สมบัติ จำปาเงิน : 16 รายการ
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น 4 พ.ศ.2544-2549
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น 4 พ.ศ.2544-2549

สมบัติ จำปาเงิน
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 140 บาท, จำนวน 208 หน้า, ขนาด 14.5X21 ซม.

โครงการนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น (ของไทย) เกิดจากความริเริ่มของนักวิทยาศาสตร์ไทย ที่มีความห่วงใยต่อสภาพวการณ์วิทยาศาสตร์พื้นฐานว่าไม่ได้รับความสนใจสนับสนุนเท่าที่ควรทั้งที่เป็นเสาหลักสำคัญต่อความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท่านได้รวมตัวกัน ณ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยร่วมพิจารณาคัดสรรเลือกหานักวิทยาศาสตร์ดีเด่นของไทยมายกย่องให้รางวัลเป็นตัวอย่าง เป็นกำลังใจสำหรับนักวิทยาศาสตร์ไทยรุ่นต่อ ๆ ไป โดยเริ่มทำมาตั้งแต่ พ.ศ.2525 ปีฉลองกรุงเทพฯ 200 ปี ปีละ 1 คนอย่างมากไม่เกิน 2 คน
ที่ผ่านมา ตั้งแต่ พ.ศ.2525 ถึง พ.ศ.2543 มีนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น 25 คน จากปี พ.ศ.2544 ถึง พ.ศ.2549 มีอีก 10 คน รวมเป็น 35 คน
สำนักพิมพ์สุวีริยาสาส์นได้จัดพิมพ์ โดยแบ่งพิมพ์ 25 คน แรกรวมเป็น 3 เล่ม ส่วนอีก 10 คนหลังเป็นเล่มที่ 4 คือเล่มที่ท่านกำลังอ่านอยู่นี้ ครูบาอาจารย์ นิสิตนักศึกษา รวมทั้งบรรณารักษ์ติดต่อซื้อได้
ผู้รวบรวมเรียบเรียงพยายามนำเสนอเรื่องเชิงประวัติและผลงานของท่านเท่าที่คิดว่านักเรียนนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป ๆ ไปจะเข้าใจได้ไม่ยากนัก ส่วนรายละเอียดที่เป็นวิชาการ ขอให้ติดตามได้จากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยที่รับผิดชอบเรื่องนี้อยู่
ผู้รวบรวมเรียบเรียงหวังว่าผลงานและชื่อเสียงของนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นเหล่านี้จะเป็นแรงใจให้เยาวชนไทยสนใจศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นพลังของประเทศสืบต่อไปในอนาคต
๒๙ จอมราชันของโลก
๒๙ จอมราชันของโลก

สมบัติ จำปาเงิน
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 250 บาท, จำนวน 224 หน้า, ขนาด 18.5X26 ซม.

    ระหว่างมีงานฉลองครบรอบ ๖๐ ปี ทรงครองสิริราชสมบัติ ในปี พ.ศ.๒๕๔๙ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างวันที่ ๘ ถึง ๑๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๙ ได้มีพระราชพิธียิ่งใหญ่ตื่นตะลึงทั้งเมืองไทยและไปทั่วโลก
    วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ ออกข่าวอย่างมากมายเป็นเหตุการณ์มหัศจรรย์หลายกรณี เริ่มจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองราชย์นานที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยและนานที่สุดในโลกปัจจุบัน ต่อมาได้แก่เรื่องการมีสมเด็จพระราชาธิบดี พระมหากษัตริย์จักรพรรดิ พระราชวงศ์ทั่วโลกมาร่วมงาน นับเป็นพระบุญญาบารมีโดยแท้ ไม่เคยมีเกิดขึ้นในอดีตและคงยากจะเกิดในอนาคต
    ในช่วงนั้นได้มีหนังสือทำนองเฉพาะกิจออกเผยแพร่ ส่วนใหญ่ต้องการแสดงภาพทั้งบุคคล เหตุการณ์ และสถานที่ มีคำอธิบายเล็กน้อย หรือบางทีก็ไม่มีเลย เป็นการละไว้ในฐานที่เข้าใจ เราต้องไม่ลืมว่า แม้เป็นภาพ ภาพเดียวจะมีความหมายมากมายกว่าคำร้อยคำพันคำก็จริง แต่จะมีมิติเกี่ยวกับเวลาอยู่มาก เมื่อเวลาผ่านล่วงไป ความเข้าใจอาจลบเลือนอาจเข้าใจผิดเป็นอย่างอื่น หรือไม่เข้าใจ ตลอดจนไม่รู้เรื่องก็เป็นไปได้
    ด้วยเหตุผลดังกล่าว หนังสือเล่มนี้จึงเกิดขึ้นด้วยความพยายามจะอธิบาย เล่าความในลักษณะบันทึกเก็บเอาไว้สืบต่อไปชั่วลูกหลาน แม้กาลเวลาผ่านไปหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ความกระจ่าง เข้าใจเหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างง่าย ๆ ไม่สับสน ให้ความรู้และความสับสน ให้ความรู้และความประทับใจตามสมควร
ศิลปินแห่งชาติ 2546-2548
ศิลปินแห่งชาติ 2546-2548

สมบัติ จำปาเงิน
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 250 บาท, จำนวน 448 หน้า, ขนาด 14.5X21 ซม.

รวบรวมชีวประวัติ ประสบการณ์ ผลงาน ของศิลปินแห่งชาติทุกสาขาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอย่างละเอียด พร้อมเกริ่นนำวันศิลปินแห่งชาติ เหมาะสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่ต้องการหาความรู้เพิ่มเติม ทำรายงาน และบุคคลทั่วไป ปัจจุบันออกมาทั้งหมด 7 เล่ม รวบรวมประวัติศิลปินแห่งชาติตั้งแต่ปี พ.ศ.2528 จนถึง ปี พ.ศ.2548
ในเล่ม "ศิลปินแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๔๘"กล่าวถึงศิลปินแห่งชาติหลายท่าน ในหลายสาขาที่ได้รับการยกย่อง อาทิ นายพิชัย นิรันต์(จิตรกรรม) ,นายไพบูลย์ มุสิกโปดก(ภาพถ่ายศิลปะ) ,นายชาติ กอบจิตติ(วรรณศิลป์) ,นายประยอม ซองทอง(วรรณศิลป์) ,นายไพรัช สังวริบุตร(ภาพยนตร์และละคร) ,นายวิเชียร คำเจริญ(นักแต่งเพลงลุกทุ่ง) เป็นต้น และอีกหลายเรื่องราวหลายบุคคลที่น่าสนใจ
กีฬาไทย
กีฬาไทย

สมบัติ จำปาเงิน
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 120 บาท, จำนวน 96 หน้า, ขนาด 14.5X21 ซม.

เรื่องกีฬาไทย ผู้รวบรวมเรียบเรียงได้เคยเขียนลงในนิตยสาร "ความรู้คือประทีป" ตั้งแต่ พ.ศ.2518 เรื่อยมาเป็นเวลาหลายปี ปีละเรื่องสองเรื่องตามประสงค์ของบรรณาธิการ ซึ่งมักเป็นไปตามเหตุการณ์และความเหมาะสมรวมทั้งให้ความสะดวกแก่ช่างภาพด้วย
ได้มีการรวมพิมพ์เป็นเล่มครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2523 ได้รับรางวัลจากคณะกรรมการการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ ต่อมาได้มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมใน พ.ศ.2546 รวมทั้งการพิมพ์ครั้งใหม่นี้ มีการตรวจความเรียบร้อยให้สมบูรณ์มากขึ้น
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น 3 พ.ศ.2538-2543
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น 3 พ.ศ.2538-2543

สมบัติ จำปาเงิน
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 135 บาท, จำนวน 208 หน้า, ขนาด 14.5X21 ซม.

ประวัติ ชีวิตผลงานของนักวิทยาศาสตร์ไทยดีเด่นอย่างละเอียด รวมตั้งแต่ พ.ศ.2525-2543 แบ่งเป็น 3 เล่มจบชุด เหมาะสำหรับผู้สนใจศึกษาประวัติ และทำรายงาน ราคารวมชุดละ 350 บาท
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น 2 พ.ศ.2531-2537
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น 2 พ.ศ.2531-2537

สมบัติ จำปาเงิน
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 95 บาท, จำนวน 208 หน้า, ขนาด 14.5X21 ซม.

ประวัติ ชีวิตผลงานของนักวิทยาศาสตร์ไทยดีเด่นอย่างละเอียด รวมตั้งแต่ พ.ศ.2525-2543 แบ่งเป็น 3 เล่มจบชุด เหมาะสำหรับผู้สนใจศึกษาประวัติ และทำรายงาน ราคารวมชุดละ 350 บาท
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น 1 พ.ศ.2525-2530
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น 1 พ.ศ.2525-2530

สมบัติ จำปาเงิน
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 120 บาท, จำนวน 208 หน้า, ขนาด 14.5X21 ซม.

ประวัติ ชีวิตผลงานของนักวิทยาศาสตร์ไทยดีเด่นอย่างละเอียด รวมตั้งแต่ พ.ศ.2525-2543 แบ่งเป็น 3 เล่มจบชุด เหมาะสำหรับผู้สนใจศึกษาประวัติ และทำรายงาน ราคารวมชุดละ 350 บาท
ศิลปินแห่งชาติ 2543-2545
ศิลปินแห่งชาติ 2543-2545

สมบัติ จำปาเงิน
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 160 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 14.5X21 ซม.

ชีวประวัติของศิลปินแห่งชาติของไทยประจำปี พ.ศ.2543-2545 หลากหลายสาขา พร้อมผลงานอันน่าชื่นชม และเปรียบเสมือนสมบัติของชาติ ภายในเล่มมีรายละเอียดของตำแหน่งศิลปินแห่งชาติพิเศษที่คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติทูลเกล้าฯ ถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทั้งนี้ได้มีการถวายพระสมัญญานามว่า องค์วิศิษฎศิลปิน
ศิลปินแห่งชาติ 2540-2542
ศิลปินแห่งชาติ 2540-2542

สมบัติ จำปาเงิน
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 250 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 14.5X21 ซม.

ชีวประวัติของศิลปินแห่งชาติของไทยประจำปี พ.ศ.2540-2542 หลากหลายสาขา พร้อมผลงานอันน่าชื่นชม และเปรียบเสมือนสมบัติของชาติ ภายในเล่มมีรายละเอียดของตำแหน่งศิลปินแห่งชาติพิเศษที่คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติทูลเกล้าฯ ถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทั้งนี้ได้มีการถวายพระสมัญญานามว่า องค์วิศิษฎศิลปิน
ศิลปินแห่งชาติ 2537-2539
ศิลปินแห่งชาติ 2537-2539

สมบัติ จำปาเงิน
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 250 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 14.5X21 ซม.

ชีวประวัติของศิลปินแห่งชาติของไทยประจำปี พ.ศ.2537-2539 หลากหลายสาขา พร้อมผลงานอันน่าชื่นชม และเปรียบเสมือนสมบัติของชาติ ภายในเล่มมีรายละเอียดของตำแหน่งศิลปินแห่งชาติพิเศษที่คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติทูลเกล้าฯ ถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทั้งนี้ได้มีการถวายพระสมัญญานามว่า องค์วิศิษฎศิลปิน
ศิลปินแห่งชาติ 2534-2536
ศิลปินแห่งชาติ 2534-2536

สมบัติ จำปาเงิน
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 240 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 14.5X21 ซม.

ชีวประวัติของศิลปินแห่งชาติของไทยประจำปี พ.ศ.2534-2536 หลากหลายสาขา พร้อมผลงานอันน่าชื่นชม และเปรียบเสมือนสมบัติของชาติ ภายในเล่มมีรายละเอียดของตำแหน่งศิลปินแห่งชาติพิเศษที่คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติทูลเกล้าฯ ถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทั้งนี้ได้มีการถวายพระสมัญญานามว่า องค์วิศิษฎศิลปิน
ศิลปินแห่งชาติ 2531-2533
ศิลปินแห่งชาติ 2531-2533

สมบัติ จำปาเงิน
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 280 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 14.5X21 ซม.

ชีวประวัติของศิลปินแห่งชาติของไทยประจำปี พ.ศ.2531-2533 หลากหลายสาขา พร้อมผลงานอันน่าชื่นชม และเปรียบเสมือนสมบัติของชาติ ภายในเล่มมีรายละเอียดของตำแหน่งศิลปินแห่งชาติพิเศษที่คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติทูลเกล้าฯ ถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทั้งนี้ได้มีการถวายพระสมัญญานามว่า องค์วิศิษฎศิลปิน
ศิลปินแห่งชาติ 2528-2530
ศิลปินแห่งชาติ 2528-2530

สมบัติ จำปาเงิน
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 180 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 14.5X21 ซม.

ชีวประวัติของศิลปินแห่งชาติของไทยประจำปี พ.ศ.2528-2530 หลากหลายสาขา พร้อมผลงานอันน่าชื่นชม และเปรียบเสมือนสมบัติของชาติ ภายในเล่มมีรายละเอียดของตำแหน่งศิลปินแห่งชาติพิเศษที่คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติทูลเกล้าฯ ถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทั้งนี้ได้มีการถวายพระสมัญญานามว่า องค์วิศิษฎศิลปิน
พระพุทธปฏิมาเมืองไทย
พระพุทธปฏิมาเมืองไทย

สมบัติ จำปาเงิน
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 400 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 21X29.5 ซม.

ประวัติ เรื่องราวพระพุทธรูปสำคัญของชาติ แลพระปฏิมาทีเคารพนับถือของพุทธศาสนิกชนอีกมากมายรวมแล้วกว่า 180 องค์
รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน(รางวัลซีไรต์)
รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน(รางวัลซีไรต์)

สมบัติ จำปาเงิน
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 220 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 14.5X21 ซม.

ประวัติของผู้สร้างสรรค์งานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลซีไรต์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2522-2548 เหมาะสำหรับผู้สนใจและนักเรียน นักศึกษาที่ต้องการค้นคว้าเพิ่มเติม
ย่อยวรรณกรรมโลก
ย่อยวรรณกรรมโลก

สมบัติ จำปาเงิน / สำเนียง มณีกาญจน์
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 130 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 14.5X21 ซม.

รวบรวมวรรณกรรมชั้นเยี่ยมของโลก ซึ่งมีความหมายและเป็นภาษาต่างๆ ที่ยากและซับซ้อนมาย่นย่อให้มีขนาดเล็กลง เพื่อให้ผู้อ่านได้รับรูปและเข้าใจก่อนหน้าที่จะอ่านเรื่องฉบับเต็ม
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว