จิระประภา บุญยนิตย์, รศ. : 1 รายการ
วิธีช่วยให้เด็กรักการอ่าน
วิธีช่วยให้เด็กรักการอ่าน

จิระประภา บุญยนิตย์, รศ. / ละออ ชุติกร, ผศ. / ศรีสมบัติ เทพกาญจนา
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 85 บาท, จำนวน 136 หน้า, ขนาด 14.5X21 ซม.

หนังสือเรื่อง "วิธีช่วยให้เด็กรักการอ่าน" เล่มนี้ ผู้เขียนมุ่งหมายจะให้ใช้เป็นหนังสืออ่านประกอบการศึกษาวิชาที่เกี่ยวกับวรรณกรรมสำหรับเด็กเล็ก และแนะนำผู้ปกครองในการเลือกหนังสือภาพ หนังสือนิทาน การใช้หนังสือและการเล่านิทานกับเด็กก่อนวัยเรียน นอกจากนั้นยังได้แนะนำวิธีใช้บทร้อยกรองและปริศนาคำทายกับเด็กเพื่อกระตุ้นให้เด็กได้คุ้นเคยและสนุกกับความไพเราะของภาษาอันจะนำไปสู่ความสนใจและชอบที่จะอ่านหนังสือ ผู้เขียนจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือนี้จะช่วยให้ผู้ใหญ่เข้าใจธรรมชาติและความต้องการของเด็กในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหนังสือ เพื่อจะได้ปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้กับเด็ก
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว