วุฒิชัย มูลศิลป์, รศ. : 2 รายการ
ไทยสมัยโบราณถิ่นเดิมและน่านเจ้า
ไทยสมัยโบราณถิ่นเดิมและน่านเจ้า

วุฒิชัย มูลศิลป์, รศ.
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 100 บาท, จำนวน 159 หน้า, ขนาด 14.5X21 ซม.

"คนไทยมาจากไหน" และ "น่านเจ้าเป็นอาณาจักรของคนไทยหรือไม่" ยังเป็นคำถามที่น่าสนใจของคนไทยอยู่เสมอ นักประวัติศาสตร์หลายท่านตอบเรื่องนี้กันไปแล้ว และตอบกันมานานแล้วด้วย แต่กระนั้นคำถามก็ยังคงมีอยู่และคงมีต่อไป ข้าพเจ้าตอบเรื่องนี้ (ในรูปของการเขียน) ครั้งแรกเมื่อได้รับเชิญชวนจากสมาคมมิตรภาพไทย-จีน ให้ไปร่วมเขียนในหนังสือ "ประวัติศาสตร์ชนชาติไทยก่อนสมัยสุโขทัย" ที่จัดพิมพ์ขึ้นในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบ เมื่อ พ.ศ.๒๕๓๐ แน่นอน คำตอบของข้าพเจ้าคงไม่ยุติปัญหาเรื่องดังกล่าวได้ แต่กระนั้นก็หวังว่าจะทำให้มีแนวคิดใหม่ คำอธิบายใหม่ได้บ้าง
หนังสือเล่มนี้ปรับปรุงจากข้อเขียนในหนังสือ "ประวัติศาสตร์ชนชาติไทยก่อนสมัยสุโขทัย" เพื่อให้ทันสมัยยิ่งขึ้น และในการพิมพ์ครั้งนี้ได้เพิ่มเรื่อง "ความสัมพันธ์ไทยกับจีนสมัยสุโขทัย" ซึ่งข้าพเจ้าได้บรรยายต่อที่ประชุมของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสถาน เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๓๓ และได้ใส่ภาพประกอบเพื่อให้ท่านผู้อ่านท่องไปในอดีตของชาวไทยได้ดียิ่งขึ้น สมกับความตั้งใจในระยะแรกที่เขียนหนังสือนี้ขึ้นเพื่อเสนอต่อสาธารณชน ดังนั้น จึงไม่ได้เขียนเป็นวิชาการอย่างเคร่งครัด เพียงแต่อ้างหลักฐานอย่างกว้าง ๆ ในเรื่องเท่านั้น
เนื่องจากเป็นหนังสือทางประวัติศาสตร์ไทย ดังนั้น จึงใช้พุทธศักราชทั้งหมดยกเว้นที่จำเป็น สำหรับท่านที่ต้องการเปรียบเทียบให้เข้ากับประวัติศาสตร์สากล ขอให้นำ ๕๔๓ ไปลบก็จะเป็นคริสต์ศักราช
"คนไทยมาจากไหน" เป็นหัวข้อที่นักประวัติศาสตร์ถกแถลงกันมากในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา และต่อมามีผู้จุดประกายว่า "คนไทยอยู่ที่นี่" หมายถึงว่าไม่ได้อพยพมาจากที่ไหน หรือไม่ได้อยู่ที่ "เทือกเขาอัลไต" ดังที่นักประวัติศาสตร์(บางท่าน) หรือตำราเรียนกล่าวอ้างไว้ อย่างไรก็ตามจนถึงวันนี้ยังไม่มีข้อสรุปที่เป็นทางการแต่อย่างใด
หนังสือเล่มนี้จะคลี่คลายปมปริศนาหรือไขข้อข้องใจในเรื่องนี้ให้กับผู้อ่าน อย่างรอบด้านและตรงไปตรงมา ด้วยการเสนอข้อมูลทั้งเก่าและใหม่โดยกว้างจากถิ่นไทยดั้งเดิมถึงอาณาจักรน่านเจ้า รวมทั้งความคิดและบทวิเคราะห์จากนักประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงของโลกและของไทย ซึ่งจะทำให้ท่านเข้าใจอดีตและคุ้นเคยกับปัจจุบันได้ดียิ่งขึ้น
วิกฤติการณ์ ร.ศ.112
วิกฤติการณ์ ร.ศ.112

วุฒิชัย มูลศิลป์, รศ.
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 160 บาท, จำนวน 239 หน้า, ขนาด 14.5X21 ซม.

จากวิกฤติการณ์ ร.ศ.112 ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย นับรวมมาถึง พ.ศ.2548 ได้ 112 ปีพอดี และหนังสือเล่มนี้คืองานสืบค้นจากหลักฐานใหม่ ข้อมูลใหม่ มีหลายประเด็นที่ยังไม่มีผู้กล่าวถึง และเป็นหลายประเด็นที่นักการศึกษาและคนในชาติควรจะรู้อย่างรอบด้านยิ่งขึ้น
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว