เสถียร บุญฤทธิ์ : 1 รายการ
ดาราศาสตร์ Essential atlas of astronomy
ดาราศาสตร์ Essential atlas of astronomy

Parramon Editorial Team / เสถียร บุญฤทธิ์
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 300 บาท, จำนวน 96 หน้า, ขนาด 21X29.7 ซม.

หนังสือเล่มนี้นำเสนอให้ผู้อ่านได้รู้จักเอกภพ (universe) ที่มา (origin) และวิวัฒนาการ (evolution) ของมัน รวมทั้งลักษณะเฉพาะของเทห์ฟากฟ้าที่มีอยู่มากมาย หนังสือเล่มนี้จึงเป็นเสมือนเครื่องมืออันมีประโยชน์ยิ่งที่จะนำผู้อ่านให้เข้าถึงสิ่งต่าง ๆ อันน่าพิศวงของฟากฟ้าเบื้องบน ทั้งความลึกลับที่หาคำอธิบายไม่ได้ กฏเกณฑ์ของฟากฟ้าที่ดูเผิน ๆ เหมือนกับว่าไม่เปลี่ยนแปลง และทั้งสิ่งแปลก ๆ ที่เกิดขึ้นให้ท้องฟ้าอย่างไม่รู้จักจบสิ้น
หลายตอนให้หนังสือเล่มนี้เป็นบทสรุปทางดาราศาสตร์ที่ประกอบด้วยภาพและแผนภูมิต่าง ๆ มากมาย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงลักษณะเฉพาะที่สำคัญ ๆ ของเทห์ฟากฟ้าได้อย่างเหมาะเจาะตรงกับเรื่องในตอนนั้น ๆ รวมทั้งประวัติความเป็นมาของการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว เครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการสังเกตการณ์ ตลอดจนประสบการณ์เสี่ยงภัยนานาประการ ในการสำรวจและการได้มาซึ่งสิ่งต่าง ๆ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการสำรวจเหล่านั้น ภาพประกอบดังกล่าวอันเป็นสาระสำคัญของหนังสือเล่มนี้ แต่ละภาพมีคำอธิบายสั้น ๆ ซึ่งจะช่วยเสริมให้ผู้อ่านเข้าใจแนวคิดหลักของแต่ละเรื่องได้เป็นอย่างดี
ในการจัดทำหนังสือ ดาราศาสตร์ เล่มนี้ เราได้ตั้งความมุ่งหมายไว้ว่าจะให้เป็นหนังสือที่มีประโยชน์ อ่านเข้าใจได้ง่าย และสามารถให้ความรู้ได้จริง ดังนั้น ในการทำหนังสือเล่มนี้ เราจึงได้เข้มงวดกวดขันกับความถูกต้องแม่นยำของข้อมูลทางวิทยาศาสตร์อย่างพิถีพิถันและละเอียดรอบคอบ แต่ขณะเดียวกันก็ให้อ่านได้อย่างสนุกเพลิดเพลินและเป็นที่เข้าใจได้อย่างไร้ข้อกังขา ซึ่งเราหวังว่าท่านผู้อ่านคงเห็นด้วยว่าเราประสบความสำเร็จตามความมุ่งหมายที่ตั้งไว้นั้นทุกประการ
Essential atlas ชุดนี้รวบรวมทั้งข้อมูล สาระ และภาพประกอบสี่สีสวยสด อธิบายความรู้ในเรื่องต่างๆทั้งดาราศาสตร์ พฤกษศาสตร์ กายวิภาคศาสตร์ แร่ธาตุ ภูมิศาสตร์ ฯลฯ ลิขสิทธิ์ถูกต้องจากสำนักพิมพ์ Parramon ประเทศสเปน หนังสือชุดนี้จะแบ่งเป็นเรื่องๆชัดเจน แต่ละเรื่องจบในเล่ม ทุกเล่มเข้าปกแข็งสวยงาม เนื้อในพิมพ์ด้วยกระดาษอาร์ตอย่างดี
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว