Jesus Araujo : 5 รายการ
เครื่องกลและเครื่องมือ
เครื่องกลและเครื่องมือ

Jesus Araujo / อดิศัย ณ ถลาง / อมรา พลอยสังวาลย์
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 200 บาท, จำนวน 48 หน้า, ขนาด 21X29.7 ซม.

  เครื่องกลและเครื่องมือ เล่มนี้ เป็นหนังสือในชุด 'วิศวกรน้อย' ประกอบด้วยแบบฝึกหัดงานประดิษฐ์ 14 ชิ้นพร้อมคำอธิบายโดยละเอียด ซึ่งน้อง ๆ สามารถทำได้ด้วยตนเอง โดยอาจให้ผู้ใหญ่ช่วยในบางจุด หากอ่านขั้นตอนและระเบียบแบบแผนแต่ละขั้นแล้วทำตามให้ดีก็จะพบว่าไม่ยากเลย ทั้งจะเป็นจุดเริ่มต้นของความสนใจในโลกของไฟฟ้าและแม่เหล็กจนน้อง ๆ อาจกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ได้อีกด้วย
  เราจะเห็นว่าเครื่องกลและเครื่องมือมีความเกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิด เพราะต่างก็อาศัยประโยชน์ซึ่งกันและกันผ่านระบบการทำงานและหน้าที่เหมือนกันหรือส่งเสริมกัน เครื่องมือเป็นอุปกรณ์ที่ไม่ซับซ้อนแต่จำเป็น ต้องใช้ในงานฝีมือส่วนใหญ่ เครื่องกลประกอบขึ้นด้วยกลไกต่าง ๆ สามารถทำงานได้ด้วยตัวของมันเองหรือแรงคนคนเดียว ถ้าเครื่องมือทำงานร่วมกับเครื่องกลก็จะได้สิ่งที่เรียกว่า เครื่องมือเครื่องกล
  ในส่วนแรกของหนังสือเล่มนี้ จะแนะนำให้ทำชุดแบบฝึกหัดเพื่อให้รู้จักเครื่องกลชนิดต่าง ๆ และรู้พื้นฐานการทำงานของมัน"รอก" และ "วางล้อวัดความยาว" จะทำให้เห็นการประยุกต์ใช้งานล้อ "เครื่องยิงก้อนหิน" จะสอนให้รู้ถึงแรงที่ได้จากแขนของคานและแรงดีดของสปริง "เครื่องบีบอัดฝ้าย" และ "เครื่องทอผ้า" จะแสดงให้เห็นถึงการใช้งานของสปริงเชื่อมต่อกันและวิธีการทำงานของเครื่อทดผ้าอย่างง่ายตามลำดับ "เครื่องยนต์ลูกสูบสองจังหวะ" จะนำเข้าสู่โลกของเครื่องยนต์สันดาปภายใน และ "เครื่อดูดฝุ่น" เป็นเครื่องกลที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นงานที่มีประโยชน์
  ส่วนที่สองของหนังสือจะเสนอให้รู้จักเครื่องชนิดต่างๆ ที่มักจะใช้งานการฝีมือหรือในโรงงาน ในบางแบบฝึกหัดจะเป็นการประดิษฐ์เครื่องอย่างง่าย ๆ เช่นในบท "เหล็กแหลมแกะสลักและแหนบ" "ตะลุมพุกและคีม" หรือ "ไขควงและประแจปากตาย" ขณะที่แบบฝึกหัดอื่นจะให้แนวทางการประดิษฐ์เครื่องมือเพื่อการวัด เช่น "ไม้เมตรพับได้" หรือจะเป็นเครื่องมือเพื่อการวาดภาพ เช่น "วงเวียน" และ "เครื่องลอกลวดลาย" มีเครื่องมือเพียงอย่างเดียว เท่านั้นคือ "สว่านจิ๋ว" ที่ต้องอาศัยมอเตอร์เพื่อที่จะได้ก้าวเข้าสู่โลกแห่งเครื่องมือกึ่งเครื่องกล
 • เครื่องกล
  วัสดุพื้นฐานหลักที่ต้องใช้เพื่อสร้างเครื่องกลคือ ไม้ กล่องกระดาษ จุกก๊อก สเตนเลส กระดาษกรอง ท่อพลาสติกใส โครงทำด้วยยาง ยางฟอง ลวด แท่งเหล็ก หนังยาง และด้ายลินินหรือฝ้าย นอกจากนี้ เพื่อให้เครื่องกลทำงาน จะต้องใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น สายไฟ มอเตอร์ สวิตซ์ ใบพัด ถ่านขนาดพกพา และแบตเตอรี่
 • แม่เหล็ก
  วัสดุที่ใช้เพื่อการประดิษฐ์เครื่องมือคือ ไม้ จุกก๊อก ดีบุก พลาสติกใส และยางฟอง
ไฟฟ้าและแม่เหล็ก
ไฟฟ้าและแม่เหล็ก

Jesus Araujo / อดิศัย ณ ถลาง / อมรา พลอยสังวาลย์
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 200 บาท, จำนวน 48 หน้า, ขนาด 215X29.7 ซม.

  ไฟฟ้าและแม่เหล็ก เล่มนี้ เป็นหนังสือในชุด 'วิศวกรน้อย' ประกอบด้วยแบบฝึกหัดงานประดิษฐ์ 14 ชิ้นพร้อมคำอธิบายโดยละเอียด ซึ่งน้อง ๆ สามารถทำได้ด้วยตนเอง โดยอาจให้ผู้ใหญ่ช่วยในบางจุด หากอ่านขั้นตอนและระเบียบแบบแผนแต่ละขั้นแล้วทำตามให้ดีก็จะพบว่าไม่ยากเลย ทั้งจะเป็นจุดเริ่มต้นของความสนใจในโลกของไฟฟ้าและแม่เหล็กจนน้อง ๆ อาจกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ได้อีกด้วย
  ไฟฟ้าและแม่เหล็กมีความเกี่ยวพันกันมาก เป็นที่สงสัยมานานแล้วว่าสองสิ่งนี้ต้องมีความสัมพันธ์กันอยู่ จนถึงช่วงศตวรรษที่ 18 และ 19 จึงค้นพบและพิสูจน์ได้ว่าเมื่อกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเส้นลวดนั้น สามารถก่อให้เกิดสนามแม่เหล็กได้ และสนามแม่เหล็กก็สามารถนำมาใช้สร้างไฟฟ้าในเส้นลวดได้เช่นกัน นี่เป็นเหตุผลที่เราเรียกสาขาวิชาฟิสิกส์ที่ศึกษาเรื่องกิริยาและปฏิกิริยาของไฟฟ้าที่มีต่อแม่เหล็ก ตลอดจนปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อสองสิ่งนี้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน
  ในส่วนแรกของหนังสือเล่มนี้ จะเป็นบทปฏิบัติเรื่องไฟฟ้าระดับพื้นฐาน ยกเว้น "มอเตอร์อย่างง่าย" เป็นเครื่องมือวที่พลังงานไฟฟ้าจะแปลงเป็นพลังงานกลด้วยพลังแม่เหล็ก ทางคณะผู้จัดทำพิจารณาว่าควรรวมบทปฏิบัตินี้ไว้ในส่วนแรกด้วย เพราะมอเตอร์เป็นส่วนประกอบของเครื่องไฟฟ้าจำนวนมากในทุกวันนี้ สำหรับส่วนที่สอง คณะผู้จัดทำเห็นว่าน้อง ๆ ควรได้ลองใช้แม่เหล็กในงานประดิษฐ์ อย่างเช่นแบบฝึกหัดเรื่อง "นางระบำแม่เหล็ก" "เข็มทิศบอกทาง" "รถบังคับ" และ "ตาชั่งแม่เหล็ก" และที่เหลือเป็นโครงงานเกี่ยวกับแม่เหล็กไฟ้ฟ้า อย่างเช่น "โวลต์มิเตอร์" "ที่กั้นทาง" "กระดิ่งแม่เหล็กไฟฟ้า"
 • ไฟฟ้า
  องค์ประกอบและตัวรับไฟฟ้าต่าง ๆ ที่จะนำเสนอให้น้อง ๆ รู้จักได้แก่ ขั้วหลอดไฟ หลอดไฟ หลอดไฟลีด(led) ตัวต้านทาน สายไฟอ่อน สายไฟโปร่งเส้นคู่สำหรับลำโพง สวิตซ์แบบต่าง ๆ รังถ่าน ลวดและแผ่นทองแดง
  วัสดุสำหรับประกอบตัวกล่องที่จะใช้ในบทปฏิบัติเรื่องไฟฟ้า ได้แก่ ไม้ ไม้ก๊อก โฟมพลาสติก กระดาษลูกฟูก โฟมยาง พลาสติก อะลูมิเนียม ลวดอะลูมิเนียม ลวดเหล็ก ไม้ แท่งเหล็ก และใบพัด นอกจากนี้ ในแต่ละบทปฏิบัติ น้องยังจะได้สร้างรอกไม้ด้วยตนเอง และได้หัดติดตั้งและกั้นวงจรกระแสไฟฟ้าโดยการใช้ท่อเทอร์โมรีแทรกทิลหรือการเชื่อมต่อสายไฟ แท่งเหล็กหรือ หลอดไฟลีด เพื่อไม่ให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร
 • แม่เหล็ก
  วัสดุที่ใช้ในแบบฝึกหัดเกี่ยวกับแม่เหล็ก ได้แก่ ไม้ ไม้ก๊อก ตะขอ ผ้ากระโปรงบัลเล่ต์ พลาสติก อะคริลิก อะลูมิเนียม ดีบุก ลวดอะลูมิเนียมและลวดเหล็ก ลวลและแผ่นทองแดง แท่งเหล็ก (ทั้งแบบมีเกลียวและไม่มีเกลียว) และแม่เหล็กแบบต่างๆ ในขนาดต่างๆ
การขนส่งและการสื่อสาร
การขนส่งและการสื่อสาร

Jesus Araujo / อรพิน ยงวัฒนา
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 200 บาท, จำนวน 48 หน้า, ขนาด 21X29.7 ซม.

  การขนส่งและการสื่อสาร เล่มนี้ เป็นหนังสือในชุด 'วิศวกรน้อย' ประกอบด้วยแบบฝึกหัดงานประดิษฐ์ 14 ชิ้นพร้อมคำอธิบายโดยละเอียด ซึ่งน้อง ๆ สามารถทำได้ด้วยตนเอง โดยอาจให้ผู้ใหญ่ช่วยในบางจุด หากอ่านขั้นตอนและระเบียบแบบแผนแต่ละขั้นแล้วทำตามให้ดีก็จะพบว่าไม่ยากเลย และน้อง ๆ ยังจะได้เรียนรู้วิธีประดิษฐ์ยานพาหนะขนาดย่อมและอุปกรณ์ในการสื่อสารอย่างง่ายเพื่อจำลองแนวคิดพื้นฐานของกลไกในการทำงาน
  การสื่อสารและการคมนาคมขนส่งที่เชื่อถือได้รวดเร็วในระยะทางไกลคือพื้นฐานสำคัญสำหรับการพัฒนาอารยธรรมตลอดมา หนังสือเล่มนี้แบ่งออกเป็นสองส่วน ในแต่ละส่วนจะอธิบายถึงแนวคิดพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับทั้งสองเรื่องนี้
  ส่วนแรกของหนังสือจะเป็นโลกยานพาหนะ แบบฝึกหัดทั้ง 7 ชิ้นในส่วนนี้จะทำให้น้อง ๆ รู้จักกับยานพาหนะทางบก (รถขนทรายและรถราง) ทางอากาศ (เครื่องบินและยาวอวกาศ) ทางน้ำ (เรือยนต์) ตลอดจนความสำคัญของการขนส่งเคลื่อนย้าย ซึ่งจะมีการอธิบายถึงระหว่างการสร้าง "สายพานลำเลียง" และ "ลิฟต์ขนของ"
  ส่วนที่สองจะเกี่ยวกับการสื่อสารและมีแบบฝึกหัด 7 อย่างแตกต่างกันออกไปเพื่อให้ได้รู้จักกับระบบต่าง ๆ ที่มนุษย์ใช้ในการสื่อสาร มีตั้งแต่การสื่อสารด้วยตัวอักษร (เครื่องพิมพ์รุ่นจิ๋ว) การสื่อสารด้วยการมอง (ไฟสัญญาณและป้ายคะแนน) และการสื่อสารด้วยรหัส (เครื่องรับส่งโทรเลข) การสื่อสารผ่านการสั่นสะเทือนของเส้นด้วย (โทรศัพท์เส้นด้าย) หรือการส่งผ่านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (วิทยุแร่) และการสื่อสารทางไฟฟ้า (ไมโครโพนพร้อมลำโพง)
 • การขนส่ง
  แบบฝึกหัดประดิษฐ์ยานพาหนะในส่วนแรกของหนังสือเล่มนี้ใช้วัสดุที่หาได้ง่าย โดยใช้เพียงท่อพลาสติก แผ่นไม้บัลซา แผ่นไม้ชานอ้อย แผ่นอะลูมิเนียม แผ่นโฟม แท่งไม้ แท่งคาร์บอน แท่งทองเหลือง แถบไม้อัดกันน้ำ ฯลฯ ก็สามารถสร้างโครงของยานพาหนะเหล่านี้ได้ และเพื่อให้สิ่งประดิษฐ์ทำงานก็ต้องใช้ส่วนประกอบอื่น ๆ อย่างมอเตอร์ เฟือง สวิตซ์ สายไฟ ถ่านไฟฉายและรังถ่าน ใบพัดและเพลา เป็นต้น
 • การสื่อสาร
  สำหรับแบบฝึกหัดประดิษฐ์เครื่องมือสื่อสารในส่วนที่สองก็ต้องใช้วัสดุต่าง ๆ ในการสร้างตัวเครื่องหรือโครงสิ่งประดิษฐ์ อย่างแผ่นไม้ชานอ้อย แผ่นไม้บัลชา แท่งไม้อัดกันน้ำ แผ่นโฟม แท่งอะคริลิก ฯลฯ นอกจากมอเตอร์ สายไฟหรือถ่านไฟฉายที่ได้รู้จักแล้ว งานประดิษฐ์บางชนิดก็ต้องใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างสวิตช์ สัญญาณไฟฟ้า ลำโพงหรือวงจรรวม (เช่นแอมพลิฟายเออร์ หรือลำโพงแบบโมโนที่ใช้ในการประดิษฐ์ "ไมโครโพนพร้อมเครื่องขยายเสียง") ซึ่งอุปกรณ์ต่าง ๆ เหล่านี้สามารถหาได้ทั่วไปตามร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้า
ภาพและเสียง
ภาพและเสียง

Jesus Araujo / อรพิน ยงวัฒนา
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 200 บาท, จำนวน 48 หน้า, ขนาด 21X29.7 ซม.

ภาพและเสียง เล่มนี้ เป็นหนังสือในชุด 'วิศวกรน้อย' ประกอบด้วยแบบฝึกหัดงานประดิษฐ์ 14 ชิ้นพร้อมคำอธิบาย โดยละเอียดซึ่งน้อง ๆ สามารถทำได้ด้วยตนเองโดยอาจให้ผู้ใหญ่ช่วยในบางจุด หากอ่านขั้นตอนและระเบียบแบบแผนแต่ละชั้นแล้วทำตามให้ดีก็จะพบว่าสนุกสนานและไม่ยากเลย ทั้งจะเป็นจุดเริ่มต้นของความสนใจในโลกของภาพและเสียงไปในเวลาเดียวกันอีกด้วย

ในส่วนแรกของหนังสือนี้จะเป็นแบบฝึกหัดที่อิงเรื่องแสง โดยในการสร้างคาไลโดสโคป เพริสโคป และเครื่องฉายแผ่นทึบจะเป็นการทดลองเรื่องทิศทางและการสะท้องแสง การสร้างโซโทรปและแผ่นวงสีของนิวตันเป็นการทำกิจกรรมเรื่องภาพติดตาและการสังเกตผลในการมองเห็น สำหรับกล้องถ่ายรูปอย่างง่ายจะช่วยในการเรียนรู้การเกิดของภาพในห้องมืด และเทเลสโคปจะทำให้เข้าใจการทำงานของเลนส์

ส่วนที่สองของหนังสือจะเป็นแบบฝึกหัดต่าง ๆ สำหรับทำการทดลองกับเสียง การสร้างเสียงและผลจากเสียง สเต็ตโทสโคปจะอธิบายให้เข้าใจปรากฎการณ์ของการเคาะ โทรโข่งและเครื่องมือแผ่นเสียงจำลองเป็นเรื่องของการขยายเสียง ฮาร์ฟอธิบายเรื่องของกล่องกำทอน และแพนไพพ์จะแสดงให้เห็นการทำงานของเครื่องเป่า สุดท้าย กล่องเสียงสเปเชียลเอฟเฟ็กต์กับกล่องดนตรีแสดงการเกิดของเสียงที่ต่างกันไปตามวัสดุที่ใช้

ภาพ
สำหรับแบบฝึกหัดเรื่องภาพนี้ สิ่งที่ต้องใช้ได้แก่ ไม้ แผ่นไม้อัด ไม้ก๊อก กระดาษลูกฟูก กระดาษแข็ง ท่อพลาสติกและท่ออะคริลิก ขอบยาง แผ่นบรอนซ์และแท่งเหล็ก เพื่อสร้างเป็นโครงหรือตัวเครื่อง และควรใช้วัสดุตามที่ระบุไว้เพื่อให้ได้ภาพสะท้อนและเพื่อให้ฉายภาพได้จริง เช่นเลนส์นูนแกมราบและเลนส์เว้าสองด้าน หน้าปัดอะคริลิกและกระจก ในบางกรณีต้องใช้อุปกรณ์อย่างมอเตอร์ขนาดเล็ก รอกทองเหลือง และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ (เช่น สายไฟ สวิตซ์ ถ่านไฟฉาย รังถ่าน หลอดไฟ ฯลฯ) เพื่อให้สิ่งประดิษฐ์นั้นใช้งานได้

เสียง
ในแบบฝึกหัดเรื่องเสียง วัสดุที่ใช้ได้แก่ ไม้ แผ่นไม้อัด แท่งไม้และแถบไม้ กระดาษลูกฟูก กระดาษแข็ง ฟองน้ำ แผ่นหนังบาง ลำไม้ไผ่ ไม้ก๊อก ท่อและขอบยาง แท่งทองเหลืองและแผ่นทองแดง ตะแกรงอะลูมิเนียม เทปกาว ด้ายไนลอนและด้ายลินิน กระดาษ และเทปอะลูมิเนียมฟอยล์
การก่อสร้างและสถาปัตยกรรม
การก่อสร้างและสถาปัตยกรรม

Jesus Araujo / อดิศัย ณ ถลาง / อมรา พลอยสังวาลย์
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 200 บาท, จำนวน 48 หน้า, ขนาด 21X29.7 ซม.

การก่อสร้างและสถาปัตยกรรม เป็นชื่อหนังสือเล่มหนึ่งในชุด 'วิศวกรน้อย' โดยอธิบายทีละแบบฝึกหัดหรือบทปฏิบัติ 14 บท ซึ่งสามารถทำได้ด้วยตนเองในความดูแลโดยใกล้ชิดจากผู้ใหญ่ อ่านขั้นตอนต่าง ๆ และคำแนะนำที่ต้องปฏิบัติตามให้ดีจะพบว่าไม่ยากเลย และในขณะเดียวกันก็จะได้ค้นพบว่าศิลปะแห่งการสร้างสิ่งต่าง ๆ หรือตึกรามบ้านช่องก็มีขั้นตอนที่คล้าย ๆ กับขั้นตอนที่ให้ลองทำ
บทปฏิบัติแต่ละบทมีการนำเสนอแบบเดียวกัน ประกอบด้วย คำอธิบายแบบฝึกหัด วัตถุประสงค์การทำงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ และรายการวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ ในตอนท้าย มีคำถามชวนคิดในหัวข้อ รู้ไหมว่า...?เพื่อเพิ่มความรู้ พร้อมอภิธานศัพท์ที่ไขความคิดรวบยอดที่ไม่เข้าใจหรือย้ำแนวความคิดที่รู้มาก่อนแล้ว
การก่อสร้าง
วัสดุอุปกรณ์ที่เราเสนอให้ใช้ในบทปฏิบัติต่าง ๆ ได้แก่ ไม้ ลวด แท่งเหล็ก โซ่ ผ้า พลาสติก และแผ่นทองแดง
ทุกบทปฏิบัติจะเสนอลักษณะที่สำคัญที่สอดคล้องกันว่า การตั้งอยู่เหนือพื้นดิน ไม่ถือว่าเป็นการสร้างรากฐาน
สถาปัตยกรรม
วัสดุที่เราจะใช้ในบทปฏิบัติเรื่องสถาปัตยกรรม ได้แก่ ไม้ ดินสอสำหรับทำอิฐและแผ่นหิน แผ่นกระเบื้อง โซ่ แท่งโลหะ ปูนขาว ฯลฯ
ทุกบทปฏิบัติจำเป็นต้องมีการวางรากฐานที่สำคัญ รากฐานที่คำนวณอย่างละเอียดโดยสถาปนิกหรือวิศวกร
หนังสือในชุดนี้
หนังสือชุดนี้ประกอบไปด้วยหนังสือ 6 เล่ม : ก่อสร้างและสถาปัตยกรรม ไฟฟ้าและแม่เหล็ก ภาพและเสียง เครื่องกลและเครื่องมือ ของแข็งและของเหลว และการคมนาคมและการสื่อสาร
หนังสือชุดนี้เหมาะสำหรับเด็กอายุ 9 ปีขึ้นไปที่หลงใหลกิจกรรมที่ทำได้ด้วยตนเอง และกิจกรรมเกี่ยวกับการประดิษฐ์ ความสนใจสำหรับผู้ใหญ่ที่หลงใหลเรื่องนี้ก็สำคัญเช่นกัน และไม่ต้องสงสัยว่า หนังสือชุดนี้จะเป็นเครื่องมือสำคัญเพื่อใช้ในการเรียนการสอนของครู-อาจารย์
วิศวกรน้อย พยายามแสดงให้ผู้ปกครองและอาจารย์ เห็นถึงบทบาททางวัฒนธรรมและเครื่องมือสอนการเขียนและอ่านที่ควบคุมเทคโนโลยี หนังสือชุดนี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้เห็นคุณค่าของอิทธิพลที่สิ่งรอบตัว (ทรัพยากร ที่ว่าง วัสดุ) ส่งผลต่อขั้นตอนการเรียนรู้ของเด็ก ๆ เท่านั้น แต่ยังช่วยมีส่วนทำให้เกิดการรับรู้และยอมรับความคิดริเริ่มที่มีในเรื่องการทำกิจกรรมที่ปรับแล้วให้เหมาะสมและกิจกรรมเกี่ยวกับการก่อสร้างที่กำหนดมาให้อีกด้วย
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว