ชื่นขวัญ บุญทวี : 1 รายการ
รวยก่อน 30
รวยก่อน 30

ชื่นขวัญ บุญทวี
สำนักพิมพ์ บิสซี่เดย์
ราคาปก 185 บาท, จำนวน 232 หน้า, ขนาด

กลุ่ม หนุ่มสาว วัย 20 กว่าๆ เป็นผู้ที่มีศักยภาพในการสร้างพลังทาง ธุรกิจ ได้ หากมีเป้าหมายที่ชัดเจน วางแผนกันอย่างเป็นขั้นเป็นตอนเสียตั้งแต่อายุยังน้อยๆ เนื้อหาในเล่มนี้ ทางผู้เขียนได้ถ่ายทอด หัวใจสำคัญ ที่ “เถ้าแก่” ทั้งหลายพึงจะมี ออกมาเป็น ภาพ ที่ชัดเจน จาก ประสบการณ์ ของผู้ที่สามารถกล่าวได้ว่า ประสบความสำเร็จ ในระดับที่คนทั่วไปให้การยอมรับ อันได้แก่ คุณ ศรัณย์วิชยาภัย เจ้าของ Wrap Inc และคุณ เฉลิมรัฐ นาควิเชียร เจ้าของ Net Design ไม่เพียงแต่เล่าถึง แนวทางในการทำธุรกิจ เท่านั้น แต่ยังได้สอดแทรก ข้อคิดและคติในกา รดำรงชีวิต สำหรับผู้ที่อยากจะ “รวย” ความสำเร็จตั้งแต่ “อายุ” ยังน้อยได้ใช้เป็น กรณีศึกษา

เนื้อหาใน หนังสือ “รวยก่อน30” จะสามารถเป็น แรงบันดาลใจ และเป็น กลไก ช่วยขับเคลื่อนตลอดจน จุดประกายความคิด ให้กับท่าน เพื่อนำไปปฏิบัติตนในวิถี “เถ้าแก่” ที่จะ “รวย” ความสำเร็จตั้งแต่ “อายุ” ยังน้อยให้ได้ตามที่ตั้งใจไว้
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว