สามอาจารย์ : 1 รายการ
เตรียมความพร้อมเข้าโรงเรียนสาธิต
เตรียมความพร้อมเข้าโรงเรียนสาธิต

สามอาจารย์
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 60 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด -

ฝึกความพร้อมในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เด็กคิดได้เร็ว รู้จักสังเกตได้ว่องไวในเวลาจำกัด และยังเป็นการเตรียมเด็กเพื่อให้เรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว