ไพรถ เลิศพิริยกมล, รศ. : 1 รายการ
การย่อความ
การย่อความ

ไพรถ เลิศพิริยกมล, รศ.
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 250 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 18.5X26 ซม.

สารและการสื่อสาร คำในภาษาไทย การเรียงคำ ตำแหน่งและความหมาย การจับใจความสำคัญ รูปแบบของการย่อความและสรุปความ เขียนบทตัดทอน การเขียนสาระสังเขปและการย่อคำพิพากษา
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว