โกวิท ตั้งตรงจิตร : 13 รายการ
คุยเฟื่องเรื่องสามก๊ก
คุยเฟื่องเรื่องสามก๊ก

โกวิท ตั้งตรงจิตร
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 350 บาท, จำนวน 600 หน้า, ขนาด 14.5X21 ซม.

ถึงแม้ว่า นิยายอิงประวัติศาสตร์ชาติจีนจะมีความยาวมาก จนสามก๊กของท่านเจ้าพระยาพระคลัง(หน) ซึ่งมีความหนาถึงหนึ่งพันห้าร้อยหน้า กระผมนำเอามาเล่าใหม่ให้ลดความหนาไปตั้งเท่าตัวแล้ว ขอท่านผู้อ่านได้โปรดมานะพยายามอ่านเรื่องสามก๊กไปตามลำดับ จนกระทั่งรวมเข้าเป็นก๊กเดียวกัน ชื่อว่าไต้จิ๋น โดยมีพระเจ้าสุมาเอี๋ยนทรงปราบดาภิเษก เป็นปฐมกษัตริย์พระองค์เดียวฮ่องเต้ของสามก๊ก ซึ่งเป็นทายาทของ เล่าปี่ ซุนกวน โจโฉ ล้วนแล้วแต่สิ้นพระชนม์ สิ้นอำนาจวาสนาไปสิ้นเพราะ ใดใดในโลกล้วน อนิจจัง
๑๙ สมเด็จพระสังฆราช กรุงรัตนโกสินทร์
๑๙ สมเด็จพระสังฆราช กรุงรัตนโกสินทร์

โกวิท ตั้งตรงจิตร
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 600 บาท, จำนวน 290 หน้า, ขนาด 21.5X30 ซม.

หนังสือ "๑๙ สมเด็จพระสังฆราช กรุงรัตนโกสินทร์" ที่เป็นรูปเล่มสวยงามนี้ ผู้เขียนต้องใช้เวลาเขียนนานถึง ๙๙ วัน ไม่นับรวมทั้งที่ต้องออกไปศึกษา ค้นคว้าหาหลักฐาน เอกสารอ้างอิงจากหอสมุดแห่งชาติ วัดวาอารามต่าง ๆ และออกไปถ่ายภาพ ตลอดจนสนทนา เพื่อหาความรู้และข้อมูลเพิ่มเติมอีกแรมเดือน เพื่อที่จะนำมาประกอบอ้างอิงให้ถูกต้องสมบูรณ์ชัดเจนที่สุด เท่าที่สามารถจะทำได้ ต้องเสียเวลาอ่านและค้นคว้าตำรับตำรามากมายเกือบ ๑๐๐ เล่ม ดังรายชื่อหนังสือในหน้าบรรณานุกรม หลักฐานเอกสารต่าง ๆ หลายสิบเล่มต้องไปพึ่งพาอาศัยจาก "หอสมุดแห่งชาติ" ที่ท่าวาสุกรีเป็นหลัก จึงเป็นภาระอันหนักของผู้เขียน เพราะการเขียนสารคดีจำต้องมีหลักฐานอ้างอิงให้มากที่สุด จะใช้จินตนาการนึกเอาเองแล้วเขียนไม่ได้ สารคดี "๑๗ สมเด็จพระสังฆราช กรุงรัตนโกสินทร์" นี้ มีจุดประสงค์ที่จะเทิดพระเกียรติท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราชทุกพระองค์ ที่ทรงดำรงอยู่ในฐานะองค์พระประมุขแห่งสังฆมณฑล ผลงานการปกครอง การศึกษา และพระภารกิจที่ได้ทรงปฏิบัติ รวมทั้งผลงานพระนิพนธ์จำนวนมหาศาล เป็นการยังประโยชน์และความเจริญรุ่งเรืองแก่พระบวรพุทธศาสนา ราชอาณาจักร ตลอดจนพุทธศาสนิกชนทั้งมวล อันควรแก่การถวายพระเกียรติสดุดีให้เป็นที่ปรากฎไว้ในบรรณพิภพ และให้อนุชนรุ่งหลังได้ยึดถือปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระภิกษุ สามเณร ผู้เป็นศาสนาทายาท จะได้ยึดถือปฏิปทาของบรรดาท่านเจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาสมณเจ้าสมเด็จพระสังฆราชเจ้า สมเด็จพระสังฆราชทุกพระองค์เป็นแนวทางดำเนินชีวิตว่าจะต้องประพฤติปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะประสบความเจริญงอกงามไพบูลย์ในพระพุทธศาสนา อุทิศตนเพื่อพระบวรพุทธศาสนา สามารถครองผ้ากาสาวพัสตร์อยู่ได้อย่างบริสุทธิ์ผุดผ่องตลอดชีวิต ซึ่งเป็นที่น่าอนุโมทนาสาธุการ และเป็นการถวายพระเกียรติให้แก่องค์ สังฆราชา ทุกพระองค์
เรียงร้อยรอยอดีต ยศช้าง ขุนนาง พระ มหัศจรรย์วัด เวียง วัง
เรียงร้อยรอยอดีต ยศช้าง ขุนนาง พระ มหัศจรรย์วัด เวียง วัง

โกวิท ตั้งตรงจิตร
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 150 บาท, จำนวน 271 หน้า, ขนาด 14.5X21 ซม.

หนังสือชุดประวัติศาสตร์ของไทย ที่รวบรวมโดยนักเขียนสารคดีและนักวิชาการที่เชื่อถือได้ ภาพประกอบสวยงามที่จะพาผู้อ่านรำลึกอดีต บ้านเมือง ชีวิตความเป็นอยู่ของคนสมัยรุ่นปู่รุ่นย่าของเรา เหมาะสำหรับอ่านประกอบการเรียน ทำรายงานหรืออ่านเพื่อความบันเทิงก็ได้
เรียงร้อยรอยอดีต ก่อนกรุงเทพฯ จะเปลี่ยนไป
เรียงร้อยรอยอดีต ก่อนกรุงเทพฯ จะเปลี่ยนไป

โกวิท ตั้งตรงจิตร
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 180 บาท, จำนวน 304 หน้า, ขนาด 14.5X21 ซม.

หนังสือชุดประวัติศาสตร์ของไทย ที่รวบรวมโดยนักเขียนสารคดีและนักวิชาการที่เชื่อถือได้ ภาพประกอบสวยงามที่จะพาผู้อ่านรำลึกอดีต บ้านเมือง ชีวิตความเป็นอยู่ของคนสมัยรุ่นปู่รุ่นย่าของเรา เหมาะสำหรับอ่านประกอบการเรียน ทำรายงานหรืออ่านเพื่อความบันเทิงก็ได้
พุทธธรรมนำชีวิต
พุทธธรรมนำชีวิต

โกวิท ตั้งตรงจิตร
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 120 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 14.5X21 ซม.

สร้างสรรค์คุณภาพชีวิตวิถีพุทธ
หยั่งรู้สามก๊ก
หยั่งรู้สามก๊ก

โกวิท ตั้งตรงจิตร
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 95 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 14.5X21 ซม.

รวบรวมปัญหาคาใจจากเรื่องสามก๊ก ที่จะช่วยให้การอ่านนวนิยายชื่อดังสนุกสนาน และง่ายขึ้น
คุยเฟื่องเรื่องไกรทอง
คุยเฟื่องเรื่องไกรทอง

โกวิท ตั้งตรงจิตร
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 70 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 13X18.5 ซม.

รวบรวมเนื้อเรื่องราววรรณคดีที่น่าสนใจ หลากหลายเรื่องที่หลายคนยังจดจำได้และประทับใจ รวบรวมเรียบเรียงเนื้อหาให้อ่านง่ายน่าสนใจ สนุกสนาน
คุยเฟื่องเรื่องสังข์ทอง
คุยเฟื่องเรื่องสังข์ทอง

โกวิท ตั้งตรงจิตร
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 150 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 13.5X18.5 ซม.

รวบรวมเนื้อเรื่องราววรรณคดีที่น่าสนใจ หลากหลายเรื่องที่หลายคนยังจดจำได้และประทับใจ รวบรวมเรียบเรียงเนื้อหาให้อ่านง่ายน่าสนใจ สนุกสนาน
คุยเฟื่องเรื่องรามเกียรติ์
คุยเฟื่องเรื่องรามเกียรติ์

โกวิท ตั้งตรงจิตร
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 225 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 14.5X21.5 ซม.

วรรณคดีไทยที่เป็นที่รู้จักกันดีในหมู่นักอ่าน... ผลงานของบรมครูที่ถูกจับมาเรียบเรียงถ้อยคำให้อ่านง่ายในแบบร้อยแก้ว พร้อยยกบทกวีตอนสำคัญจากต้นฉบับเดิมมาให้ผู้อ่านได้อรรถรสเพิ่มขึ้น โดยคุณโกวิท ตั้งตรงจิตร นักเขียนสารคดีดีเด่นแห่งชาติ
คุยเฟื่องเรื่องขุนช้างขุนแผน
คุยเฟื่องเรื่องขุนช้างขุนแผน

โกวิท ตั้งตรงจิตร
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 170 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 14.5X21.5 ซม.

วรรณคดีไทยที่เป็นที่รู้จักกันดีในหมู่นักอ่าน... ผลงานของบรมครูที่ถูกจับมาเรียบเรียงถ้อยคำให้อ่านง่ายในแบบร้อยแก้ว พร้อยยกบทกวีตอนสำคัญจากต้นฉบับเดิมมาให้ผู้อ่านได้อรรถรสเพิ่มขึ้น โดยคุณโกวิท ตั้งตรงจิตร นักเขียนสารคดีดีเด่นแห่งชาติ
คุยเฟื่องเรื่องศรีธนญชัย
คุยเฟื่องเรื่องศรีธนญชัย

โกวิท ตั้งตรงจิตร
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 125 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 14.5X21.5 ซม.

วรรณคดีไทยที่เป็นที่รู้จักกันดีในหมู่นักอ่าน... ผลงานของบรมครูที่ถูกจับมาเรียบเรียงถ้อยคำให้อ่านง่ายในแบบร้อยแก้ว พร้อยยกบทกวีตอนสำคัญจากต้นฉบับเดิมมาให้ผู้อ่านได้อรรถรสเพิ่มขึ้น โดยคุณโกวิท ตั้งตรงจิตร นักเขียนสารคดีดีเด่นแห่งชาติ
คุยเฟื่องเรื่องอิเหนา
คุยเฟื่องเรื่องอิเหนา

โกวิท ตั้งตรงจิตร
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 150 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 14.5X21.5 ซม.

วรรณคดีไทยที่เป็นที่รู้จักกันดีในหมู่นักอ่าน... ผลงานของบรมครูที่ถูกจับมาเรียบเรียงถ้อยคำให้อ่านง่ายในแบบร้อยแก้ว พร้อยยกบทกวีตอนสำคัญจากต้นฉบับเดิมมาให้ผู้อ่านได้อรรถรสเพิ่มขึ้น โดยคุณโกวิท ตั้งตรงจิตร นักเขียนสารคดีดีเด่นแห่งชาติ
คุยเฟื่องเรื่องพระอภัยมณี
คุยเฟื่องเรื่องพระอภัยมณี

โกวิท ตั้งตรงจิตร
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 270 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 14.5X21.5 ซม.

วรรณคดีไทยที่เป็นที่รู้จักกันดีในหมู่นักอ่าน... ผลงานของบรมครูที่ถูกจับมาเรียบเรียงถ้อยคำให้อ่านง่ายในแบบร้อยแก้ว พร้อยยกบทกวีตอนสำคัญจากต้นฉบับเดิมมาให้ผู้อ่านได้อรรถรสเพิ่มขึ้น โดยคุณโกวิท ตั้งตรงจิตร นักเขียนสารคดีดีเด่นแห่งชาติ
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว