ซู เบนเดอร์ : 1 รายการ
ธรรมดาและเรียบง่าย
ธรรมดาและเรียบง่าย

ซู เบนเดอร์ / สุภาพร พงศ์พฤกษ์
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 150 บาท, จำนวน 151 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

การเดินทางของผู้หญิงคนหนึ่ง ซึ่งเคยอยู่ในโลกของการมีหน้ามีตาในสังคม อยู่ในโลกของศิลปินที่ทำอะไรด้วยการเลือกตามความพอใจหรือไม่พอใจของตนเอง เธอได้มีโอกาสไปใช้ชีวิตอยู่ในชุมชนอามิชที่เคร่งครัดต่อแบบแผนในการดำรงชีวิตและการนับถือศาสนา วันเวลาที่เธอได้อยู่และศึกษาเรียนรู้นั้นสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของชีวิตที่เรียบง่าย ไม่ฟุ้งเฟ้อ
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว