นลินี โสรณสุทธิ : 4 รายการ
กิจกรรมทำกับมือ วัตถุและสสาร (วิทยาศาสตร์)
กิจกรรมทำกับมือ วัตถุและสสาร (วิทยาศาสตร์)

ซาร่าห์ แองลิส / นลินี โสรณสุทธิ
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 180 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 21X29.7 ซม.

หนังสือชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ซึ่งภายในเล่มจะมีการทดลองที่เหมาะสมสำหรับเด็ก ตื่นตาตื่นใจ สนุกสนาน เลือกสรรแล้วมากกว่า 160 รายการ โดยแบ่งเป็นชุด ซึ่งการทดลองจะสัมพันธ์กับจุดหมายในการเรียนรู้ของเล่มนั้นๆ อาทิเช่น การทำลูกข่าง การร่อนแป้ง ไฟฟ้าสถิติในร่างกาย การทำแผนที่ การสร้างแม่เหล็กจำลอง และอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย ราคาเล่มละ 180 บาท ชุดละ 720 บาท
กิจกรรมทำกับมือ เสียงและแสง (วิทยาศาสตร์)
กิจกรรมทำกับมือ เสียงและแสง (วิทยาศาสตร์)

ซาร่าห์ แองลิส / นลินี โสรณสุทธิ
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 180 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 21X29.7 ซม.

หนังสือชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ซึ่งภายในเล่มจะมีการทดลองที่เหมาะสมสำหรับเด็ก ตื่นตาตื่นใจ สนุกสนาน เลือกสรรแล้วมากกว่า 160 รายการ โดยแบ่งเป็นชุด ซึ่งการทดลองจะสัมพันธ์กับจุดหมายในการเรียนรู้ของเล่มนั้นๆ อาทิเช่น การทำลูกข่าง การร่อนแป้ง ไฟฟ้าสถิติในร่างกาย การทำแผนที่ การสร้างแม่เหล็กจำลอง และอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย ราคาเล่มละ 180 บาท ชุดละ 720 บาท
กิจกรรมทำกับมือ แรงและการเคลื่อนที่ (วิทยาศาสตร์)
กิจกรรมทำกับมือ แรงและการเคลื่อนที่ (วิทยาศาสตร์)

ซาร่าห์ แองลิส / นลินี โสรณสุทธิ
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 180 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 21X29.7 ซม.

หนังสือชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ซึ่งภายในเล่มจะมีการทดลองที่เหมาะสมสำหรับเด็ก ตื่นตาตื่นใจ สนุกสนาน เลือกสรรแล้วมากกว่า 160 รายการ โดยแบ่งเป็นชุด ซึ่งการทดลองจะสัมพันธ์กับจุดหมายในการเรียนรู้ของเล่มนั้นๆ อาทิเช่น การทำลูกข่าง การร่อนแป้ง ไฟฟ้าสถิติในร่างกาย การทำแผนที่ การสร้างแม่เหล็กจำลอง และอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย ราคาเล่มละ 180 บาท ชุดละ 720 บาท
กิจกรรมทำกับมือ ไฟฟ้าและแม่เหล็ก (วิทยาศาสตร์)
กิจกรรมทำกับมือ ไฟฟ้าและแม่เหล็ก (วิทยาศาสตร์)

ซาร่าห์ แองลิส / นลินี โสรณสุทธิ
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 180 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 21X29.7 ซม.

หนังสือชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ซึ่งภายในเล่มจะมีการทดลองที่เหมาะสมสำหรับเด็ก ตื่นตาตื่นใจ สนุกสนาน เลือกสรรแล้วมากกว่า 160 รายการ โดยแบ่งเป็นชุด ซึ่งการทดลองจะสัมพันธ์กับจุดหมายในการเรียนรู้ของเล่มนั้นๆ อาทิเช่น การทำลูกข่าง การร่อนแป้ง ไฟฟ้าสถิติในร่างกาย การทำแผนที่ การสร้างแม่เหล็กจำลอง และอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย ราคาเล่มละ 180 บาท ชุดละ 720 บาท
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว