อรรถกร จันทร์เพ็ญ : 1 รายการ
จัดดอกไม้เอง...ง่ายจัง
จัดดอกไม้เอง...ง่ายจัง

อรรถกร จันทร์เพ็ญ
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 270 บาท, จำนวน 296 หน้า, ขนาด 14.5X21ซม.

ถ้าจะมีสิ่งของสังสิ่งหนึ่งที่จะมอบให้กัน เป็นของแทนความรู้สึกต่าง ๆ ที่หลากหลาย ความรู้สึก ห่วงใย อาลัย ยินดี ก็มีสิ่งนี้เป็นสื่อได้นั่นคือ "ดอกไม้"
ดอกไม้ใช้ได้หลายโอกาส และยังเกี่ยวข้องผูกพันกับการดำเนินชีวิตมนุษย์อย่างกลมกลืน แม้ธรรมชาติจะสรรค์สร้างความงามให้แก่ดอกไม้อยู่แล้วก็ตาม
มนุษย์ยังเรียนรู้ที่จะนำความงามเหล่านั้นมาใช้ โดยผ่านกระบวนการแห่งศาสตร์และศิลป์ จนทำให้มวลดอกไม้ที่อยู่รวมกัน เพิ่มความโดดเด่นและได้อวดความงามของกิ่งก้านใบดอกผลอย่างเต็มที่
หนังสือเล่มนี้เป็นเพียงอีกทางเลือกหนึ่ง สำหรับผู้ที่สนใจในด้านการจัดดอกไม้ อีกทั้งได้เขียนถึงการจัดดอกไม้แบบง่าย รวมทั้งวัสดุที่สามารถหาได้ภายในบ้านตามท้องถิ่น
ในเนื้อหาหนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนได้สอดแทรกงานด้านเทคนิค และทฤษฎีการจัดดอกไม้รวมไว้ด้วยกัน ซึ่งนับเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจอย่างแน่นอน
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว