สมชาย ชัยธนะตระกูล : 15 รายการ
สำนวนภาษาญี่ปุ่น
สำนวนภาษาญี่ปุ่น

สมชาย ชัยธนะตระกูล
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 0 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 14.5X21 ซม.

รวมคำคัพท์ IDIOMS ภาษาญี่ปุ่นที่สำคัญ ให้ทั้งความรู้และประโยชน์การเรียนภาษาญี่ปุ่นให้ง่ายขึ้นเปรียบเทียบกับประโยคภาษาอังกฤษ-ไทย
เรียนภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 1
เรียนภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 1

สมชาย ชัยธนะตระกูล
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 95 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 14.5X21 ซม.

พื้นฐานภาษาญี่ปุ่น เหมาะสำหรับผู้เริ่มเรียน เปรียบเทียบให้เห็นชัดเจนกับภาษาอังกฤษ ภาษาไทยพร้อมคำอ่าน คำแปลและความหมาย
พจนานุกรมศัพท์และประโยคพื้นฐาน ญี่ปุ่น-อังกฤษ-ไทย
พจนานุกรมศัพท์และประโยคพื้นฐาน ญี่ปุ่น-อังกฤษ-ไทย

สมชาย ชัยธนะตระกูล
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 200 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 14.5X21 ซม.

เรียนคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นระบบโรมาจิ-ฮิรากานะ-คันจิ เปรียบเทียบภาษาอังกฤษพร้อมประโยคตัวอย่าง
พจนานุกรมการเขียนภาษาจีน
พจนานุกรมการเขียนภาษาจีน

สมชาย ชัยธนะตระกูล
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 170 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 14.5X21 ซม.

อักษรจีนถึงจะมีมากกว่า 50,000 คำ แต่อักษรที่ใช้มากที่สุด 1,010 คำ อักษรที่ใช้บ่อยมี 490 คำ อักษรที่ใช้บ้าง 500 คำ รวมแล้วประมาณ 2,000 คำ ดังนั้นผู้ที่รู้ภาษาจีนพื้นฐาน 2,000 คำ ก็จะสามารถอ่านบทความทั่วไปได้ หนังสือเล่มนี้รวบรวมคำศัพท์ เพื่อเริ่มต้นเรียนภาษาจีนอย่างเป็นระบบ
คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่น เล่ม 1
คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่น เล่ม 1

สมชาย ชัยธนะตระกูล
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 70 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 14.5X21 ซม.

พจนานุกรมพื้นฐานญี่ปุ่น-ไทย-อังกฤษ เป็นการรวบรวมคำศัพท์ที่ใช้บ่อย มีคำแปลพร้อมอ่าน ทำให้ค้นหาได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
คู่มือพูดญี่ปุ่น
คู่มือพูดญี่ปุ่น

สมชาย ชัยธนะตระกูล
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 150 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 14.5X21 ซม.

ประโยคภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นคู่มือในการหัดพูด และเริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่น มีระบบเสียงอ่านฮิรากานะ-โรมาจิ-คันจิ-และไทย
Kanji Dictionary
Kanji Dictionary

สมชาย ชัยธนะตระกูล
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 140 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 14.5X21 ซม.

คู่มือที่รวบรวมคำศัพท์อักษร KANJI เพื่อการศึกษาค้นคว้าด้วยระบบตัวอักษร โรมาจิ-ฮิรากานะ จุคำกว่า 3,000 ตัวอักษร ให้ความหมายชัดเจน ด้วยระบบคำอ่านคำแปลอย่างมาตรฐานสากล
Japanese Style
Japanese Style

สมชาย ชัยธนะตระกูล
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 120 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 14.5X21 ซม.

ประโยคตามแบบญี่ปุ่นที่สามารถเรียนรู้ได้ง่ายและใช้บ่อย เนื้อหาระบบอักษร ROMAJI-HIRAKANA-THAI ที่ใช้เป็นประโยคต่อผู้กำลังเรียนด้วยตนเอง
Japanese Idioms
Japanese Idioms

สมชาย ชัยธนะตระกูล
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 60 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 13X18.5 ซม.

รวมคำศัพท์ สำนวน ภาษาญี่ปุ่นที่สำคัญ ให้ทั้งความรู้และประโยชน์ของการเรียนภาษาญี่ปุ่นให้ง่ายขึ้น พร้อมทั้งเปรียบเทียบประโยคภาษาอังกฤษ-ไทย ท้ายเล่มมีดรรชนีค้นอักษร Hiragana และ Romaji
Japanese Dictionary
Japanese Dictionary

สมชาย ชัยธนะตระกูล
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 200 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 14.5X21 ซม.

คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นระบบโรมาจิ เทียบ ญี่ปุ่น-อังกฤษ-ไทย กว่า 10,000 คำ และคำศัพท์ที่เทียบ อังกฤษ-ญี่ปุ่น-ไทย
Japanese for Travellers ภาษาญี่ปุ่นท่องโลก
Japanese for Travellers ภาษาญี่ปุ่นท่องโลก

สมชาย ชัยธนะตระกูล
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 120 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 14.5X21 ซม.

เพื่อการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง เริ่มตั้งแต่ง่ายไปสู่ประโยคที่ใช้สถานการณ์ต่างๆ เป็นการเรียนรู้และเสริมทักษะการเรียนภาษา คำศัพท์ กฎการใช้ภาษา การออกเสียงที่ถูกต้อง
English the best of time
English the best of time

สมชาย ชัยธนะตระกูล
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 75 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 14.5X21 ซม.

ประโยคสนทนาที่ทันสมัยสามารถนำไปใช้ในสถานการณ์ทุกช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องในชีวิตประจำวัน Learn to talk. You can speak another language.
Easy Japanese
Easy Japanese

สมชาย ชัยธนะตระกูล
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 250 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 14.5X21 ซม.

ช่วยการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นให้เข้าใจง่ายกับคำศัทพ์และประโยคสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน จุคำกว่า 340 คำ ประโยคตัวอย่างกว่า 2,500 ประโยค เปรียบเทียบการเรียนภาษาญี่ปุ่นกับภาษาอังกฤษ
Easy English
Easy English

สมชาย ชัยธนะตระกูล
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 180 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 13X18.5 ซม.

พจนานุกรมภาษาอังกฤษสำหรับเด็กระดับประถมศึกษา มีบทสนทนาและตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล
Dictionary Japanese-English-Thai
Dictionary Japanese-English-Thai

สมชาย ชัยธนะตระกูล
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 300 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 13X18.5 ซม.

พจนานุกรม 3 ภาษา ญี่ปุ่น-อังกฤษ-ไทย เปรียบเทียบอักษรในระบบ Hiragana พร้อมบอกความหมายและเสียงในภาษาไทย ง่ายต่อการเรียนรู้ เปรียบเทียบตัวอักษรกับตัวคันจิที่เหมือนกันแต่เสียงต่างกันอีกด้วย
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว