อรพิน ยงวัฒนา : 3 รายการ
ชีวภาค
ชีวภาค

อรพิน ยงวัฒนา
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 350 บาท, จำนวน 40 หน้า, ขนาด 27.5 x 25 ซม.

เนื้อหาสำคัญ ระบบนิเวศหลากหลายรูปแบบบนพื้นโลกตั้งแต่ทะเลทรายอันร้อนระอุไปจนถึงป่าเขตร้อนอันซับซ้อนหรือน้ำแข็งขั้วโลกความรู้และเข้าใจต่อระบบนิเวศเหล่านี้จะทำให้มนุษย์

ปรับตัวอยู่กับธรรมชาติโดยตระหนักว่าเราเป็นส่วนหนึ่งในธรรมชาติเท่านั้น
การขนส่งและการสื่อสาร
การขนส่งและการสื่อสาร

Jesus Araujo / อรพิน ยงวัฒนา
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 200 บาท, จำนวน 48 หน้า, ขนาด 21X29.7 ซม.

  การขนส่งและการสื่อสาร เล่มนี้ เป็นหนังสือในชุด 'วิศวกรน้อย' ประกอบด้วยแบบฝึกหัดงานประดิษฐ์ 14 ชิ้นพร้อมคำอธิบายโดยละเอียด ซึ่งน้อง ๆ สามารถทำได้ด้วยตนเอง โดยอาจให้ผู้ใหญ่ช่วยในบางจุด หากอ่านขั้นตอนและระเบียบแบบแผนแต่ละขั้นแล้วทำตามให้ดีก็จะพบว่าไม่ยากเลย และน้อง ๆ ยังจะได้เรียนรู้วิธีประดิษฐ์ยานพาหนะขนาดย่อมและอุปกรณ์ในการสื่อสารอย่างง่ายเพื่อจำลองแนวคิดพื้นฐานของกลไกในการทำงาน
  การสื่อสารและการคมนาคมขนส่งที่เชื่อถือได้รวดเร็วในระยะทางไกลคือพื้นฐานสำคัญสำหรับการพัฒนาอารยธรรมตลอดมา หนังสือเล่มนี้แบ่งออกเป็นสองส่วน ในแต่ละส่วนจะอธิบายถึงแนวคิดพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับทั้งสองเรื่องนี้
  ส่วนแรกของหนังสือจะเป็นโลกยานพาหนะ แบบฝึกหัดทั้ง 7 ชิ้นในส่วนนี้จะทำให้น้อง ๆ รู้จักกับยานพาหนะทางบก (รถขนทรายและรถราง) ทางอากาศ (เครื่องบินและยาวอวกาศ) ทางน้ำ (เรือยนต์) ตลอดจนความสำคัญของการขนส่งเคลื่อนย้าย ซึ่งจะมีการอธิบายถึงระหว่างการสร้าง "สายพานลำเลียง" และ "ลิฟต์ขนของ"
  ส่วนที่สองจะเกี่ยวกับการสื่อสารและมีแบบฝึกหัด 7 อย่างแตกต่างกันออกไปเพื่อให้ได้รู้จักกับระบบต่าง ๆ ที่มนุษย์ใช้ในการสื่อสาร มีตั้งแต่การสื่อสารด้วยตัวอักษร (เครื่องพิมพ์รุ่นจิ๋ว) การสื่อสารด้วยการมอง (ไฟสัญญาณและป้ายคะแนน) และการสื่อสารด้วยรหัส (เครื่องรับส่งโทรเลข) การสื่อสารผ่านการสั่นสะเทือนของเส้นด้วย (โทรศัพท์เส้นด้าย) หรือการส่งผ่านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (วิทยุแร่) และการสื่อสารทางไฟฟ้า (ไมโครโพนพร้อมลำโพง)
 • การขนส่ง
  แบบฝึกหัดประดิษฐ์ยานพาหนะในส่วนแรกของหนังสือเล่มนี้ใช้วัสดุที่หาได้ง่าย โดยใช้เพียงท่อพลาสติก แผ่นไม้บัลซา แผ่นไม้ชานอ้อย แผ่นอะลูมิเนียม แผ่นโฟม แท่งไม้ แท่งคาร์บอน แท่งทองเหลือง แถบไม้อัดกันน้ำ ฯลฯ ก็สามารถสร้างโครงของยานพาหนะเหล่านี้ได้ และเพื่อให้สิ่งประดิษฐ์ทำงานก็ต้องใช้ส่วนประกอบอื่น ๆ อย่างมอเตอร์ เฟือง สวิตซ์ สายไฟ ถ่านไฟฉายและรังถ่าน ใบพัดและเพลา เป็นต้น
 • การสื่อสาร
  สำหรับแบบฝึกหัดประดิษฐ์เครื่องมือสื่อสารในส่วนที่สองก็ต้องใช้วัสดุต่าง ๆ ในการสร้างตัวเครื่องหรือโครงสิ่งประดิษฐ์ อย่างแผ่นไม้ชานอ้อย แผ่นไม้บัลชา แท่งไม้อัดกันน้ำ แผ่นโฟม แท่งอะคริลิก ฯลฯ นอกจากมอเตอร์ สายไฟหรือถ่านไฟฉายที่ได้รู้จักแล้ว งานประดิษฐ์บางชนิดก็ต้องใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างสวิตช์ สัญญาณไฟฟ้า ลำโพงหรือวงจรรวม (เช่นแอมพลิฟายเออร์ หรือลำโพงแบบโมโนที่ใช้ในการประดิษฐ์ "ไมโครโพนพร้อมเครื่องขยายเสียง") ซึ่งอุปกรณ์ต่าง ๆ เหล่านี้สามารถหาได้ทั่วไปตามร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้า
ภาพและเสียง
ภาพและเสียง

Jesus Araujo / อรพิน ยงวัฒนา
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 200 บาท, จำนวน 48 หน้า, ขนาด 21X29.7 ซม.

ภาพและเสียง เล่มนี้ เป็นหนังสือในชุด 'วิศวกรน้อย' ประกอบด้วยแบบฝึกหัดงานประดิษฐ์ 14 ชิ้นพร้อมคำอธิบาย โดยละเอียดซึ่งน้อง ๆ สามารถทำได้ด้วยตนเองโดยอาจให้ผู้ใหญ่ช่วยในบางจุด หากอ่านขั้นตอนและระเบียบแบบแผนแต่ละชั้นแล้วทำตามให้ดีก็จะพบว่าสนุกสนานและไม่ยากเลย ทั้งจะเป็นจุดเริ่มต้นของความสนใจในโลกของภาพและเสียงไปในเวลาเดียวกันอีกด้วย

ในส่วนแรกของหนังสือนี้จะเป็นแบบฝึกหัดที่อิงเรื่องแสง โดยในการสร้างคาไลโดสโคป เพริสโคป และเครื่องฉายแผ่นทึบจะเป็นการทดลองเรื่องทิศทางและการสะท้องแสง การสร้างโซโทรปและแผ่นวงสีของนิวตันเป็นการทำกิจกรรมเรื่องภาพติดตาและการสังเกตผลในการมองเห็น สำหรับกล้องถ่ายรูปอย่างง่ายจะช่วยในการเรียนรู้การเกิดของภาพในห้องมืด และเทเลสโคปจะทำให้เข้าใจการทำงานของเลนส์

ส่วนที่สองของหนังสือจะเป็นแบบฝึกหัดต่าง ๆ สำหรับทำการทดลองกับเสียง การสร้างเสียงและผลจากเสียง สเต็ตโทสโคปจะอธิบายให้เข้าใจปรากฎการณ์ของการเคาะ โทรโข่งและเครื่องมือแผ่นเสียงจำลองเป็นเรื่องของการขยายเสียง ฮาร์ฟอธิบายเรื่องของกล่องกำทอน และแพนไพพ์จะแสดงให้เห็นการทำงานของเครื่องเป่า สุดท้าย กล่องเสียงสเปเชียลเอฟเฟ็กต์กับกล่องดนตรีแสดงการเกิดของเสียงที่ต่างกันไปตามวัสดุที่ใช้

ภาพ
สำหรับแบบฝึกหัดเรื่องภาพนี้ สิ่งที่ต้องใช้ได้แก่ ไม้ แผ่นไม้อัด ไม้ก๊อก กระดาษลูกฟูก กระดาษแข็ง ท่อพลาสติกและท่ออะคริลิก ขอบยาง แผ่นบรอนซ์และแท่งเหล็ก เพื่อสร้างเป็นโครงหรือตัวเครื่อง และควรใช้วัสดุตามที่ระบุไว้เพื่อให้ได้ภาพสะท้อนและเพื่อให้ฉายภาพได้จริง เช่นเลนส์นูนแกมราบและเลนส์เว้าสองด้าน หน้าปัดอะคริลิกและกระจก ในบางกรณีต้องใช้อุปกรณ์อย่างมอเตอร์ขนาดเล็ก รอกทองเหลือง และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ (เช่น สายไฟ สวิตซ์ ถ่านไฟฉาย รังถ่าน หลอดไฟ ฯลฯ) เพื่อให้สิ่งประดิษฐ์นั้นใช้งานได้

เสียง
ในแบบฝึกหัดเรื่องเสียง วัสดุที่ใช้ได้แก่ ไม้ แผ่นไม้อัด แท่งไม้และแถบไม้ กระดาษลูกฟูก กระดาษแข็ง ฟองน้ำ แผ่นหนังบาง ลำไม้ไผ่ ไม้ก๊อก ท่อและขอบยาง แท่งทองเหลืองและแผ่นทองแดง ตะแกรงอะลูมิเนียม เทปกาว ด้ายไนลอนและด้ายลินิน กระดาษ และเทปอะลูมิเนียมฟอยล์
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว