วีระ สุดสังข์ : 12 รายการ
โลกของเด็กแอลดี
โลกของเด็กแอลดี

วีระ สุดสังข์
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 120 บาท, จำนวน 223 หน้า, ขนาด 13 x 18.5 ซม.

สภาพของเด็กชายธนสกุล จัดอยู่ในประเภทเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning Disabilities) ทั้งด้านการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณ และมีลักษณะสมาธิสันปนอยู่ด้วย ขอให้ผู้ปกครองดูแลด้วยความใจเย็นคอยเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด หากคาดหวังสูงเกินไปจะเป็นการกดดันเด็กและอาจทำให้แสดงพฤติกรรมก้าวร้าวออกมาได้
บันทึกครูนอกคอก
บันทึกครูนอกคอก

วีระ สุดสังข์
สำนักพิมพ์ โป๊ยเซียน
ราคาปก 185 บาท, จำนวน 218 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

การคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิดสร้างสรรค์
การคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิดสร้างสรรค์

วีระ สุดสังข์
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 100 บาท, จำนวน 88 หน้า, ขนาด 18.5X26 ซม.

บทความทางวิชาการเรื่อง "การคิดวิเคราะห์และคิดสร้างสรรค์ เล่มนี้ เคยพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ตั้งแต่ฉบับวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2549 และจบในฉบับวันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2549 ผู้เขียนเคยใช้เป็นเอกสารการอบรมสัมมนาครู และได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ http://www.sisaketedu1.go.th ก่อนนำมาพิมพ์เป็นเล่ม ผู้เขียนได้ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมและตั้งชื่อใหม่ว่า "การคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิดสร้างสรรค์"
ดอกไม้ที่ผลิ(ไม่)บาน
ดอกไม้ที่ผลิ(ไม่)บาน

วีระ สุดสังข์
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 150 บาท, จำนวน 224 หน้า, ขนาด 13X18.5 ซม.

เรื่องราวของความรักเกินวัยของนักเรียน สะท้อนปัญหาความรักและเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนที่ไม่เหมาะสมย้อนกลับมาสร้างปัญหากับตัวของนักเรียน ครูอาจารย์และครอบครัว เรื่องสั้นที่ควรอ่านและศึกษาไว้เป็นตัวอย่าง จากปลายปากกานักเขียนชั้นครูจนในบางครั้งคุณอาจรู้สึกว่ามันเกิดขึ้นจริงๆ แล้วก็ได้
งานศพของผม
งานศพของผม

วีระ สุดสังข์
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 65 บาท, จำนวน 110 หน้า, ขนาด 13X18.5 ซม.

เรื่องสั้นของนักเขียนชั้นครู เกี่ยวกับชีวิตและความตาย ที่แสดงถึงความห่วงหาลูกหลานที่ยังคงมีชีวิตอยู่ ในมองมุมของคนตาย สะท้อนความเป็นจริงของครอบครัวแบบชาวบ้านที่ใกล้เคียงกับความจริงที่สุด จนคุณอาจจะนึกว่าคุณตายไปแล้วจริงๆ ก็ได้
แผนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้

วีระ สุดสังข์
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 300 บาท, จำนวน 296 หน้า, ขนาด 18.5X26 ซม.

แผนการสอนหรือแผนการจัดการเรียนรู้ เป็นเครื่องมือสำคัญที่ครูจะนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน ผู้เขียนเป็นครูคนหนึ่งและได้รับมอบหมายให้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยในช่วงชั้นที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 1 -3 จึงได้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้เล่มนี้ขึ้นทุกสาระ การจัดพิมพ์ครั้งนี้ได้นำเสนอเฉพาะสาระที่ 1 การอ่าน สาระที่ 2 การเขียน และสาระที่ 3 การฟัง การดูและการพูด
ซากศพข้างถนน
ซากศพข้างถนน

วีระ สุดสังข์
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 45 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 13X18.5 ซม.

นิยายเรื่องสั้นขนาดยาวสะท้อนภาพสังคมที่ยิ่งมีความเจริญทางวัตถุเท่าใด ก็ยิ่งมีการฆ่าสมาชิกในสังคมอย่างเลือดเย็นเท่านั้น การมองข้างภูมิปัญญาดั้งเดิม การหนีจากชนบทสู่เมืองตลอดจนปัจจัย การรักษาโรคในสมัยนี้ ทำให้ผู้ป่วยตามเร็วขึ้น
คำสารภาพของเด็กสาว
คำสารภาพของเด็กสาว

วีระ สุดสังข์
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 75 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 13X18.5 ซม.

บางทีการที่หนูถูกข่มขืน มันอาจส่งผลดีต่อครอบครัวบ้างก็ได้ เพราะมันทำให้เราได้กินข้าวพร้อมหน้ากันบ่อยขึ้น พ่อแม่ก็พูดจากันดี ลูกก็ได้รับการเอาใจใส่ แต่หนูจะต้องลงทุนเพื่อครอบครัวขนาดนั้นเชียวหรือ
ความไม่เอาไหนของคนไม่เอาไหน
ความไม่เอาไหนของคนไม่เอาไหน

วีระ สุดสังข์
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 60 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 13X18.5 ซม.

ชนบทปัจจุบันนี้มีความเป็นเมืองเข้าไปครอบงำอยู่ คนในชนบทจึงใช้ชีวิตกึ่งชนบทกึ่งเมืองกันมากขึ้นและเมื่อความแตกต่างในการดำรงชีวิตต้องมาคู่กัน ปัญหาต่างๆ ทางความคิดและการดำรงชีวิตจึงจะเกิดขึ้น แนวทางแก้ปัญหาของคนชนบทที่ใช้ชีวิตเลียนแบบคนเมืองจะเป็นอย่างไร
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว