วาสนา บุญสม : 5 รายการ
จากพระมหาชนกเพชรแห่งพระอัจฉริยภาพนำสู่นิทานสี่ภาค
จากพระมหาชนกเพชรแห่งพระอัจฉริยภาพนำสู่นิทานสี่ภาค

วาสนา บุญสม
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 150 บาท, จำนวน 216 หน้า, ขนาด 14.5X21 ซม.

หนังสือเรื่อง "จากพระมหาชนกเพชรแห่งพระอัจฉริยภาพนำสู่นิทานสี่ภาค" เป็นหนังสือที่คัดเลือกนิทานเรื่องเด่น ๆ ในแต่ละภาคมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่า ในแง่มุมต่าง ๆ เป็นต้นว่า ภูมิหลังหรือที่มา โครงเรื่อง แก่นเรื่องตัวละคร ฉาก ภูมิปัญญาทางภาษา คำศัพท์ที่น่ารู้ ข้อคิดบางประการที่ได้จากเรื่อง สภาพสังคมและวัฒนธรรมที่ปรากฎในเรื่อง โดยเฉพาะเรื่อง "พระมหาชนก" ฉบับพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งถือเป็นเพชรน้ำเอกของนิทานไทย อันจะมองข้ามมิได้ หนังสือเรื่อง "จากพระมหาชนกเพชรแห่งพระอัจฉริยภาพนำสู่นิทานสี่ภาค" จึงบังเกิดสู่สายตาผู้อ่าน ในฐานะคู่มือให้นักเรียนนิสิตนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปได้เรียนรู้เกี่ยวกับนิทานไทยอย่างลึกซึ้งกว้างขวาง ซึ่งน่าจะมีส่วนผลักดันให้เกิดจินตนาการ และภูมิรู้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
ศิลปวัฒนธรรมไทย สายใยจากอดีต
ศิลปวัฒนธรรมไทย สายใยจากอดีต

วาสนา บุญสม
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 220 บาท, จำนวน 212 หน้า, ขนาด 18.5X26 ซม.

ผู้เขียนมีความภูมิใจเหมือนคนไทยทั้งชาติที่ "เรา" มีภาษาพูด ตัวอักษร มีรูปแบบวัฒนธรรมเป็นของตนเองและเล็งเห็นถึง "ความจำเป็น" ต้องทำนุบำรุงต่อไป ร่วมใจกันปลุกจิตสำนึกลูกหลานและคนไทยให้เห็นคุณค่าศิลปวัฒนธรรม ศิลปวัตถุ โบราณสถาน โดยการให้การศึกษาอธิบายให้มีความเข้าใจสถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม ดุริยางคศิลป์ ภาษาวรรณคดีและมารยาทอย่างกว้างขวางพร้อม ๆ กัน ภาพรวมที่ได้จึงเหมาะสมกับการสืบสานวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทยสามารถปรับสภาพให้สอดคล้องกับยุค "โลกาภิวัตน์" ที่คนไทยเราต้องการเชิดชูความเป็นตัวของตัวเอง ต้องการเป็นผู้กระทำต่อโลกและเป็นแบบอย่างต่อโลก หนังสือเรื่อง "ศิลปะและวัฒนธรรมไทย" เล่มนี้จึงเกิดขึ้นเพื่อแสดงคุณค่าความเป็นตัวเรา คือความเป็นไทยของเราให้ปรากฎแก่โลก เป็นมรดกทางวัฒนธรรมไทยที่ต้องจารึกไว้ในแผ่นดิน
อัครมหาราชา
อัครมหาราชา

วาสนา บุญสม
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 85 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 14.5X21 ซม.

พระคุณมาพ้นรำพันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เป็นเรื่องประสพนิกรชาวไทยควรเทิดทูน และควรศึกษาอย่างยิ่ง
สำนวนสิบสองราศี
สำนวนสิบสองราศี

วาสนา บุญสม / สมบัติ ตั้งก่อเกียรติ
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 120 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 14.5X21 ซม.

โวหารคำคม คำเปรียบเปรย เกี่ยวกับสัตว์ตามราศีต่างๆ
มาเรียนเขียนกลอนกันเถิด
มาเรียนเขียนกลอนกันเถิด

วาสนา บุญสม
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 150 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 14.5X21 ซม.

กลวิธีการเขียนกลอนสุภาพ ประวัติความเป็นมาของกลอนสุภาพ รวมถึงข้อหลีกเลี่ยงในการเขียนกลอน ข้อเสนอแนะ การวิเคราะห์กลอนตามทฤษฎีในวิชาอลักการศาสตร์
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว