Parramon Editorial Team : 12 รายการ
ชีววิทยา Essential atlas of biology
ชีววิทยา Essential atlas of biology

Parramon Editorial Team / สมใจ รักษาศรี
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 300 บาท, จำนวน 96 หน้า, ขนาด 21X29.7 ซม.

รวบรวมข้อมูลสาระ ภาพถ่ายและภาพวาดเกี่ยวกับชีวิตทั้งหลาย ทั้งคน พืช สัตว์ อะมีบา แบคทีเรีย และเห็ดรา บทสรุปของทฤษฎีธรรมชาติของ ชาร์ลส์ ดาร์วิน การแบ่งหมวดหมู่ ของเมนเดล การค้นพบ DNA ในศตวรรษที่ยี่สิบ การศึกษาชิ้นส่วนและหน้าที่ในพืชและสัตว์ ตลอดกระทั่งแนวทางการดำรงชีวิตที่เหมาะสมในระบบนิเวศ ภาพสีและภาพวาดสมจริงหลายร้อยภาพช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจได้อย่างชัดเจน หนังสือเล่มนี้เหมาะที่จะเป็นหนังสืออ่านประกอบในชั้นเรียน และใช้เป็นหนังสืออ้างอิง (ปกแข็ง พิมพ์บนกระดาษอาร์ตอย่างดีสี่สีทั้งเล่ม)

หนังสือ ชีววิทยา เล่มนี้ ช่วยให้ผู้อ่านมีโอกาสที่น่าตื่นตาตื่นใจในการทำความรู้จักกับต้นกำเนิดของชีวิต วิวัฒนาการและลักษณะต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิตบนโลก รวมทั้งรูปแบบที่แตกต่างกันด้วย หนังสือเล่มนี้จึงเป็นคู่มือที่มีประโยชน์อย่างมหาศาลในการทำความเข้าใจกับความมหัศจรรย์ของชีวิตของสรรพสัตว์และพืชพันธุ์ ผู้อ่านจะไม่เพียงสนุกสนานกับรูปแบบต่าง ๆ ของชีวิตเท่านั้น แต่ยังจะได้เห็นด้วยว่าสิ่งมีชีวิตเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศวิทยาบนโลกของเรา และยังเป็นอาหารของเราอีกแล้ว
หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหาที่สมบูรณ์แบบชีววิทยา นอกจากนั้นยังมีภาพประกอบและแผนภูมิเป็นจำนวนมากที่มีความถูกต้อง ซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงลักษณะและพฤติกรรมที่สำคัญของพืชและสัตว์ชนิดต่าง ๆ ที่เหมือนกัน ภาพต่าง ๆ เพื่อช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจได้แนวความคิดหลักของหนังสือ นอกจากนั้นยังดรรชนีท้ายเล่มเพื่อความสะดวกในการค้นหาหัวข้อที่สนใจด้วย
ในการจัดทำหนังสือเล่มนี้ เราได้ตั้งเป้าหมายที่จะผลิตหนังสือในแนวความรู้ที่เป็นเชิงปฏิบัติ ซึ่งเป็นประโยชน์และง่ายต่อการทำความเข้าใจ แต่มีความเที่ยงตรงทางวิทยาศาสตร์ และในขณะเดียวกันก็อ่านสนุกและชัดเจน เราหวังว่าท่านผู้อ่านจะเห็นด้วยกับเราว่าเราได้บรรลุเป้าหมายอันนี้แล้ว
Essential atlas ชุดนี้รวบรวมทั้งข้อมูล สาระ และภาพประกอบสี่สีสวยสด อธิบายความรู้ในเรื่องต่างๆทั้งดาราศาสตร์ พฤกษศาสตร์ กายวิภาคศาสตร์ แร่ธาตุ ภูมิศาสตร์ ฯลฯ ลิขสิทธิ์ถูกต้องจากสำนักพิมพ์ Parramon ประเทศสเปน หนังสือชุดนี้จะแบ่งเป็นเรื่องๆชัดเจน แต่ละเรื่องจบในเล่ม ทุกเล่มเข้าปกแข็งสวยงาม เนื้อในพิมพ์ด้วยกระดาษอาร์ตอย่างดี
สัตววิทยา Essential atlas of zoology
สัตววิทยา Essential atlas of zoology

Parramon Editorial Team / ชลเทพ ณ บางช้าง
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 300 บาท, จำนวน 96 หน้า, ขนาด 21X29.7 ซม.

หนังสือ สัตววิทยา เล่มนี้ เหมาะสำหรับผู้ต้องการศึกษาโลกของสัตว์ ต้นกำเนิด วิวัฒนาการ และลักษณะเด่นของแต่ละสปีชีส์ เป็นเครื่องมืออันเป็นประโยชน์ที่จะนำไปสู่ความมหัศจรรย์ของอาณาจักรสัตว์ในโลกของเรา และไม่เพียงแต่จะเพลิดเพลินไปกับความหลากหลายในรูปแบบของสัตว์เท่านั้น แต่ยังให้เราได้รู้จักความสมดุลทางนิเวศวิทยาของโลก รวมถึงหัวข้อสำคัญ ได้แก่การดำรงอยู่ของเผ่าพันธุ์มนุษย์ด้วย
แต่ละบทของหนังสือเล่มนี้เป็นบทสรุปเกี่ยวกับสัตววิทยา โดยมีรูปประกอบจำนวนมาก และเป็นระเบียบที่แสดงลักษณะทางกายวิภาค สรีรวิทยา พฤติกรรม และลักษณะที่แตกต่างกันของกลุ่ม วงศ์ และสปีชีส์ของสัตว์ รูปประกอบซึ่งเป็นแก่นของหนังสือนี้ มีคำอธิบายเสริมเพื่อให้เข้าใจแนวคิดหลักได้ง่าย พร้อมด้วยดรรชนีค้นคำศัพท์สำหรับหาคำที่สนใจได้อย่างรวดเร็ว
สำนักพิมพ์ได้จัดทำหนังสือ สัตววิทยา นี้ เพื่อให้เป็นแหล่งข้อมูลที่มีประโยชน์ ให้ความรู้สำหรับผู้อ่านทุกระดับ มีความถูกต้องในเชิงวิทยาศาสตร์ แต่ในขณะเดียวกันก็เข้าใจง่ายและอ่านสนุก ทางสำนักพิมพ์หวังว่าหนังสือเล่มนี้จะบรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดพิมพ์ดังกล่าว
Essential atlas ชุดนี้รวบรวมทั้งข้อมูล สาระ และภาพประกอบสี่สีสวยสด อธิบายความรู้ในเรื่องต่างๆทั้งดาราศาสตร์ พฤกษศาสตร์ กายวิภาคศาสตร์ แร่ธาตุ ภูมิศาสตร์ ฯลฯ ลิขสิทธิ์ถูกต้องจากสำนักพิมพ์ Parramon ประเทศสเปน หนังสือชุดนี้จะแบ่งเป็นเรื่องๆชัดเจน แต่ละเรื่องจบในเล่ม ทุกเล่มเข้าปกแข็งสวยงาม เนื้อในพิมพ์ด้วยกระดาษอาร์ตอย่างดี
ภูมิศาสตร์กายภาพ Essential atlas of physical geography
ภูมิศาสตร์กายภาพ Essential atlas of physical geography

Parramon Editorial Team / ปริศนา สิริอาชา, ดร.
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 300 บาท, จำนวน 96 หน้า, ขนาด 21X29.7 ซม.

หนังสือ ภูมิศาสตร์กายภาพ เล่มนี้ จะมอบโอกาสพิเศษให้ท่านได้เรียนรู้ถึงการกำเนิดและวิวัฒนาการของโลกรวมทั้งลักษณะรูปร่างของภูมิประเทศต่าง ๆ ที่ค่อย ๆ เปลี่ยนไป หนังสือนี้จึงเปรียบเสมือนเครื่องมือที่สำคัญในการสำรวจแหล่งที่อยู่อาศัยอันวิจิตรพิศดารของสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ทั้งพืชและสัตว์ ซึ่งความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ต่อสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จำเป็นต่อความสมดุลทางนิเวศวิทยาของโลกด้วย
หลาย ๆ ส่วนของหนังสือนี้ประกอบด้วยข้อมูลทางธรณีวิทยาที่สมบูรณ์ มีภาพประกอบและมีแผนภูมิมากมายที่แสดงรายละเอียดคุณสมบัติของแร่ต่าง ๆ กิจกรรมต่าง ๆ ของโลก รูปร่างของภูมิประเทศ สภาพบรรยากาศและความสำคัญของแหล่งน้ำ ทั้งน้ำทะเลและแม่น้ำลำธารในแผ่นดิน ภาพประกอบทุกหน้าเป็นเหมือนหัวใจของหนังสือ พร้อมด้วยคำอธิบายประกอบภาพโดยสังเขป และมีหมายเหตุที่ทำให้เข้าใจถึงแนวคิดได้โดยง่าย นอกจากนั้นยังมีดัชนีหัวเรื่องที่ทำให้เลือกหาเรื่องที่สนใจได้ง่ายอีกด้วย
จุดประสงค์ในการจัดทำหนังสือ ภูมิศาสตร์กายภาพ เล่มนี้ เพื่อเป็นสื่อที่สร้างสรรค์ในการเรียนการสอนที่นำไปใช้ได้ดีมีประโยชน์ เข้าใจง่าย มีความถูกต้องแม่นยำเชิงวิทยาศาสตร์ และในขณะเดียวกันก็อ่านสนุก เข้าใจง่ายและน่าติดตามเราหวังว่าเมื่อท่านได้อ่านจบแล้วคงเห็นด้วยว่าผู้จัดทำได้บรรลุจุดประสงค์ในการจัดทำหนังสือนี้แล้ว
Essential atlas ชุดนี้รวบรวมทั้งข้อมูล สาระ และภาพประกอบสี่สีสวยสด อธิบายความรู้ในเรื่องต่างๆทั้งดาราศาสตร์ พฤกษศาสตร์ กายวิภาคศาสตร์ แร่ธาตุ ภูมิศาสตร์ ฯลฯ ลิขสิทธิ์ถูกต้องจากสำนักพิมพ์ Parramon ประเทศสเปน หนังสือชุดนี้จะแบ่งเป็นเรื่องๆชัดเจน แต่ละเรื่องจบในเล่ม ทุกเล่มเข้าปกแข็งสวยงาม เนื้อในพิมพ์ด้วยกระดาษอาร์ตอย่างดี
แร่และซากดึกดำบรรพ์ Essential atlas of fossils and minerals
แร่และซากดึกดำบรรพ์ Essential atlas of fossils and minerals

Parramon Editorial Team / ปริศนา สิริอาชา, ดร.
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 300 บาท, จำนวน 96 หน้า, ขนาด 21X29.7 ซม.

หนังสือ แร่และซากดึกดำบรรพ์ เล่มนี้ ทำให้ผู้อ่านปะติดปะต่อเรื่องราวที่น่าสนใจในอดีตและประวัติทางธรณีวิทยามาจนถึงปัจจุบันของโลกได้ นอกจากนั้นยังสามารถทบทวนเหตุการณ์สำคัญ ๆ ที่เกิดขึ้นและวิวัฒนาการของโลก จึงมีประโยชน์ในการใช้เป็นคู่มือในการเรียนรู้เกี่ยวกับ หิน แร่ และซากดึกดำบรรพ์ชนิดต่างๆ ที่เราอาจพบได้ในทุกแห่งที่เหยียบย่างลงไป
ในหนังสือเล่มนี้ยังมีเรื่องราวอีกหลากหลายที่แบ่งออกเป็นหมวดหมู่ เปรียบเสมือนฉบับย่อเกี่ยวกับเรื่องราวของแร่วิทยาและบรรพชีวินวิทยา ซึ่งมีภาพประกอบมากมายที่น่าสนใจทั้งภาพถ่าย และภาพวาดของ หิน แร่ และซากดึกดำบรรพ์ ประกอบด้วยคำอธิบายสั้น ๆ ที่ช่วยให้เข้าใจถึงแนวคิดหลักได้ง่าย และยังมีดรรชนีเรียงตามตัวอักษรทำให้สามารถเลือกเรื่องหรือหัวข้อที่สนใจได้ง่ายขึ้น
จุดประสงค์ในการจัดทำหนังสือ แร่และซากดึกดำบรรพ์เล่มนี้ เพื่อเป็นสื่อที่สร้างสรรค์ในการเรียนการสอนหรือค้นคว้าหาความรู้ที่ใช้ได้ดี มีประโยชน์ มีความถูกต้องแม่นยำเชิงวิทยาศาสตร์และในขณะเดียวกันก็อ่านสนุก เข้าใจง่ายและน่าติดตาม เราหวังว่าเมื่อท่านได้อ่านหนังสือเล่มนี้จบแล้วคงเห็นด้วยว่าผู้จัดทำได้บรรลุจุดประสงค์ในการทำหนังสือนี้แล้ว
Essential atlas ชุดนี้รวบรวมทั้งข้อมูล สาระ และภาพประกอบสี่สีสวยสด อธิบายความรู้ในเรื่องต่างๆทั้งดาราศาสตร์ พฤกษศาสตร์ กายวิภาคศาสตร์ แร่ธาตุ ภูมิศาสตร์ ฯลฯ ลิขสิทธิ์ถูกต้องจากสำนักพิมพ์ Parramon ประเทศสเปน หนังสือชุดนี้จะแบ่งเป็นเรื่องๆชัดเจน แต่ละเรื่องจบในเล่ม ทุกเล่มเข้าปกแข็งสวยงาม เนื้อในพิมพ์ด้วยกระดาษอาร์ตอย่างดี
กายวิภาคศาสตร์ Essential atlas of anatomy
กายวิภาคศาสตร์ Essential atlas of anatomy

Parramon Editorial Team / จินตนา เวชสวัสดิ์
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 300 บาท, จำนวน 96 หน้า, ขนาด 21X29.7 ซม.

หนังสือ กายวิภาคศาสตร์ เล่มนี้ ขยายโอกาสในการเรียนรู้เกี่ยวกับร่างกายมนุษย์ และโครงสร้างของอวัยวะต่าง ๆ แก่ผู้อ่าน และยังเป็นเครื่องมือทรงประสิทธิภาพที่จะนำสู่ความเข้าใจในร่างกายแสนมหัศจรรย์ของมนุษย์ สิ่งมีชีวิตที่มักถูกเปรียบเทียบว่าเป็นเครื่องจักรซับซ้อน ในความเป็นจริงร่างกายมนุษย์พิสดารล้ำลึกยิ่งกว่านั้น ร่างกายมนุษย์ซับซ้อนกว่าเครื่องจักรใด ๆ ที่มนุษย์เคยประดิษฐ์และออกแบบมา รวมทั้งที่จะประดิษฐ์ต่อไปในอนาคต
แต่ละบทของหนังสือเล่มนี้ เป็นบทสรุปเรื่องกายวิภาคศาสตร์ของร่างกายมนุษย์ ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ แม้จะวาดเป็นแผนผัง แต่จริงจังเชื่อถือได้ ภาพจะแสดงส่วนสำคัญของแต่ละอวัยวะและระบบอวัยวะในร่างกายมนุษย์ ภาพต่าง ๆ เหล่านี้ เป็นตัวแทนแก่นหลักของหนังสือเล่มนี้เพิ่มเติมด้วยคำอธิบายและหมายเหตุ ซึ่งช่วยให้เข้าใจความคิดหลักทางกายวิภาคศาสตร์ และสรีรวิทยา
หนังสือเล่มนี้ ยังมีดรรชนีท้ายเรื่อง ซึ่งจัดเรียงตามลำดับอักษร อำนวยความสะดวกในการเลือกค้นหาเรื่องหรือคำที่สนใจ หรือสงสัย
จุดประสงค์ในการจัดพิมพ์หนังสือ กายวิภาคศาสตร์ เล่มนี้ เพื่อสร้างสื่อสำหรับใช้ในการเรียนการสอน และใช้ค้นคว้าหาความรู้ ที่เข้าใจง่าย มีความถูกต้องแม่นยำเชิงวิทยาศาสตร์และอ่านสนุก ในขณะเดียวกัน หวังว่าท่านผู้อ่านคงจะเห็นพ้องด้วยว่า คณะผู้จัดทำ ได้บรรลุจุดประสงค์ในการพิมพ์หนังสือเล่มนี้แล้ว
Essential atlas ชุดนี้รวบรวมทั้งข้อมูล สาระ และภาพประกอบสี่สีสวยสด อธิบายความรู้ในเรื่องต่างๆทั้งดาราศาสตร์ พฤกษศาสตร์ กายวิภาคศาสตร์ แร่ธาตุ ภูมิศาสตร์ ฯลฯ ลิขสิทธิ์ถูกต้องจากสำนักพิมพ์ Parramon ประเทศสเปน หนังสือชุดนี้จะแบ่งเป็นเรื่องๆชัดเจน แต่ละเรื่องจบในเล่ม ทุกเล่มเข้าปกแข็งสวยงาม เนื้อในพิมพ์ด้วยกระดาษอาร์ตอย่างดี
ดาราศาสตร์ Essential atlas of astronomy
ดาราศาสตร์ Essential atlas of astronomy

Parramon Editorial Team / เสถียร บุญฤทธิ์
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 300 บาท, จำนวน 96 หน้า, ขนาด 21X29.7 ซม.

หนังสือเล่มนี้นำเสนอให้ผู้อ่านได้รู้จักเอกภพ (universe) ที่มา (origin) และวิวัฒนาการ (evolution) ของมัน รวมทั้งลักษณะเฉพาะของเทห์ฟากฟ้าที่มีอยู่มากมาย หนังสือเล่มนี้จึงเป็นเสมือนเครื่องมืออันมีประโยชน์ยิ่งที่จะนำผู้อ่านให้เข้าถึงสิ่งต่าง ๆ อันน่าพิศวงของฟากฟ้าเบื้องบน ทั้งความลึกลับที่หาคำอธิบายไม่ได้ กฏเกณฑ์ของฟากฟ้าที่ดูเผิน ๆ เหมือนกับว่าไม่เปลี่ยนแปลง และทั้งสิ่งแปลก ๆ ที่เกิดขึ้นให้ท้องฟ้าอย่างไม่รู้จักจบสิ้น
หลายตอนให้หนังสือเล่มนี้เป็นบทสรุปทางดาราศาสตร์ที่ประกอบด้วยภาพและแผนภูมิต่าง ๆ มากมาย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงลักษณะเฉพาะที่สำคัญ ๆ ของเทห์ฟากฟ้าได้อย่างเหมาะเจาะตรงกับเรื่องในตอนนั้น ๆ รวมทั้งประวัติความเป็นมาของการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว เครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการสังเกตการณ์ ตลอดจนประสบการณ์เสี่ยงภัยนานาประการ ในการสำรวจและการได้มาซึ่งสิ่งต่าง ๆ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการสำรวจเหล่านั้น ภาพประกอบดังกล่าวอันเป็นสาระสำคัญของหนังสือเล่มนี้ แต่ละภาพมีคำอธิบายสั้น ๆ ซึ่งจะช่วยเสริมให้ผู้อ่านเข้าใจแนวคิดหลักของแต่ละเรื่องได้เป็นอย่างดี
ในการจัดทำหนังสือ ดาราศาสตร์ เล่มนี้ เราได้ตั้งความมุ่งหมายไว้ว่าจะให้เป็นหนังสือที่มีประโยชน์ อ่านเข้าใจได้ง่าย และสามารถให้ความรู้ได้จริง ดังนั้น ในการทำหนังสือเล่มนี้ เราจึงได้เข้มงวดกวดขันกับความถูกต้องแม่นยำของข้อมูลทางวิทยาศาสตร์อย่างพิถีพิถันและละเอียดรอบคอบ แต่ขณะเดียวกันก็ให้อ่านได้อย่างสนุกเพลิดเพลินและเป็นที่เข้าใจได้อย่างไร้ข้อกังขา ซึ่งเราหวังว่าท่านผู้อ่านคงเห็นด้วยว่าเราประสบความสำเร็จตามความมุ่งหมายที่ตั้งไว้นั้นทุกประการ
Essential atlas ชุดนี้รวบรวมทั้งข้อมูล สาระ และภาพประกอบสี่สีสวยสด อธิบายความรู้ในเรื่องต่างๆทั้งดาราศาสตร์ พฤกษศาสตร์ กายวิภาคศาสตร์ แร่ธาตุ ภูมิศาสตร์ ฯลฯ ลิขสิทธิ์ถูกต้องจากสำนักพิมพ์ Parramon ประเทศสเปน หนังสือชุดนี้จะแบ่งเป็นเรื่องๆชัดเจน แต่ละเรื่องจบในเล่ม ทุกเล่มเข้าปกแข็งสวยงาม เนื้อในพิมพ์ด้วยกระดาษอาร์ตอย่างดี
พฤกษศาสตร์ Essential atlas of botany
พฤกษศาสตร์ Essential atlas of botany

Parramon Editorial Team / ปริศนา สิริอาชา, ดร.
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 300 บาท, จำนวน 96 หน้า, ขนาด 21X29.7 ซม.

หนังสือพฤษศาสตร์ฉบับนี้ทำให้เราได้เข้าไปรู้จักกับโลกของพืชพรรณนานาชนิด ตั้งแต่พืชที่มีขนาดเล็กมากจนไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า เช่นพวกสาหร่ายขนาดเล็ก ๆ ไปจนถึงต้นไม้ต้นมหึมาในป่าเขตต่าง ๆ ของโลกไม่ว่าจะเป็นเขตอบอุ่น เขตร้อนชื้น ๆ จึงเป็นคู่มือการเรียนรู้ที่ดีมากเกี่ยวกับพืชที่พบในเขตภูมิอากาศและดินต่าง ๆ กันว่ามีประเภทใดบ้าง และมีรูปร่างลักษณะและวงจรชีวิตอย่างไร
หมวดหมู่ของเรื่องในหนังสือจำแนกตามหลักวิชาทางพฤกษศาสตร์อย่างถูกต้อง และในแต่ละหมวดหมู่จะมีคำอธิบายประกอบภาพไว้ มีแผนภูมิที่แสดงคุณสมบัติต่าง ๆ ของพืชทั้งทางกายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยาและการสืบพันธุ์ของพืชกลุ่มต่าง ๆ และชนิดต่าง ๆ ภาพประกอบซึ่งมีหัวใจของหนังสือเล่มนี้จะอธิบายประกอบสั้น ๆ แต่รัดกุมที่ดูง่ายและช่วยให้เข้าใจแนวคิดของแต่ละเรื่องได้ นอกจากนั้นยังมีดรรชนีท้ายเรื่อง ซึ่งจัดเรียงตามตัวอักษรที่ช่วยเหลือหรือค้นหาเรื่องหรือคำที่สนใจหรือสงสัยได้สะดวก
จุดประสงค์ในการจัดทำหนังสือ พฤกษศาสตร์ เล่มนี้ เพื่อเป็นสื่อที่สร้างสรรค์ในการเรียนการสอน หรือค้นคว้าหาความรู้ที่ใช้ได้ดี มีประโยชน์ มีความถูกต้องแม่นยำเชิงวิทยาศาสตร์และในขณะเดียวกันก็อ่านสนุก เข้าใจง่ายและน่าติดตาม เราหวังว่าเมื่อท่านได้อ่านหนังสือเล่มนี้จบแล้วคงเห็นด้วยว่าผู้จัดทำได้บรรลุจุดประสงค์ในการทำหนังสือนี้แล้ว
Essential atlas ชุดนี้รวบรวมทั้งข้อมูล สาระ และภาพประกอบสี่สีสวยสด อธิบายความรู้ในเรื่องต่างๆทั้งดาราศาสตร์ พฤกษศาสตร์ กายวิภาคศาสตร์ แร่ธาตุ ภูมิศาสตร์ ฯลฯ ลิขสิทธิ์ถูกต้องจากสำนักพิมพ์ Parramon ประเทศสเปน หนังสือชุดนี้จะแบ่งเป็นเรื่องๆชัดเจน แต่ละเรื่องจบในเล่ม ทุกเล่มเข้าปกแข็งสวยงาม เนื้อในพิมพ์ด้วยกระดาษอาร์ตอย่างดี
นิเวศวิทยา Essential atlas of ecology
นิเวศวิทยา Essential atlas of ecology

Parramon Editorial Team / กฤตยา รามโกมุท
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 300 บาท, จำนวน 96 หน้า, ขนาด 21X29.7 ซม.

"นิเวศวิทยา" เล่มนี้มอบโอกาสให้ผู้อ่านได้เรียนรู้วิธีที่รูปแบบชีวิต คือพืชและสัตว์ มีส่วนร่วมและปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม (ดิน อากาศ น้ำ ฯลฯ) รวมทั้งการวิวัฒน์และการเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อม จึงเป็นเครื่องมือทรงคุณค่าให้เข้าใจลึกซึ้งถึงฐานกายภาพและระบบนิเวศ และพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตในการหาและปกป้องอาณาเขตที่อาศัยและเติบโต ตลอดจนการเข้าใจกลไกของชีวภูมิภาคยิ่งใหญ่ของโลก (มหาสมุทร ป่า ทะเลทราย ภูเขา ฯลฯ) ส่วนสำคัญของหนังสือมุ่งเน้นอิทธิพลของกิจกรรมที่ส่งผลเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม และแนวคิดเพื่อป้องกันหรือลดการทำลายโลกของเรา
หลายภาคของหนังสือปะติดปะต่อกันเป็นนิเวศสมบูรณ์แบบ ประกอบด้วยรูปภาพและสถิติมากมายที่มีแบบแผนแต่แม่นยำ แสดงคุณลักษณะสำคัญของชีวภาค หรือพื้นที่ที่เกิดชีวิต ภาพประกอบเป็นแก่นของหนังสือ เสริมด้วยคำอธิบายและหมายเหตุสั้นกระชับ ให้ง่ายต่อการเข้าใจแนวคิดหลัก ทั้งยังมีดัชนีเรียงลำดับอักษร ช่วยในการหาหัวข้อที่สนใจ
การจัดทำ นิเวศวิทยา เล่มนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตหนังสือที่ให้ความรู้และนำไปปฏิบัติได้ ซึ่งเป็นประโยชน์และใช้ง่าย ปูพื้นฐานวิทยาศาสตร์ อ่านสนุก และชัดเจน หวังว่าผู้อ่านคงพบว่าเราบรรลุเป้าหมายนั้น
Essential atlas ชุดนี้รวบรวมทั้งข้อมูล สาระ และภาพประกอบสี่สีสวยสด อธิบายความรู้ในเรื่องต่างๆทั้งดาราศาสตร์ พฤกษศาสตร์ กายวิภาคศาสตร์ แร่ธาตุ ภูมิศาสตร์ ฯลฯ ลิขสิทธิ์ถูกต้องจากสำนักพิมพ์ Parramon ประเทศสเปน หนังสือชุดนี้จะแบ่งเป็นเรื่องๆชัดเจน แต่ละเรื่องจบในเล่ม ทุกเล่มเข้าปกแข็งสวยงาม เนื้อในพิมพ์ด้วยกระดาษอาร์ตอย่างดี
สรีรวิทยา Essential atlas of physiology
สรีรวิทยา Essential atlas of physiology

Parramon Editorial Team / กฤตยา รามโกมุท
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 300 บาท, จำนวน 96 หน้า, ขนาด 21X29.7 ซม.

ผู้อ่าน สรีรวิทยา เล่มนี้ จะได้เรียนรู้ถึงความมหัศจรรย์การทำงานของร่างกายมนุษย์ อวัยวะแต่ละชนิดนับว่าเป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน์อย่างมาก และแสนอัศจรรย์ของร่างกายหลายเท่านัก เมื่อเทียบกับเครื่องกลที่เราสร้างขึ้นมา ถึงแม้ว่าจะซับซ้อนกว่าก็ตามที
แต่ละบทในหนังสือเล่มนี้ จะมีคำอธิบายเกี่ยวกับสรีรวิทยาอย่างสมบูรณ์ มีแผนผังประกอบมากมายและรูปภาพที่ดูง่าย ซึ่งเป็นภาพสมจริง วาดให้เห็นระบบต่าง ๆ ในร่างกายของคนเรา ภาพประกอบที่ว่านี้อาจจะนับได้ว่าเป็นจุดเด่นของหนังสือเล่มนี้ ทั้งยังมีคำอธิบาย และบันทึกข้อความที่อ่านง่าย อันเป็นหัวใจของเรื่อง ดรรชนีจะช่วยให้ท่านหาเรื่องราวในเล่มได้อย่างง่ายดาย
เมื่อเราเริ่มทำ สรีรวิทยา เล่มนี้ เราตั้งจุดมุ่งหมายไว้ว่า จะนำเอาความเป็นจริงของร่างกายและการศึกษามาประสานกัน นั่นคือต้องใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้อง และเชื่อถือได้ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ ยังต้องกระจ่างชัดต่อผู้อ่าน เราหวังว่าผู้อ่านของเราคงจะพบตามเป้าหมายที่เราวางไว้นี้
Essential atlas ชุดนี้รวบรวมทั้งข้อมูล สาระ และภาพประกอบสี่สีสวยสด อธิบายความรู้ในเรื่องต่างๆทั้งดาราศาสตร์ พฤกษศาสตร์ กายวิภาคศาสตร์ แร่ธาตุ ภูมิศาสตร์ ฯลฯ ลิขสิทธิ์ถูกต้องจากสำนักพิมพ์ Parramon ประเทศสเปน หนังสือชุดนี้จะแบ่งเป็นเรื่องๆชัดเจน แต่ละเรื่องจบในเล่ม ทุกเล่มเข้าปกแข็งสวยงาม เนื้อในพิมพ์ด้วยกระดาษอาร์ตอย่างดี
คณิตศาสตร์ Essential atlas of mathematics
คณิตศาสตร์ Essential atlas of mathematics

Parramon Editorial Team / ยิ่งศักดิ์ นิตยฤกษ์
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 300 บาท, จำนวน 96 หน้า, ขนาด 21X29.7 ซม.

หนังสือชุดแผนภาพวิชา"นิเวศวิทยา" นี้ เปิดโอกาสให้ท่านผู้อ่านได้เข้าไปสัมผัสลักษณะอันเป็นพื้นฐานที่สำคัญของคณิตศาสตร์และเข้าใจในเหตุผลของวิชานี้ ซึ่งมักจะเป็นสิ่งลึกลับและน่าตื่นเต้น แต่ก็มีเสน่ห์น่าสนใจอยู่เสมอ เป็นการเอื้ออำนวยให้ความเข้าใจในคณิตศาสตร์ของท่านผู้อ่าน มีความเพิ่มพูนแผ่ขยายกว้างไกลออกไป เราได้บรรจุทั้งคำบรรยาย และโจทย์อย่างง่าย ๆ ที่หยิบยกมาจากชีวิตประจำวัน โดยใช้ถ้อยคำที่ชัดเจน
เราปรารถนาที่จะแสดงให้เห็นภาพในมุมกว้างของขอบเขตเนื้อหาสาระทางคณิตศาสตร์ที่แตกต่างกัน ซึ่งแบ่งแยกโดยกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ เช่น จากเลขคณิตไปสู่พีชคณิต รวมทั้งการวิเคราะห์เรขาคณิต สถิติ และการศึกษาสาขาอื่น ๆ ที่ใหม่กว่าเช่น เรขาคณิตสาทิสรูป (fractal geometry) ตรรกศาสตร์วิภัชนัย (fuzzy logic) และทฤษฎีความอลวน (chaos theory)
ในการพิมพ์หนังสือแผนภาพวิชา คณิตศาสตร์ ครั้งนี้ เราต้องการสร้างสรรค์หนังสือนี้ให้สามารถนำไปปฏิบัติได้ และยังเข้าถึงการสอนได้ด้วย มีความถูกต้องมากที่สุด สนุกสนาน ชัดเจน และเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาที่กำลังเรียนคณิตศาสตร์อยู่ในปัจจุบัน ตลอดจนประชาชนที่พบว่าคณิตศาสาตร์เป็นสิ่งที่เข้าใจได้ยากในชีวิตประจำวัน และยังจำเป็นจะต้องย้อนกลับไปศึกษามันอีก เกือบทุกคนเชื่อว่าคณิตศาสตร์เป็นสิ่งจำเป็นต้องนำมาใช้ในการอธิบายโลกที่เราอาศัยอยู่ และนั่นมันจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนกรรมพื้นฐานสำหรับทุก ๆ คน เราหวังว่าท่านผู้อ่านคงจะเห็นด้วยว่าเราได้ทำสำเร็จบรรลุตามเป้าหมายของเราแล้ว
Essential atlas ชุดนี้รวบรวมทั้งข้อมูล สาระ และภาพประกอบสี่สีสวยสด อธิบายความรู้ในเรื่องต่างๆทั้งดาราศาสตร์ พฤกษศาสตร์ กายวิภาคศาสตร์ แร่ธาตุ ภูมิศาสตร์ ฯลฯ ลิขสิทธิ์ถูกต้องจากสำนักพิมพ์ Parramon ประเทศสเปน หนังสือชุดนี้จะแบ่งเป็นเรื่องๆชัดเจน แต่ละเรื่องจบในเล่ม ทุกเล่มเข้าปกแข็งสวยงาม เนื้อในพิมพ์ด้วยกระดาษอาร์ตอย่างดี
เทคโนโลยี Essential atlas of technology
เทคโนโลยี Essential atlas of technology

Parramon Editorial Team / ทวี หองซง, ดร.
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 300 บาท, จำนวน 96 หน้า, ขนาด 21X29.7 ซม.

ความมุ่งหมายของหนังสือ "แผนภาพข้อมูลเทคโนโลยี" ที่สำคัญเล่มนี้ ก็เพื่อที่จะเสนอรูปแบบที่ง่ายและกระบวนการเรียนการสอน เครื่องมือที่ใช้ และวัสดุที่ก่อประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ต่อการพัฒนาของมนุษยชาติ หนังสือเล่มนี้ไม่ใช่ประวัติศาสตร์ทางเทคโนโลยี หรือหนังสือบัญชีรายการของการค้นพบเหนือสิ่งอื่นใด หนังสือเล่มนี้จะเป็นความหมายของผู้อ่านที่จะมองเห็นว่า เครื่องมือเฉพาะชนิดมีบทบาทในการทำงานอย่างไร และสิ่งที่ดีที่สุดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้ ทำขึ้นมาได้อย่างไร
ความตั้งใจของผู้พิมพ์มีความมุ่งหมายที่จะเสนอให้เป็นภาพกว้าง ๆ เท่าที่จะเป็นไปได้ในสาขาต่าง ๆ ซึ่งกิจกรรมทางเทคโนโลยีได้แบ่งสาขาออกไปมากมาย แต่เราก็จะเน้นเป็นพิเศษในสาขาซึ่งได้พิจารณาแล้วว่าเป็นหลักพื้นฐานของการที่เราทำสิ่งต่าง ๆ ขึ้นมาได้อย่างไร รวมถึงสิ่งที่เป็นรากฐานดั้งเดิมที่เกิดขึ้นไม่นานมานี้ ซึ่งจนถึงวันนี้กลายเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อวิถีชีวิตของเรา เช่น ความคิด การสร้างเครื่องอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีในการวิเคราะห์ข้อมูล (data processing technologies)
เราหวังว่าท่านผู้อ่านจะมองเห็นงานชิ้นนี้เป็นทรัพยากรที่บังเกิดผล และเป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน์สำหรับเสริมสร้างความรู้ของมนุษย์ที่ได้แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้อง เพื่อความอยู่รอดได้อย่างไร
Essential atlas ชุดนี้รวบรวมทั้งข้อมูล สาระ และภาพประกอบสี่สีสวยสด อธิบายความรู้ในเรื่องต่างๆทั้งดาราศาสตร์ พฤกษศาสตร์ กายวิภาคศาสตร์ แร่ธาตุ ภูมิศาสตร์ ฯลฯ ลิขสิทธิ์ถูกต้องจากสำนักพิมพ์ Parramon ประเทศสเปน หนังสือชุดนี้จะแบ่งเป็นเรื่องๆชัดเจน แต่ละเรื่องจบในเล่ม ทุกเล่มเข้าปกแข็งสวยงาม เนื้อในพิมพ์ด้วยกระดาษอาร์ตอย่างดี
ฟิสิกส์ และเคมี Essential atlas of physics and chemistry
ฟิสิกส์ และเคมี Essential atlas of physics and chemistry

Parramon Editorial Team / ยิ่งศักดิ์ นิตยฤกษ์
สำนักพิมพ์ ชมรมเด็ก
ราคาปก 300 บาท, จำนวน 96 หน้า, ขนาด 21X29.7 ซม.

วัตถุประสงค์ของหนังสือชุดแผนภาพนี้เป็นการวางพื้นฐานแก่นักศึกษา เพื่อให้คุ้นเคยกับวิชาฟิสิกส์ และเคมีแต่ไม่เน้นเนื้อหาทางคณิตศาสตร์ และสูตรคำนวณมากเกินความจำเป็น โดยมุ่งที่จะอธิบายแนวความคิดให้กระจ่างและเข้าใจง่าย เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคแก่ผู้เรียนที่ยังเยาว์วัย
การเรียบเรียงหนังสือเล่มนี้พยายามไม่ใส่ข้อมูลมากเกินไป ซึ่งจะไม่เสริมสร้างความเข้าใจของผู้อ่าน หรือให้แนวคิดที่กว้างขวางใหญ่โตเกินไป แต่ก็มีความจริงบางอย่างที่น่าสนใจ จึงได้เน้นเอาไว้ เพราะสิ่งนั้นอาจจะมีค่าน้อยมาก หรือมีค่ามหาศาลก็ได้ เราพยายามที่จะโยงความสัมพันธ์ให้กว้างขวางออกไปโดยไม่ทำให้ผู้อ่านเกิดการไขว้เขวในประเด็นสำคัญระหว่างทฤษฎีทางฟิสิกส์และเคมี กับชีวิตประจำวัน เรามั่นใจว่าวิทยาศาสตร์ทั้งสองสาขานี้จะไม่จำกัดอยู่เฉพาะในห้องปฏิบัติการเท่านั้น แต่จะเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเรามากกว่า
สำนักพิมพ์หวังว่าหนังสือชุดแผนภาพนี้เป็นส่วนสำคัญในการเสริมตำราอื่น ๆ ได้จริง ซึ่งเราไม่มีเจตนาจะให้ใช้แทนตำรา แต่เป็นการแนะนำให้รู้จักและรักธรรมชาติโดยการเรียนรู้ถึงคุณค่าและช่วยกันรักษาธรรมชาติเอาไว้
Essential atlas ชุดนี้รวบรวมทั้งข้อมูล สาระ และภาพประกอบสี่สีสวยสด อธิบายความรู้ในเรื่องต่างๆทั้งดาราศาสตร์ พฤกษศาสตร์ กายวิภาคศาสตร์ แร่ธาตุ ภูมิศาสตร์ ฯลฯ ลิขสิทธิ์ถูกต้องจากสำนักพิมพ์ Parramon ประเทศสเปน หนังสือชุดนี้จะแบ่งเป็นเรื่องๆชัดเจน แต่ละเรื่องจบในเล่ม ทุกเล่มเข้าปกแข็งสวยงาม เนื้อในพิมพ์ด้วยกระดาษอาร์ตอย่างดี
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว