ประยูร ทรงศิลป์, รศ. : 2 รายการ
นิทานพื้นบ้านเขมร ภาคที่ 1
นิทานพื้นบ้านเขมร ภาคที่ 1

ประยูร ทรงศิลป์, รศ.
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 150 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 14.5X21 ซม.

ตำนานนิทานพื้นบ้านของเขมร ซึ่งมีไม่น้อยแตกต่างไปจากของไทย นิทานเหล่านี้ ยังไม่เคยมีการแปลเป็นภาษาต่างประเทศ แต่ละเรื่องแสดงภูมิปัญญา อ่านสนุก เป็นคติมีเนื้อหาเกี่ยวกับพฤติกรรมของคนและสัตว์ ใช้เป็นแบบอย่างในการเขียนได้เป็นอย่างดี
นิทานพื้นบ้านเขมร ชุดตัดสินคดีความ
นิทานพื้นบ้านเขมร ชุดตัดสินคดีความ

ประยูร ทรงศิลป์, รศ.
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 150 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 14.5X21 ซม.

ตำนานนิทานพื้นบ้านของเขมร ซึ่งมีไม่น้อยแตกต่างไปจากของไทย นิทานเหล่านี้ ยังไม่เคยมีการแปลเป็นภาษาต่างประเทศ แต่ละเรื่องแสดงภูมิปัญญา อ่านสนุก เป็นคติ มีเนื้อหาเกี่ยวกับพฤติกกรรมของคนและสัตว์ ใช้เป็นแบบอย่างในการเขียนได้เป็นอย่างดี
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว