ชักดุด ตุลกู : 1 รายการ
ประตูสู่การภาวนา
ประตูสู่การภาวนา

ชักดุด ตุลกู / พจนา จันทรสันติ
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 200 บาท, จำนวน 288 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

ประตูสู่การภาวนา เล่มนี้ ชักดุล ตุลกู ได้บรรยายถึงเหตุแห่งทุกข์ และการดับทุกข์ ซึ่งจะนำไปสู่อิสรภาพทั้งของตัวเราเองและผู้อื่น ท่านได้นำเสนออุบายวิธีต่าง ๆ ซึ่งอาจนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน ดังเช่น การระงับความโกรธ ลดทอนความยึดมั่นถือมั่น อวิชชา ริษยา และอหังการ

อุบายวิธีในการภาวนาทั้งที่ต้องใช้ความเพียรและอุบายอย่างง่าย ๆ อุบายสำหรับบ่มเพาะปรีชาญาณและความกรุณา ประตูสู่การภาวนา จะช่วยไขแสดงและส่องฉายให้เห็นหลักการต่าง ๆ ในพุทธศาสนาแก่ผู้อ่านทั้งเก่าและใหม่ ก่อให้เกิดญาณทัศนะ แนวทางชีวิตแก่ผู้คนในทุกศาสนาและทุกอาชีพการงาน ผู้อื่นจะค้นพบสัจจะซึ่งจะเอื้อและมีคุณต่อชีวิตประจำวันของตน สัจจะซึ่งหากนำมาประยุกต์ใช้อย่างจริงใจ ย่อมจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีข้อกังขาทั้งในจิตใจและในความสัมพันธ์กับผู้อื่น หนังสือเล่มนี้นับเป็นบุรพบทสู่วัชรยาน หรือ "มรรคาแห่งสายฟ้า"
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว