อดิศัย ณ ถลาง : 6 รายการ
เครื่องกลและเครื่องมือ
เครื่องกลและเครื่องมือ

Jesus Araujo / อดิศัย ณ ถลาง / อมรา พลอยสังวาลย์
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 200 บาท, จำนวน 48 หน้า, ขนาด 21X29.7 ซม.

  เครื่องกลและเครื่องมือ เล่มนี้ เป็นหนังสือในชุด 'วิศวกรน้อย' ประกอบด้วยแบบฝึกหัดงานประดิษฐ์ 14 ชิ้นพร้อมคำอธิบายโดยละเอียด ซึ่งน้อง ๆ สามารถทำได้ด้วยตนเอง โดยอาจให้ผู้ใหญ่ช่วยในบางจุด หากอ่านขั้นตอนและระเบียบแบบแผนแต่ละขั้นแล้วทำตามให้ดีก็จะพบว่าไม่ยากเลย ทั้งจะเป็นจุดเริ่มต้นของความสนใจในโลกของไฟฟ้าและแม่เหล็กจนน้อง ๆ อาจกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ได้อีกด้วย
  เราจะเห็นว่าเครื่องกลและเครื่องมือมีความเกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิด เพราะต่างก็อาศัยประโยชน์ซึ่งกันและกันผ่านระบบการทำงานและหน้าที่เหมือนกันหรือส่งเสริมกัน เครื่องมือเป็นอุปกรณ์ที่ไม่ซับซ้อนแต่จำเป็น ต้องใช้ในงานฝีมือส่วนใหญ่ เครื่องกลประกอบขึ้นด้วยกลไกต่าง ๆ สามารถทำงานได้ด้วยตัวของมันเองหรือแรงคนคนเดียว ถ้าเครื่องมือทำงานร่วมกับเครื่องกลก็จะได้สิ่งที่เรียกว่า เครื่องมือเครื่องกล
  ในส่วนแรกของหนังสือเล่มนี้ จะแนะนำให้ทำชุดแบบฝึกหัดเพื่อให้รู้จักเครื่องกลชนิดต่าง ๆ และรู้พื้นฐานการทำงานของมัน"รอก" และ "วางล้อวัดความยาว" จะทำให้เห็นการประยุกต์ใช้งานล้อ "เครื่องยิงก้อนหิน" จะสอนให้รู้ถึงแรงที่ได้จากแขนของคานและแรงดีดของสปริง "เครื่องบีบอัดฝ้าย" และ "เครื่องทอผ้า" จะแสดงให้เห็นถึงการใช้งานของสปริงเชื่อมต่อกันและวิธีการทำงานของเครื่อทดผ้าอย่างง่ายตามลำดับ "เครื่องยนต์ลูกสูบสองจังหวะ" จะนำเข้าสู่โลกของเครื่องยนต์สันดาปภายใน และ "เครื่อดูดฝุ่น" เป็นเครื่องกลที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นงานที่มีประโยชน์
  ส่วนที่สองของหนังสือจะเสนอให้รู้จักเครื่องชนิดต่างๆ ที่มักจะใช้งานการฝีมือหรือในโรงงาน ในบางแบบฝึกหัดจะเป็นการประดิษฐ์เครื่องอย่างง่าย ๆ เช่นในบท "เหล็กแหลมแกะสลักและแหนบ" "ตะลุมพุกและคีม" หรือ "ไขควงและประแจปากตาย" ขณะที่แบบฝึกหัดอื่นจะให้แนวทางการประดิษฐ์เครื่องมือเพื่อการวัด เช่น "ไม้เมตรพับได้" หรือจะเป็นเครื่องมือเพื่อการวาดภาพ เช่น "วงเวียน" และ "เครื่องลอกลวดลาย" มีเครื่องมือเพียงอย่างเดียว เท่านั้นคือ "สว่านจิ๋ว" ที่ต้องอาศัยมอเตอร์เพื่อที่จะได้ก้าวเข้าสู่โลกแห่งเครื่องมือกึ่งเครื่องกล
 • เครื่องกล
  วัสดุพื้นฐานหลักที่ต้องใช้เพื่อสร้างเครื่องกลคือ ไม้ กล่องกระดาษ จุกก๊อก สเตนเลส กระดาษกรอง ท่อพลาสติกใส โครงทำด้วยยาง ยางฟอง ลวด แท่งเหล็ก หนังยาง และด้ายลินินหรือฝ้าย นอกจากนี้ เพื่อให้เครื่องกลทำงาน จะต้องใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น สายไฟ มอเตอร์ สวิตซ์ ใบพัด ถ่านขนาดพกพา และแบตเตอรี่
 • แม่เหล็ก
  วัสดุที่ใช้เพื่อการประดิษฐ์เครื่องมือคือ ไม้ จุกก๊อก ดีบุก พลาสติกใส และยางฟอง
ไฟฟ้าและแม่เหล็ก
ไฟฟ้าและแม่เหล็ก

Jesus Araujo / อดิศัย ณ ถลาง / อมรา พลอยสังวาลย์
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 200 บาท, จำนวน 48 หน้า, ขนาด 215X29.7 ซม.

  ไฟฟ้าและแม่เหล็ก เล่มนี้ เป็นหนังสือในชุด 'วิศวกรน้อย' ประกอบด้วยแบบฝึกหัดงานประดิษฐ์ 14 ชิ้นพร้อมคำอธิบายโดยละเอียด ซึ่งน้อง ๆ สามารถทำได้ด้วยตนเอง โดยอาจให้ผู้ใหญ่ช่วยในบางจุด หากอ่านขั้นตอนและระเบียบแบบแผนแต่ละขั้นแล้วทำตามให้ดีก็จะพบว่าไม่ยากเลย ทั้งจะเป็นจุดเริ่มต้นของความสนใจในโลกของไฟฟ้าและแม่เหล็กจนน้อง ๆ อาจกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ได้อีกด้วย
  ไฟฟ้าและแม่เหล็กมีความเกี่ยวพันกันมาก เป็นที่สงสัยมานานแล้วว่าสองสิ่งนี้ต้องมีความสัมพันธ์กันอยู่ จนถึงช่วงศตวรรษที่ 18 และ 19 จึงค้นพบและพิสูจน์ได้ว่าเมื่อกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเส้นลวดนั้น สามารถก่อให้เกิดสนามแม่เหล็กได้ และสนามแม่เหล็กก็สามารถนำมาใช้สร้างไฟฟ้าในเส้นลวดได้เช่นกัน นี่เป็นเหตุผลที่เราเรียกสาขาวิชาฟิสิกส์ที่ศึกษาเรื่องกิริยาและปฏิกิริยาของไฟฟ้าที่มีต่อแม่เหล็ก ตลอดจนปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อสองสิ่งนี้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน
  ในส่วนแรกของหนังสือเล่มนี้ จะเป็นบทปฏิบัติเรื่องไฟฟ้าระดับพื้นฐาน ยกเว้น "มอเตอร์อย่างง่าย" เป็นเครื่องมือวที่พลังงานไฟฟ้าจะแปลงเป็นพลังงานกลด้วยพลังแม่เหล็ก ทางคณะผู้จัดทำพิจารณาว่าควรรวมบทปฏิบัตินี้ไว้ในส่วนแรกด้วย เพราะมอเตอร์เป็นส่วนประกอบของเครื่องไฟฟ้าจำนวนมากในทุกวันนี้ สำหรับส่วนที่สอง คณะผู้จัดทำเห็นว่าน้อง ๆ ควรได้ลองใช้แม่เหล็กในงานประดิษฐ์ อย่างเช่นแบบฝึกหัดเรื่อง "นางระบำแม่เหล็ก" "เข็มทิศบอกทาง" "รถบังคับ" และ "ตาชั่งแม่เหล็ก" และที่เหลือเป็นโครงงานเกี่ยวกับแม่เหล็กไฟ้ฟ้า อย่างเช่น "โวลต์มิเตอร์" "ที่กั้นทาง" "กระดิ่งแม่เหล็กไฟฟ้า"
 • ไฟฟ้า
  องค์ประกอบและตัวรับไฟฟ้าต่าง ๆ ที่จะนำเสนอให้น้อง ๆ รู้จักได้แก่ ขั้วหลอดไฟ หลอดไฟ หลอดไฟลีด(led) ตัวต้านทาน สายไฟอ่อน สายไฟโปร่งเส้นคู่สำหรับลำโพง สวิตซ์แบบต่าง ๆ รังถ่าน ลวดและแผ่นทองแดง
  วัสดุสำหรับประกอบตัวกล่องที่จะใช้ในบทปฏิบัติเรื่องไฟฟ้า ได้แก่ ไม้ ไม้ก๊อก โฟมพลาสติก กระดาษลูกฟูก โฟมยาง พลาสติก อะลูมิเนียม ลวดอะลูมิเนียม ลวดเหล็ก ไม้ แท่งเหล็ก และใบพัด นอกจากนี้ ในแต่ละบทปฏิบัติ น้องยังจะได้สร้างรอกไม้ด้วยตนเอง และได้หัดติดตั้งและกั้นวงจรกระแสไฟฟ้าโดยการใช้ท่อเทอร์โมรีแทรกทิลหรือการเชื่อมต่อสายไฟ แท่งเหล็กหรือ หลอดไฟลีด เพื่อไม่ให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร
 • แม่เหล็ก
  วัสดุที่ใช้ในแบบฝึกหัดเกี่ยวกับแม่เหล็ก ได้แก่ ไม้ ไม้ก๊อก ตะขอ ผ้ากระโปรงบัลเล่ต์ พลาสติก อะคริลิก อะลูมิเนียม ดีบุก ลวดอะลูมิเนียมและลวดเหล็ก ลวลและแผ่นทองแดง แท่งเหล็ก (ทั้งแบบมีเกลียวและไม่มีเกลียว) และแม่เหล็กแบบต่างๆ ในขนาดต่างๆ
อิเล็กทรอนิกส์และสนเทศศาสตร์
อิเล็กทรอนิกส์และสนเทศศาสตร์

มาเนล ซานเชส / อดิศัย ณ ถลาง / อมรา พลอยสังวาลย์
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 180 บาท, จำนวน 31 หน้า, ขนาด 21X29.7 ซม.

อิเล็กทรอนิกส์ และสนเทศศาสตร์มีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของผู้คนในประเทศที่พัฒนาแล้ว จึงส่งผลให้มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้อ่านวัยเยาว์ทั้งหลายควรคุ้นเคยกับสิ่งเหล่านี้ หนังสือเล่มนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะเติมเต็มในเรื่องดังกล่าว จึงนำเสนอในรูปแบบที่เพลิดเพลินและเห็นภาพได้ชัดเจน โดยยึดหลักสำคัญทางอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์เป็นพื้นฐาน
หนังสือเล่มนี้ไม่ใช่สารานุกรม แต่เป็นเหมือนภาพรวมกว้าง ๆ ของแง่มุมเด่น ๆ ที่พยายามดึงดูดความสนใจผู้อ่านที่ไม่มีพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประดิษฐกรรมและกระบวนการต่าง ๆ ได้เลือกมาใช้จากความสำคัญเฉพาะทาง ความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และความเชื่อมโยงกับสังคม ภายในไม่ถึง 50 ปีที่ผ่านมานี้ ศาสตร์ทางอิเล็กทรอนิกส์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้ปฏิวัติวิถีชีวิตในส่วนสำคัญของมนุษย์
หนังสือเล่มนี้พยายามแสดงเรื่องที่ไม่น่าสนใจผ่านทางรูปภาพโดยใช้ประดิษฐกรรมและกระบวนการทำงานเหล่านั้น โดยมีคำอธิบายที่ผู้อ่านเข้าใจง่าย ซึ่งเป็นจุดหมายของหนังสือเล่มนี้ และมิได้ให้ข้อมูลเชิงรายละเอียดมากเกินไปอันจะนำไปสู่การทำลายความสนใจ แต่พยายามเน้นส่วนที่เชื่อมโยงกันได้ให้ผู้อ่านรู้จัก
การก่อสร้างและสถาปัตยกรรม
การก่อสร้างและสถาปัตยกรรม

Jesus Araujo / อดิศัย ณ ถลาง / อมรา พลอยสังวาลย์
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 200 บาท, จำนวน 48 หน้า, ขนาด 21X29.7 ซม.

การก่อสร้างและสถาปัตยกรรม เป็นชื่อหนังสือเล่มหนึ่งในชุด 'วิศวกรน้อย' โดยอธิบายทีละแบบฝึกหัดหรือบทปฏิบัติ 14 บท ซึ่งสามารถทำได้ด้วยตนเองในความดูแลโดยใกล้ชิดจากผู้ใหญ่ อ่านขั้นตอนต่าง ๆ และคำแนะนำที่ต้องปฏิบัติตามให้ดีจะพบว่าไม่ยากเลย และในขณะเดียวกันก็จะได้ค้นพบว่าศิลปะแห่งการสร้างสิ่งต่าง ๆ หรือตึกรามบ้านช่องก็มีขั้นตอนที่คล้าย ๆ กับขั้นตอนที่ให้ลองทำ
บทปฏิบัติแต่ละบทมีการนำเสนอแบบเดียวกัน ประกอบด้วย คำอธิบายแบบฝึกหัด วัตถุประสงค์การทำงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ และรายการวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ ในตอนท้าย มีคำถามชวนคิดในหัวข้อ รู้ไหมว่า...?เพื่อเพิ่มความรู้ พร้อมอภิธานศัพท์ที่ไขความคิดรวบยอดที่ไม่เข้าใจหรือย้ำแนวความคิดที่รู้มาก่อนแล้ว
การก่อสร้าง
วัสดุอุปกรณ์ที่เราเสนอให้ใช้ในบทปฏิบัติต่าง ๆ ได้แก่ ไม้ ลวด แท่งเหล็ก โซ่ ผ้า พลาสติก และแผ่นทองแดง
ทุกบทปฏิบัติจะเสนอลักษณะที่สำคัญที่สอดคล้องกันว่า การตั้งอยู่เหนือพื้นดิน ไม่ถือว่าเป็นการสร้างรากฐาน
สถาปัตยกรรม
วัสดุที่เราจะใช้ในบทปฏิบัติเรื่องสถาปัตยกรรม ได้แก่ ไม้ ดินสอสำหรับทำอิฐและแผ่นหิน แผ่นกระเบื้อง โซ่ แท่งโลหะ ปูนขาว ฯลฯ
ทุกบทปฏิบัติจำเป็นต้องมีการวางรากฐานที่สำคัญ รากฐานที่คำนวณอย่างละเอียดโดยสถาปนิกหรือวิศวกร
หนังสือในชุดนี้
หนังสือชุดนี้ประกอบไปด้วยหนังสือ 6 เล่ม : ก่อสร้างและสถาปัตยกรรม ไฟฟ้าและแม่เหล็ก ภาพและเสียง เครื่องกลและเครื่องมือ ของแข็งและของเหลว และการคมนาคมและการสื่อสาร
หนังสือชุดนี้เหมาะสำหรับเด็กอายุ 9 ปีขึ้นไปที่หลงใหลกิจกรรมที่ทำได้ด้วยตนเอง และกิจกรรมเกี่ยวกับการประดิษฐ์ ความสนใจสำหรับผู้ใหญ่ที่หลงใหลเรื่องนี้ก็สำคัญเช่นกัน และไม่ต้องสงสัยว่า หนังสือชุดนี้จะเป็นเครื่องมือสำคัญเพื่อใช้ในการเรียนการสอนของครู-อาจารย์
วิศวกรน้อย พยายามแสดงให้ผู้ปกครองและอาจารย์ เห็นถึงบทบาททางวัฒนธรรมและเครื่องมือสอนการเขียนและอ่านที่ควบคุมเทคโนโลยี หนังสือชุดนี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้เห็นคุณค่าของอิทธิพลที่สิ่งรอบตัว (ทรัพยากร ที่ว่าง วัสดุ) ส่งผลต่อขั้นตอนการเรียนรู้ของเด็ก ๆ เท่านั้น แต่ยังช่วยมีส่วนทำให้เกิดการรับรู้และยอมรับความคิดริเริ่มที่มีในเรื่องการทำกิจกรรมที่ปรับแล้วให้เหมาะสมและกิจกรรมเกี่ยวกับการก่อสร้างที่กำหนดมาให้อีกด้วย
พลังงาน Technology : Energy
พลังงาน Technology : Energy

อดิศัย ณ ถลาง / อมรา พลอยสังวาลย์
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 180 บาท, จำนวน 32 หน้า, ขนาด 21.5X30.5 ซม.

ภายในไม่ถึงศตวรรษ พลังงานไฟฟ้ากลายเป็นพลังงานพื้นฐาน ทั้งเพื่อการใช้ในครัวเรือนและเพื่ออุตสาหกรรม ประเทศที่พัฒนาแล้วนับวันจะมีมากขึ้น รวมถึงประเทศที่กำลังก้าวเข้าสู่การพัฒนาทางอุตสาหกรรมเช่นกัน ประเทศเหล่านี้พึ่งพาพลังงานไฟฟ้าเพื่อดำเนินงานตั้งแต่ระดับธรรมดาที่สุดไปจนถึงขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมระดับสูง เนื่องจากความสำคัญของพลังงานดังกล่าว จึงเห็นควรยกพื้นที่ส่วนใหญ่ในหนังสือฉบับนี้เพื่อสรุปวิธีการผลิตพลังงานไฟฟ้าที่ใช้กันมากที่สุด
ฟิสิกส์และน้ำ
ฟิสิกส์และน้ำ

อดิศัย ณ ถลาง
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 200 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 21.5X30.5 ซม.

หนังสือในชุดวิศวกรน้อย เพื่อให้เรียนรู้หลักพื้นฐานทางฟิสิกส์และการสร้างสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับน้ำ ในเชิงสันทนาการและการใช้ความคิดสร้างสรรค์
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว