สมภพ ขำสวัสดิ์ : 1 รายการ
วิทยาศาสตร์จินตนาการ
วิทยาศาสตร์จินตนาการ

สมภพ ขำสวัสดิ์
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 80 บาท, จำนวน 127 หน้า, ขนาด 14.5X21 ซม.

สร้างวิทยาศาสตร์ด้วยจินตนาการ คือการสร้างข้อมูลความรู้ทางวิทยาศาสตร์เท่าที่มีอยู่ให้พอกพูนเพิ่มขึ้น ด้วยการทุ่มเทกำลังทางความคิด เพื่อสร้างองค์ความรู้หรือความคิดใหม่ ๆ ทางวิทยาศาสตร์ จากนั้นนำมาถ่ายทอดให้แก่ผู้อ่านได้รับรู้ ก็จะเป็นการเสริมสร้างจินตนาการด้วยวิทยาศาสตร์ให้แก่ผู้อ่านต่อไป
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว