สุพัฒน์ ส่องแสงจันทร์, รศ. : 1 รายการ
สื่อโสตทัศน์ในห้องสมุด
สื่อโสตทัศน์ในห้องสมุด

สุพัฒน์ ส่องแสงจันทร์, รศ.
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 250 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 18.5X26 ซม.

ความหมาย ความสำคัญของสื่อการศึกษา สื่อต่างๆ ในห้องสมุด การจัดหาวัสดุสื่อโสตทัศน์ การจัดรายการสื่อขนาดต่างๆ พร้อมทั้งหลักเกณฑ์การลงบัตรรายการ การเตรียมเพื่อให้บริการและการดูแลบำรุงรักษา
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว