ประภาพันธุ์ กรโกสียกาจ, รศ. : 1 รายการ
แบบฝึกหัดความพร้อมสอบเข้า ป.1 โรงเรียนเด็กในฝัน
แบบฝึกหัดความพร้อมสอบเข้า ป.1 โรงเรียนเด็กในฝัน

ประภาพันธุ์ กรโกสียกาจ, รศ.
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 70 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด -

แบบฝึกหัดความพร้อมเล่มนี้จะแบ่งเป็นหมวดหมู่ เช่นการจำแนกด้วยสายตา การจำแนกด้วยเสียง ความสามารถในการเขียน ความสามารถในการใช้ความคิด มีทฤษฎีสำหรับครูและผู้ปกครอง พร้อมแบบฝึกหัด
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว