ดยานี อิวาฮู : 1 รายการ
เสียงเพรียกจากบรรพชน : ปัญญาญาณแห่งชนเผ่าเชโรกี
เสียงเพรียกจากบรรพชน : ปัญญาญาณแห่งชนเผ่าเชโรกี

ดยานี อิวาฮู / กรรณิการ์ พรมเสาร์
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 270 บาท, จำนวน 239 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

ความมุ่งมั่น ความเมตตา และการประพฤติปฏิบัติในทางที่ถูกต้องเหมาะสม เป็นหลักพื้นฐานสามประการที่ชาวทซาลากี (เชโรกี) ได้รับการปลูกฝังและถ่ายทอดมาจากบรรพชน โดยเชื่อว่าการสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเหล่านี้กับปัจเจก ครอบครัว ชนชาติ และจักรวาล จะนำดอกผลแห่งสันติภาพและสัมพันธภาพอันกลมกลืนงดงามมาสู่มนุษยชาติได้ เหล่านี้คือหัวใจของชาวทซาลากีทุกคน ที่หมายจะถักทอความรัก ความเมตตาและความเป็นพี่เป็นน้องให้เกิดขึ้นในโลก และสิ่งนั้นจะนำมาซึ่งสันติภาพ
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว