คอรีน แม็คลัฟลิน : 1 รายการ
สานแสงอรุณ
สานแสงอรุณ

คอรีน แม็คลัฟลิน / กอร์ดอน เดวิดสัน / พงษ์ทิพย์ สำราญจิตต์
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 0 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

มนุษย์ไม่อาจอยู่ได้อย่างโดดเดี่ยวอ้างว้าง ชุมชนจึงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ชุมชนที่สามารถเอื้อต่อการพัฒนาของปัจเจกชนและสร้างสรรค์ชุมชนไปพร้อมกัน นั่นกำลังเป็นทางออกใหม่ของวิถีชีวิตในโลกปัจจุบัน ตัวอย่างการตั้งชุมชนในหนังสือเล่มนี้ จะเป็นแบบฉบับสำหรับการค้นหาชุมชนบนเส้นทางสู่สังคมใหม่ได้เป็นอย่างดี
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว