ราวีวัฒน์ รัตนโกเศศ : 1 รายการ
การฝึกจักรยานเบื้องต้น
การฝึกจักรยานเบื้องต้น

ราวีวัฒน์ รัตนโกเศศ
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 250 บาท, จำนวน 298 หน้า, ขนาด 18.5X26 ซม.

หนังสือประกอบการสอนวิชาจักรยานเล่มนี้ จึงทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเรียนการสอนจักรยานในระดับชั้นมัธยมศึกษา ซึ่งผู้จัดทำได้รับคำแนะนำจากครูอาจารย์ทางพลศึกษาประกอบกับประสบการณ์จากการเป็นครูผู้สอนจักรยาน จึงเกิดความสนใจที่จะจัดทำเอกสารประกอบการสอนนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและเผยแพร่แก่ผู้สนใจทั่วไป
ในการจัดทำครั้งนี้ได้รวบรวมเนื้อหาเบื้องต้นเกี่ยวกับจักรยาน ซึ่งมีสาระสำคัญประกอบด้วยประวัติความเป็นมาของจักรยาน ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์จักรยาน ความปลอดภัยในการขี่จักรยานทักษะการขี่จักรยานเบื้องต้น ทักษะการขี่จักรยานเพื่อการแข่งขัน โปรแกรมฝึกซ้อม การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย และกฎกติกาการแข่งขันจักรยาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่นักเรียนนักศึกษาที่เป็นนักกีฬาจักรยาน และผู้สนใจทั่วไป
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว