วิบูลย์ ลี้สุวรรณ : 2 รายการ
สาระน่ารู้ในศิลปะไทย
สาระน่ารู้ในศิลปะไทย

วิบูลย์ ลี้สุวรรณ
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 150 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 14.5X21 ซม.

รวมข้อเขียนเกี่ยวกับศิลปะไทยที่น่ารู้ไว้ 20 เรื่องโดยผู้เขียนได้แบ่งเรื่องต่างๆไว้เป็นกลุ่มๆคือ ได้แก่ เลิศ พ่วงพระเดชกับการศึกษาศิลปะแบบประเพณี ที่นำข้อเขียนจากอาจารย์เลิศ พ่วงพระเดชช่างชั้นครูแห่งเมืองเพชรมาบันทึกไว้ไม่ให้สูญไป, ประติมากรรมพื้นบ้าน, เครื่องสังคโลก, พระเมรุมาศ:ศิลปกรรมหลังความตาย, ศิลปกรรมที่วังพญาไท, เจดีย์ภูเขาทอง:มรดกจากอดีต, ศิลปกรรมไทยที่พระพุทธบาทสระบุรี และแลหลังครั้งประกวดฝีมือช่างเขียน พ.ศ.2459
ทัศนศิลป์ไทย
ทัศนศิลป์ไทย

วิบูลย์ ลี้สุวรรณ
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 100 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 14.5X21 ซม.

ศิลปะประเภททัศนศิลป์ที่สำคัญของไทย ได้แก่ จิตรกรรม ประติมากรรม และสถาปัตยกรรม ซึ่งเป็นศิลปกรรมที่พบเห็นทั่วไป โดยเฉพาะศิลปกรรมที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาหรือพุทธศิลป์ที่มีประวัติความเป็นมานับพันปี จนมีรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ไทย และเป็นศิลปะไทย ที่สะท้อนให้เห็นวิถีชีวิต ขนบประเพณี ความเชื่อ และรสนิยมเกี่ยวกับความงามของคนไทยศิลปะเหล่านี้แต่ละสาขามีเนื้อหาสาระที่ควรค่าแก่การศึกษาแตกต่างกันไป
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว