สมบัติ ตั้งก่อเกียรติ : 2 รายการ
ตามรอย "สุนทรภู่" ไป "ภูเขาทอง"
ตามรอย "สุนทรภู่" ไป "ภูเขาทอง"

สมบัติ ตั้งก่อเกียรติ
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 100 บาท, จำนวน 184 หน้า, ขนาด 14.5X21 ซม.

  หนังสือสำหรับค้นคว้าและอ้างอิง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่อง "ตามรอย สุนทรภู่ ไป ภูเขาทอง" เล่มนี้ เขียนและเรียบเรียงขึ้นอย่างครบถ้วนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการยิ่งไปกว่านั้นผู้เขียนได้สอดแทรกเรื่องราวเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยมากมาย ทั้งนี้เพื่อความสมบูรณ์ของหนังสือ อันจะก่อเกิดให้ท่านผู้อ่านประเทืองปัญญาในการค้นคว้าและศึกษาต่อไป
  อย่างไรก็ดี "ข้อมูลใหม่" ที่เกี่ยวกับ "ประวัติย่อชีวิตของสุนทรภู่ตั้งแต่เกิดจนตาย" ล้วนน่าสนใจ ตลอดทั้ง "เกร็ดประวัติและข้อมูลน่าคิดที่เกี่ยวกับสุนทรภู่" จากนักวิชาการหลาย ๆ ท่าน เปรียบเทียบกับ "บทนำเรื่องนิราศภูเขาทอง" ของ "กรมพระยาดำรงราชานุภาพ" และ "ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับนิราศของสุนทรภู่" ในทัศนะของอาจารย์เจือ สตะเวทิน, ศาสตราจารย์ ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์ เป็นต้น
  อนึ่ง "สถานที่ที่กล่าวถึงในนิราศภูเขาทอง จากกรุงเทพฯ-ธนบุรี-นนทบุรี-ปทุมธานี-ถึงพระนครศรีอยุธยา" รวม ๒๗ แห่งนี้ เพียบพร้อมด้วยสภาพภูมิศาสตร์ เกร็ดประวัติศาสตร์ ฯลฯ เป็น "ภาพสะท้อนสังคมไทย" อย่างแจ้งชัด ๕ ประการคือ

 1. ภาพสะท้อนที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์
 2. ภาพสะท้อนที่เกี่ยวกับศาสนาและความเชื่อ
 3. ภาพสะท้อนที่เกี่ยวกับศิลปกรรม
 4. ภาพสะท้อนที่เกี่ยวกับการดำรงชีวิตวิถีไทย
 5. ภาพสะท้อนที่เกี่ยวกับธรรมชาติ

  นอกจากนี้ "สุนทรภู่" แสดงออกถึงความเป็น "กวียานุโลม" ทรง "คุณค่าในด้านวรรณศิลป์" มี "การตัดคำและเปลี่ยนแปลงคำ" รวมทั้ง "การใช้คำที่มีความหมายหนึ่ง นำมาใช้ในอีกความหมายหนึ่ง" อย่างกลมกลืน
  ส่วน "ความเข้าใจทั่วไปเกี่ยวกับกลอนสุภาพ" อันเป็นรากฐานของวรรณคดีไทยที่เป็นกลอนนั้นย่อมสำคัญยิ่ง เมื่อเข้าใจกลอนสุภาพแล้วจะเข้าใจนิราศภูเขาทองฉบับสุนทรภู่อย่างลึกซึ้งด้วยได้รับรู้การ "อธิบายศัพท์และข้อความ" ในเรื่องทั้งหมด ยิ่งการ "แกะรอยและย้อนรอยการขับเสภา" แฝงความรู้อยู่อักโข
สำนวนสิบสองราศี
สำนวนสิบสองราศี

วาสนา บุญสม / สมบัติ ตั้งก่อเกียรติ
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 120 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 14.5X21 ซม.

โวหารคำคม คำเปรียบเปรย เกี่ยวกับสัตว์ตามราศีต่างๆ
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว