ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ : 1 รายการ
สันติทฤษฎี วิถีวัฒนธรรม
สันติทฤษฎี วิถีวัฒนธรรม

ชัยวัฒน์ สถาอานันท์
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 0 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

แม้ “สันติภาพ” จะดูเป็นประเด็นที่เข้าใจไม่ยาก และเป็นที่ปรารถนาร่วมกันของคนทั้งโลก แต่ในทางปฏิบัติแล้ว สันติภาพมีสถานะเป็นเพียง “อุดมคติที่ไม่มีวันไปถึง” มาทุกยุคสมัย อาจเป็นด้วยเหตุนี้ สันติภาพจึงเป็นประเด็นที่นำมาวิเคราะห์ทางวิชาการได้ซับซ้อนหลายแง่มุม ซึ่งหนังสือเล่มนี้เป็นการรวบรวมบทความของ อ.ชัยวัฒน์ ที่อธิบายปัญหาอุดมคติสันติภาพผ่านแง่มุมทางวัฒนธรรม
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว