สุภักดิ์ อนุกูล : 3 รายการ
เพลงพื้นบ้านภาคกลางและภาคตะวันตก
เพลงพื้นบ้านภาคกลางและภาคตะวันตก

สุภักดิ์ อนุกูล / วลัยพร นิยมสุจริต
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 75 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 14.5X21 ซม.

รวมบทเพลงกล่อมเด็ก เพลงปฏิพากย์ เพลงประกอบการละเล่น เพลงเกี่ยวข้าว เพลงพวงมาลัย เพลงฉ่อย เพลงขับเสภา เพลงลิเก ฯลฯ อันเป็นส่วนหนึ่งของเพลงพื้นบ้านภาคกลาง และภาคตะวันตก
การละเล่นพื้นบ้าน ภาคกลาง-ภาคตะวันตก
การละเล่นพื้นบ้าน ภาคกลาง-ภาคตะวันตก

สุภักดิ์ อนุกูล
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 70 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 14.5X21 ซม.

การละเล่นที่เป็นการแสดงออกซึ่งความสนุกสนาน เพิ่มไหวพริบแก่ผู้เล่น วิธีการเล่นไม่ซับซ้อน แต่เป็นลักษณะเฉพาะ บริสุทธิ์ แจ่มใส ตามท้องถิ่นนั้นๆ
นิทานพื้นบ้านภาคกลาง-ตะวันตก
นิทานพื้นบ้านภาคกลาง-ตะวันตก

สุภักดิ์ อนุกูล
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 75 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 14.5X21 ซม.

นิทานพื้นบ้านของภาคกลาง-ตะวันตก ทุกเรื่องอ่านสนุกให้ข้อคิด แฝงอารมณ์ขัน สะท้อนภูมิปัญญาและวิถีชีวิตชาวบ้านอย่างแจ่มแจ้ง
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว