สุรินทร์ ทวีอักษรพันธ์ : 1 รายการ
หาคำตอบทางธุรกิจด้วย Solver จาก Microsoft Excel
หาคำตอบทางธุรกิจด้วย Solver จาก Microsoft Excel

สุรินทร์ ทวีอักษรพันธ์
สำนักพิมพ์ วิตตี้กรุ๊ป
ราคาปก 195 บาท, จำนวน 272 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

อธิบายเกี่ยวกับการใช้งาน Add-Ins ของ Microsoft Excel ที่ชื่อว่า Solver ซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับการแก้ไขปัญหา Linear Programming โดยจะช่วยในการหาคำตอบที่เหมาะสมที่สุด ดีที่สุด (Optimization) จากข้อจำกัดหรือเงื่อนไขที่มีอยู่ เนื้อหาภายในเล่มเป็นการนำเสนอผ่านตัวอย่างปัญหาทางธุรกิจต่างๆ อันหลากหลาย พร้อมกับการวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหา ทำให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจได้ง่าย และนำไปประยุกต์ใช้งานกับบุคคลหรือองค์กรได้ทันที
  • โปรแกรม Solver มาพร้อมกับ Microsoft Excel ตั้งแต่เวอร์ชัน 3.0 เป็นต้นมา ไม่ต้องซื้อเพิ่มเติม และสามารถใช้งานได้ง่าย
  • หาคำตอบของเป้าหมายที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว ทั้งการหาโมเดลที่ทำให้เกิดกำไรสูงสุด หรือการหาต้นทุนต่ำสุด ภายใต้ข้อจำกัดที่มีอยู่
  • นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ทั้งการวางแผนการกู้เงินซื้อบ้าน อสังหาริมทรัพย์ และการวางแผนการลงทุน
  • ใช้ได้ในหลายภาคอุตสาหรรม ทั้งภาคการผลิต การเกษตร การเงิน การโฆษณา และอื่นๆ
  • ได้รับความนิยมทั่วโลก ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทผู้ผลิตซอฟต์แวร์ และบริษัทไมโครซอฟท์
  • นำเสนอด้วยตัวอย่างอันหลากหลาย พร้อมนำไปประยุกต์ใช้งานในสถานการณ์จริงได้ทันที
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว