เกียรติศักดิ์ จันทร์แดง : 2 รายการ
การบริหารการผลิตและการปฏิบัติการ (Production and Operation Management)
การบริหารการผลิตและการปฏิบัติการ (Production and Operation Management)

เกียรติศักดิ์ จันทร์แดง
สำนักพิมพ์ วิตตี้กรุ๊ป
ราคาปก 175 บาท, จำนวน 312 หน้า, ขนาด 19 x 24 ซม.

หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการบริหารงานทางด้านอุตสาหกรรม และการปฏิบัติการทางการผลิตและการบริหาร พร้อมตัวอย่างการคำนวณเพื่อแก้ปัญหาทางด้านอุตสาหกรรม และการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต เนื้อหาสำคัญภายในเล่ม มีอาทิ...
  • หลักการบริหารการผลิตและการปฏิบัติการซึ่งผู้บริหารควรรู้
  • วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการผลิต ซึ่งสามารถทำได้จริง
  • การวางแผนวัสดุคงเหลือที่จะช่วยเพิ่มกำไรให้แก่องค์กร
  • การวางผังการดำเนินงาน เพื่อให้ระบบการผลิตเป็นไปอย่างราบรื่น
SolidWorks การออกแบบและเขียนแบบทางวิศวกรรม
SolidWorks การออกแบบและเขียนแบบทางวิศวกรรม

เกียรติศักดิ์ จันทร์แดง
สำนักพิมพ์ วิตตี้กรุ๊ป
ราคาปก 225 บาท, จำนวน 352 หน้า, ขนาด 19 x 24 ซม.

หนังสือเล่มนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้อ่านและผู้ที่สนใจ ในการออกแบบและเขียนแบบทางด้านวิศวกรรม เข้าใจในการเขียนแบบและออกแบบชิ้นงาน 3 มิติ และเขียนภาพประกอบ รวมทั้งภาพฉาย ซึ่งเป็นการเรียนรู้แบบ Step by Step ซึ่งจะทำให้ผู้อ่านสามารถทำความเข้าใจ และสามารถเขียนแบบได้ในเวลาอันสั้น
  • โปรแกรมเขียนแบบ 3 มิติ ที่ใช้งานง่าย และได้รับความนิยมมากที่สุด
  • อ่านง่าย ทำเป็น เข้าใจลึกซึ้ง ด้วยการนำเสนอแบบ Step by Step
  • คำสั่งครอบคลุมเวอร์ชัน 2004 - 2006

หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว