จอห์น เวลวู้ด : 1 รายการ
ปาฏิหาริย์อันเรียบง่าย หลากหลายมิติของการภาวนา
ปาฏิหาริย์อันเรียบง่าย หลากหลายมิติของการภาวนา

จอห์น เวลวู้ด / ร.จันเสน / พจนา จันทรสันติ
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 190 บาท, จำนวน 206 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

ธรรมชาติเดิมแท้ของจิตคือความว่างจากความยึดมั่น คือความตื่นตัวและเบิกบาน และการภาวนาจะช่วยให้เราตระหนักรู้ในธรรมชาติดังกล่าว เห็นแจ้งในเหตุแห่งทุกข์ ค้นพบปัญญาและความสงบแห่งจิต ซึ่งจะน้อมนำให้เกิดความเอื้อาทรต่อผู้คนและโลกอย่างเป็นไปเองตามธรรมชาติ การภาวนาจึงมิเพียงสำคัญเฉพาะปัจเจกบุคคลเท่านั้น หากยังรวมถึงสังคมโลกด้วยตัวอย่างการภาวนา ๑๗ บท จาก “สายแดดและใบเขียว” สู่ “เผชิญหน้าความตาย” ของท่านต่าง ๆ ในหนังสือ “ปาฏิหาริย์อันเรียบง่าย” เล่มนี้ อาทิ ท่านติช นัท ฮันห์, เชอเกียม ตรุงปะ, กฤษณมูรติ, จอห์น เวลวู้ด, แจ็ค คอร์นฟิลด์ ล้วนน่าสนใจตรงที่พ้นไปจากการภาวนาเพียงในสถานปฏิบัติ หากเป็นการภาวนาในชีวิตประจำวัน ซึ่งใช้สถานการณ์รอบตัวเป็นดั่งห้องภาวนาอันกว้างใหญ่ ทำให้เราได้สัมผัสความเงียบสงบทุกขณะจิต เป็นการหล่อเลี้ยงการภาวนาให้ต่อเนื่อง แม้ในขณะที่มือยังง่วนอยู่กับการงาน โดยมิต้องแบ่งแยกระหว่างชีวิตทางโลก และชีวิตทางธรรม
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว