ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี, ดร. : 7 รายการ
วิธีเขียนแผนธุรกิจ Business Plan
วิธีเขียนแผนธุรกิจ Business Plan

ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี, ดร.
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ราคาปก 120 บาท, จำนวน 108 หน้า

“แผนธุรกิจ” ไม่ใช่เพียงแค่ “เอกสาร”
ที่ทำให้คุณได้มาซึ่ง
“แหล่งเงินทุน” หรือ “พันธมิตรทางค้า”
แต่มันคือ “แผนที่ในการเดินทาง”
ซึ่งเป็น “สิ่งสำคัญ” ที่จะนำพาให้ธุรกิจของคุณ
ก้าวไปสู่ความสำเร็จในอนาคต!
หนังสือ “วิธีเขียนแผนธุรกิจ” (Business Plan) เล่มนี้
จะช่วยให้คุณเรียนรู้แนวทางการเขียนแผนธุรกิจที่ทรงศักยภาพ
ด้วยเนื้อหากระชับ อ่านเข้าใจง่าย และตรงประเด็น !
ภาวะผู้นำองค์กรยุคใหม่
ภาวะผู้นำองค์กรยุคใหม่

ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี, ดร.
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ราคาปก 150 บาท, จำนวน 142 หน้า, ขนาด 14.7x21 ซม.

การเป็น “ผู้นำที่ดี” นั้นไม่ใช่ “พรสวรรค์” ที่จะติดตัวเราทุกคนมาแต่กำเนิด ถึงแม้ว่า…คุณจะมี “ตำแหน่ง” มาเป็นตัวกำหนด “สถานภาพในการบังคับบัญชา” แต่ “อำนาจ” ที่ได้มานั้น….ก็อาจไม่ได้ทำให้คุณกลายเป็น “ผู้นำ” ที่สมบูรณ์ !

เพราะคนเราไม่สามารถเกิดมาเป็น “ผู้นำที่ดี” ได้ แต่เราก็สามารถพัฒนาตนเองให้กลายเป็น “ผู้นำที่ดี” ได้

หนังสือ “ภาวะผู้นำองค์กรยุคใหม่” เล่มนี้จึงได้รวบรวมทุกกลยุทธ์ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ “ภาวะผู้นำ” และ “การจัดการในองค์กร” ที่ “คุณ” สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมในการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพลังความเป็น “ผู้นำ” ใน “ตัวคุณ” พร้อมทั้งผลักดัน “ทีมงาน” และ “องค์กร” ของคุณ ให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จบนถนนสายธุรกิจได้อย่างมั่นคง !
ผู้นำองค์กรแห่งยุค Lessons from the Top CEOs
ผู้นำองค์กรแห่งยุค Lessons from the Top CEOs

ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี, ดร.
สำนักพิมพ์ บิสซี่เดย์
ราคาปก 160 บาท, จำนวน 208 หน้า

หนังสือ ผู้นำองค์กรแห่งยุค Lessons from the Top CEOs เล่มนี้ เป็นการเรียนรู้แนวคิดการบริหารองค์กรจากกรณีศึกษาขององค์กร และผู้นำระดับโลกที่ประสบความสำเร็จ

ในหนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมกรณีศึกษาที่น่าสนใจจากผู้นำขององค์กรชั้นนำหลายๆ แห่งในต่างประเทศ ซึ่งเป็นเครื่องสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการทำงานในการแก้ไขปัญหาขององค์กรที่แตกต่างกันและรูปแบบการเป็นผู้นำที่มีแตกต่างกัน

เชื่อว่าเมื่อท่านได้อ่านแนวคิดและวิธีการทำงานของผู้นำที่ได้กล่าวไว้ในหนังสือเล่มนี้แต่ละท่านแล้ว ท่านจะได้แนวทางที่ไปสู่การปรับใช้เพื่อการนำและการบริหารองค์กรของท่านให้ดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอน
Risk Management การบริหารความเสี่ยง
Risk Management การบริหารความเสี่ยง

ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี, ดร.
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ราคาปก 105 บาท, จำนวน 103 หน้า, ขนาด 14.7x21 ซม.

“ความเสี่ยง” อยู่คู่กับ “คุณ” เสมอ ในทุกๆ เรื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องธุรกิจ! ทุกการกระทำและการตัดสินใจของคุณคือ “ความเสี่ยง” แล้วคุณจะแน่ใจได้อย่างไรว่า “การเสี่ยง” ในแต่ละครั้งของคุณ จะไม่นำไปสู่ ความล้มเหลว ผิดพลาด และความเสียหาย ซึ่งอาจกลายเป็น “จุดจบ” สำหรับองค์กร!

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) เล่มนี้จะช่วยคุณเตรียมความพร้อม เพื่อรับมือกับความเสี่ยงอย่างมั่นใจ ด้วยหลักปฏิบัติง่ายๆ และใช้ได้จริงในหนังสือเล่มนี้ ที่จะช่วยให้คุณสามารถวางแผนการบริหารความเสี่ยงอย่างได้ผล!
การจัดการความขัดแย้งในองค์กร
การจัดการความขัดแย้งในองค์กร

ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี, ดร.
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ราคาปก 115 บาท, จำนวน 118 หน้า, ขนาด 14.7x21 ซม.

“ความขัดแย้ง” เป็นเรื่อง “ธรรมชาติ” ที่สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกองค์กร! บางครั้ง “ความขัดแย้ง” อาจไม่ใช่ “เรื่องเลวร้าย” หรือนำไปสู่ “ความล้มเหลว” ขององค์กรเสมอไป… มันอาจนำมาซึ่ง “ความคิดสร้างสรรค์” ที่ผลักดันให้องค์กรของคุณพัฒนา และก้าวหน้าได้อย่างเหลือเชื่อ หากคุณรู้วิธีจัดการกับความขัดแย้งที่ “ถูกต้อง” และ “เหมาะสม” !

การบริหารความขัดแย้ง (Conflict Management for Organization) เล่มนี้จะช่วยคุณรับมือ และจัดการกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในองค์กรของคุณได้อย่าง “ถูกต้อง” และ “เหมาะสม”
คิดสุข ทุกข์จาง Slim Up Your Life
คิดสุข ทุกข์จาง Slim Up Your Life

ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี, ดร.
สำนักพิมพ์ บิสซี่เดย์
ราคาปก 155 บาท, จำนวน 176 หน้า

    คิดสุข ทุกข์จาง Slim Up Your Life เป็น ผลงานเล่มล่าสุดของ ดร.ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี เล่มนี้ได้นำเรื่องเล่าและประสบการณ์ของคนที่คิดในแง่บวก แล้วทำให้ชีวิตมีสุขขึ้น หลายๆ กรณีศึกษาที่ได้อ่าน ทำให้ปัญหาหรือว่าความทุกข์ที่เผชิญอยู่ (ที่เห็นว่าหนักหนา) เบาบางลง เพราะยังมีคนที่ทุกข์กว่าเรา แต่คนที่คิดสุข ก็ทำให้ทุกข์เขานั้นจางลง
    หนังสือเล่มนี้ได้แบ่งปันแนวคิดที่จะช่วยเป็นแนวทางในการสร้างความสุขในชีวิต ตั้งแต่เรื่องเล็กๆ ใกล้ตัว กระทั่งถึงเรื่องใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับคนอื่นๆ เพื่อที่จะทำให้ความสุขแวะเข้ามาเคาะประตูหน้าบ้านของท่านในทุกๆ วันของชีวิต และสามารถเติมเต็มความสุขให้กับตัวเองแบบง่ายๆ เพราะความสุขก็เหมือนการออกกำลังกาย ต้องเอาไขมันส่วนเกินหรือของเสียที่ไม่ดีออกไป ทำให้ร่างกายแข็งแรงมากขึ้น เช่นเดียวกับความทุกข์ที่ต้องทำให้จางลง เพื่อทำให้ชีวิตพบกับความสุข เชื่อว่าเมื่อท่านอ่านถึงบรรทัดสุดท้ายความรู้สึกดีๆ จะบังเกิดขึ้น เมื่อไหร่ที่เราคิดในทางสุข เมื่อนั้นความทุกข์ก็จางลง…แน่นอน
ไขความลับ สู่ความสำเร็จ
ไขความลับ สู่ความสำเร็จ

ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี, ดร.
สำนักพิมพ์ บิสซี่เดย์
ราคาปก 155 บาท, จำนวน 184 หน้า, ขนาด

ความประสบความสำเร็จ ไม่ว่าด้านใดในชีวิต ใครๆ ก็อยากได้ ใครๆ ก็อยากเป็น แต่ถ้าวันนี้เรายังเป็นใครๆ คนนั้นที่ยังไม่ถึงฝั่งฝันก็ควรเร่งหาเส้นทางก้าวสู่ความสำเร็จ

ทุกวันนี้ทุกคนต่างไขว่คว้า หาความสำเร็จให้กับชีวิตของตนเอง โดยลืมนึกไปว่าการกระทำหรือแนวทางที่มุ่งไปสู่ความสำเร็จนั้น อาจไม่ใช่แนวทางที่นำไปสู่ความสำเร็จแบบยั่งยืนก็เป็นได้ ด้วยเหตุนี้ต้องคิดอยู่เสมอว่า เราต้องกลับมานั่งทบทวนตัวเองกันใหม่ หยุดคิด และพิจารณาให้รอบคอบว่า สิ่งที่ทำอยู่นี้มันดีจริงหรือ เพราะการได้มาซึ่งความสำเร็จนั้นว่าอยากแล้ว แต่การรักษาไว้นั้นยิ่งยากกว่าหลายเท่านัก

“ไขความลับ สู่ความสำเร็จ” เล่มนี้มุ่งเน้นแนวทางในการประสบความสำเร็จแบบพอเพียง ไม่มากก็น้อยเกินไป ไม่ทำลายคุณภาพชีวิต และคุณค่าของความเป็นคนลง ทั้งยังกระตุ้นความคิดในการพัฒนาตนเองตามแนวทางที่เหมาะสม
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว