กฤษณมูรติ : 7 รายการ
เธอคือโลก
เธอคือโลก

กฤษณมูรติ / เนตรดาว แพทย์กุล
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 160 บาท, จำนวน 212 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

เป็นการรวมคำบรรยายของกฤษณมูรติ ทั้งเรื่องความทุกข์รูปแบบต่าง ๆ ในชีวิตที่มนุษย์ทุกคนไม่อาจเลี่ยงพ้น การเข้าใจความทุกข์ และการจัดการกับความทุกข์ซ้ำซากเหล่านั้น พร้อมกับการแสวงหาคุณค่าจากการใช้ชีวิตในฐานะที่เป็นมนุษย์ และเป็นส่วนหนึ่งของสังคมโลก หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้เราตั้งคำถามและร่วมค้นหาคำตอบ เพื่อพัฒนาตนเองให้เชื่อมโยงกับสังคมโลกที่ตนเองเป็นส่วนหนึ่งได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
แด่หนุ่มสาว
แด่หนุ่มสาว

กฤษณมูรติ / พจนา จันทรสันติ
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 100 บาท, จำนวน 106 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

แด่หนุ่มสาวกล่าวถึงทั้งเรื่องการศึกษา ชีวิต ความกลัว ความรัก การสร้างสรรค์สังคม และความเป็นเสรีชน เป็นหนังสือที่สร้างสรรค์พลังในการแสวงหาให้คนหนุ่มสาว เป็นการถ่ายทอดจิตวิญญาณที่กบฏต่อกระแสหลักของสังคม และการต้องวิ่งไล่ตามยุคสมัยและระเบียบแบบแผน อันทำให้คนเราขาดความเป็นตัวของตัวเอง ไม่กล้าเติบโต ไม่กล้าใฝ่ฝันถึงสิ่งที่ดีงามตามความเชื่อของตน
แห่งความเข้าใจชีวิตและการศึกษาที่แท้
แห่งความเข้าใจชีวิตและการศึกษาที่แท้

กฤษณมูรติ / โสรีช์ โพธิแก้ว
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 178 บาท, จำนวน 317 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

สะท้อนบรรยากาศการสนทนาของคนสองวัย ระหว่างผู้เยาว์วัยกับ จิททุ กฤษณมูรติ คำสอนและการถ่ายทอดประสบการณ์ของกฤษณมูรตินั้น ท้าทายความคุ้นเคยในการดำเนินชีวิตในอดีตทั้งหมดอย่างถึงรากถึงโคนของจิตสำนึก ทั้งการศึกษา ระบบสังคม ขนบความเชื่อ แม้แต่การปฏิบัติตามคำสอนทางศาสนา เป็นบทสนทนาท้าทายอันเข้มข้น ทะลุทะลวงความรู้สึกนึกคิด ในทางที่จะตรวจสอบคุณค่าวิถีปฏิบัติอย่างแยบคายในทุก ๆ ส่วนที่เราถือว่าเป็นชีวิต เพื่อการเรียนรู้และการเป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่
กฤษณมูรติที่หุบเขาฤาษี
กฤษณมูรติที่หุบเขาฤาษี

กฤษณมูรติ / สุภาพร พงศ์พฤกษ์
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 90 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

หนังสือเล่มนี้ช่วยเปิดมุมมองของเราต่อความหมายของการศึกษาได้ดียิ่งขึ้น เพราะการศึกษาไม่ใช่สิ่งที่น่าเบื่อหน่าย ทื่อ ๆ ด้าน ๆ แต่ทว่าการศึกษายังหมายถึงความสามารถที่จะฟังเสียงนกร้อง มองดูท้องฟ้า เห็นความงามประหลาดของต้นไม้ เส้นสันทิวเขา รู้สึกไปกับสิ่งเหล่านี้ และสัมผัสมันได้โดยตรงและอย่างแท้จริง
ข่ายของความคิด
ข่ายของความคิด

กฤษณมูรติ / พยับแดด
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 120 บาท, จำนวน 154 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

หนังสือเล่มนี้เสนอคำบรรยายจำนวน ๙ ครั้งที่จิททุ กฤษณมูรติ พูดไว้ที่ยุโรปช่วงปี ๒๕๒๔ คำบรรยายเหล่านี้ถอดจากเทปโดยตรง และเป็นเรื่องครอบคลุมขอบเขตการทำความเข้าใจชีวิตในหลายแง่มุม อาทิ ความคิด ความสุข ความทุกข์ ความกลัว ความรัก ความตาย ชีวิตทางศาสนาสัจจะและสมาธิ เป็นต้น
ว่าด้วยชีวิตและความตาย
ว่าด้วยชีวิตและความตาย

กฤษณมูรติ / กรรณิการ์ พรมเสาร์
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 120 บาท, จำนวน 168 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

บทบรรยายเพื่อการใช้ชีวิตและทำความเข้าใจกับความตายในอีกรูปแบบหนึ่ง ในมุมมองของปรัชญา ซึ่งอาจเป็นความหมายของการตายในขณะมีชีวิต หรือความตายที่เกิดจากการสิ้นสุดของเวลา หรือการตายไปจากสิ่งไม่รู้และความสืบเนื่อง ความตายนั้นเกี่ยวพันกับเวลา ความเศร้าโศก และความรัก ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงขณะของชีวิต และท้ายสุดแล้วการจะเข้าใจความตายได้ เราต้องเข้าใจทั้งหมดของชีวิต มิใช่อยู่กับเพียงส่วนเสี้ยวของชีวิตอย่างที่คนส่วนใหญ่ทำกัน เพราะทั้งชีวิตและความตายต่างก็ไม่ใช่สิ่งที่แยกขาดจากกัน
ว่าด้วยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ว่าด้วยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กฤษณมูรติ / เนรัญชรา
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 120 บาท, จำนวน 150 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

งานคัดสรรจากบทพูดของกฤษณมูรติ ที่สะท้อนแง่มุมความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ สิ่งสำคัญคือการเน้นให้เห็นว่าสภาวะภายในของมนุษย์ก็คือส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติด้วย ซึ่งสามารถส่งอิทธิพลในด้านที่มืดและสว่างไสว และเมื่อมนุษย์ตระหนักถึงสิ่งนั้น เราจะตั้งใจจัดการกับภายในของตนไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการจัดการกับปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมภายนอก เพราะว่าโลกภายนอกนั้นก็เป็นภาพสะท้อนจากโลกภายในของมนุษย์นั่นเอง
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว