ศิริพร ดาบเพชร : 5 รายการ
นักปฏิวัติจากราชบังลังก์ "พระปิยมหาราชัน"
นักปฏิวัติจากราชบังลังก์ "พระปิยมหาราชัน"

ศิริพร ดาบเพชร
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 140 บาท, จำนวน 200 หน้า, ขนาด 14.5X21 ซม.

    พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักและเทิดทูนยิ่งของปวงชนชาวไทย เพราะได้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์ของชาติและประชาชน ในรัชสมัยของพระองค์บ้านเมืองมีความเป็นปึกแผ่นมั่นคง มีความเจริญก้าวหน้าในทุกด้าน เหนือสิ่งอื่นใดทรงนำพาประเทศไทยให้รอดพ้นจากการตกเป็นเมืองขึ้นของชาติตะวันตกในยุคล่าอาณานิคม ทำให้ไทยเป็นชาติเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่รักษาเอกราชไว้ได้ พระเกียรติคุณและพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์เป็นที่รับรู้กันโดยทั่วไป และทรงได้รับการยกย่องเทิดทูนทั้งในขณะที่ยังมีพระชนมชีพและเมื่อสวรรคตไปแล้ว
    พระราชจริยวัตรและพระปรีชาสามารถของพระองค์เลื่องลือไกลในต่างแดนโพ้น จากการที่พระองค์ได้ปฏิรูประบบราชการ ระบบการศึกษา ระบบการปกครอง ฯลฯ จนหนังสือพิมพ์ต่างประเทศลงข่าวสดุดีพระองค์ว่าทรงเป็น นักปฏิวัติจากราชบัลลังก์
เจาะเวลาหาอดีตสู่ยุครุ่งอรุณแห่งความสุขสุโขทัย
เจาะเวลาหาอดีตสู่ยุครุ่งอรุณแห่งความสุขสุโขทัย

ศิริพร ดาบเพชร
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 180 บาท, จำนวน 263 หน้า, ขนาด 14.5X21 ซม.

ผู้เขียนได้ผูกเรื่องราวเพื่อให้เกิดการเรียนรู้แหล่งประวัติศาสตร์อย่างตื่นเต้น เพลิดเพลิน สนุกสนาน ตื่นตาตื่นใจกับการผจญภัยทะลุมิติสู่เรื่องราวในอดีต ก่อให้เกิดความกระตือรือร้นที่จะสนใจใฝ่รู้โดยมิเบื่อหน่าย
เจาะเวลาตามรอยกรุงรัตนโกสินทร์
เจาะเวลาตามรอยกรุงรัตนโกสินทร์

ศิริพร ดาบเพชร
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 230 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 14.5X21 ซม.

ผจญภัยทะลุมิติสู่แหล่งประวัติศาสตร์ สนุกสนาน ตื่นตาตื่นใจไปกับ ดร.เพี้ยน หนังสือเล่มนี้จะเป็นคู่มือการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ โดยเน้นความสนุกสนาน ผู้เขียนผูกเป็นเรื่องราวโดยนำเครื่องมือกลทางวิทยศาสตร์มาช่วยเป็นสื่อนำทางไปสู่แหล่งประวัติศาสตร์อย่างสนุกสนาน สอดคล้องกับคำขวัญวันเด็กที่ว่า เรียนให้สนุก เล่นให้ได้ความรู้
เจาะเวลาหาอดีต ย้อนยุคกรุงศรีอยุธยา
เจาะเวลาหาอดีต ย้อนยุคกรุงศรีอยุธยา

ศิริพร ดาบเพชร
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 200 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 14.5X21 ซม.

หนังสือชุด เจาะเวลาตามรอยประวัติศาสตร์ไทย โดย ศิริพร ดาบเพชร ย้อนเวลาไปศึกษาประวัติ สนุกสนานได้ความรู้
ยานมหัศจรรย์ย้อนเวลาตามรอยประวัติศาสตร์ไทย
ยานมหัศจรรย์ย้อนเวลาตามรอยประวัติศาสตร์ไทย

ศิริพร ดาบเพชร
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 140 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 14.5X21 ซม.

หนังสือชุด เจาะเวลาตามรอยประวัติศาสตร์ไทย โดย ศิริพร ดาบเพชร ย้อนเวลาไปศึกษาประวัติ สนุกสนานได้ความรู้
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว