กฤตยา รามโกมุท : 2 รายการ
นิเวศวิทยา Essential atlas of ecology
นิเวศวิทยา Essential atlas of ecology

Parramon Editorial Team / กฤตยา รามโกมุท
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 300 บาท, จำนวน 96 หน้า, ขนาด 21X29.7 ซม.

"นิเวศวิทยา" เล่มนี้มอบโอกาสให้ผู้อ่านได้เรียนรู้วิธีที่รูปแบบชีวิต คือพืชและสัตว์ มีส่วนร่วมและปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม (ดิน อากาศ น้ำ ฯลฯ) รวมทั้งการวิวัฒน์และการเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อม จึงเป็นเครื่องมือทรงคุณค่าให้เข้าใจลึกซึ้งถึงฐานกายภาพและระบบนิเวศ และพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตในการหาและปกป้องอาณาเขตที่อาศัยและเติบโต ตลอดจนการเข้าใจกลไกของชีวภูมิภาคยิ่งใหญ่ของโลก (มหาสมุทร ป่า ทะเลทราย ภูเขา ฯลฯ) ส่วนสำคัญของหนังสือมุ่งเน้นอิทธิพลของกิจกรรมที่ส่งผลเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม และแนวคิดเพื่อป้องกันหรือลดการทำลายโลกของเรา
หลายภาคของหนังสือปะติดปะต่อกันเป็นนิเวศสมบูรณ์แบบ ประกอบด้วยรูปภาพและสถิติมากมายที่มีแบบแผนแต่แม่นยำ แสดงคุณลักษณะสำคัญของชีวภาค หรือพื้นที่ที่เกิดชีวิต ภาพประกอบเป็นแก่นของหนังสือ เสริมด้วยคำอธิบายและหมายเหตุสั้นกระชับ ให้ง่ายต่อการเข้าใจแนวคิดหลัก ทั้งยังมีดัชนีเรียงลำดับอักษร ช่วยในการหาหัวข้อที่สนใจ
การจัดทำ นิเวศวิทยา เล่มนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตหนังสือที่ให้ความรู้และนำไปปฏิบัติได้ ซึ่งเป็นประโยชน์และใช้ง่าย ปูพื้นฐานวิทยาศาสตร์ อ่านสนุก และชัดเจน หวังว่าผู้อ่านคงพบว่าเราบรรลุเป้าหมายนั้น
Essential atlas ชุดนี้รวบรวมทั้งข้อมูล สาระ และภาพประกอบสี่สีสวยสด อธิบายความรู้ในเรื่องต่างๆทั้งดาราศาสตร์ พฤกษศาสตร์ กายวิภาคศาสตร์ แร่ธาตุ ภูมิศาสตร์ ฯลฯ ลิขสิทธิ์ถูกต้องจากสำนักพิมพ์ Parramon ประเทศสเปน หนังสือชุดนี้จะแบ่งเป็นเรื่องๆชัดเจน แต่ละเรื่องจบในเล่ม ทุกเล่มเข้าปกแข็งสวยงาม เนื้อในพิมพ์ด้วยกระดาษอาร์ตอย่างดี
สรีรวิทยา Essential atlas of physiology
สรีรวิทยา Essential atlas of physiology

Parramon Editorial Team / กฤตยา รามโกมุท
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 300 บาท, จำนวน 96 หน้า, ขนาด 21X29.7 ซม.

ผู้อ่าน สรีรวิทยา เล่มนี้ จะได้เรียนรู้ถึงความมหัศจรรย์การทำงานของร่างกายมนุษย์ อวัยวะแต่ละชนิดนับว่าเป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน์อย่างมาก และแสนอัศจรรย์ของร่างกายหลายเท่านัก เมื่อเทียบกับเครื่องกลที่เราสร้างขึ้นมา ถึงแม้ว่าจะซับซ้อนกว่าก็ตามที
แต่ละบทในหนังสือเล่มนี้ จะมีคำอธิบายเกี่ยวกับสรีรวิทยาอย่างสมบูรณ์ มีแผนผังประกอบมากมายและรูปภาพที่ดูง่าย ซึ่งเป็นภาพสมจริง วาดให้เห็นระบบต่าง ๆ ในร่างกายของคนเรา ภาพประกอบที่ว่านี้อาจจะนับได้ว่าเป็นจุดเด่นของหนังสือเล่มนี้ ทั้งยังมีคำอธิบาย และบันทึกข้อความที่อ่านง่าย อันเป็นหัวใจของเรื่อง ดรรชนีจะช่วยให้ท่านหาเรื่องราวในเล่มได้อย่างง่ายดาย
เมื่อเราเริ่มทำ สรีรวิทยา เล่มนี้ เราตั้งจุดมุ่งหมายไว้ว่า จะนำเอาความเป็นจริงของร่างกายและการศึกษามาประสานกัน นั่นคือต้องใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้อง และเชื่อถือได้ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ ยังต้องกระจ่างชัดต่อผู้อ่าน เราหวังว่าผู้อ่านของเราคงจะพบตามเป้าหมายที่เราวางไว้นี้
Essential atlas ชุดนี้รวบรวมทั้งข้อมูล สาระ และภาพประกอบสี่สีสวยสด อธิบายความรู้ในเรื่องต่างๆทั้งดาราศาสตร์ พฤกษศาสตร์ กายวิภาคศาสตร์ แร่ธาตุ ภูมิศาสตร์ ฯลฯ ลิขสิทธิ์ถูกต้องจากสำนักพิมพ์ Parramon ประเทศสเปน หนังสือชุดนี้จะแบ่งเป็นเรื่องๆชัดเจน แต่ละเรื่องจบในเล่ม ทุกเล่มเข้าปกแข็งสวยงาม เนื้อในพิมพ์ด้วยกระดาษอาร์ตอย่างดี
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว