ตาร์ถัง ตุลกู : 3 รายการ
ชุดหนังสือสื่อความคิด ๕.สู่ความมั่นใจในตนเอง
ชุดหนังสือสื่อความคิด ๕.สู่ความมั่นใจในตนเอง

ตาร์ถัง ตุลกู / วัชรา ทรัพย์สุวรรณ
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 25 บาท, จำนวน 64 หน้า, ขนาด 9.5 x 13 ซม.

“เมื่อเราเข้าสู่กระบวนการค้นพบตัวเองอย่างแท้จริงแล้ว ไม่มีใครสามารถดึงความมั่นใจในตัวเองของเราออกไปได้ แรงบันดาลใจเป็นสิ่งที่มาจากภายใน และเรารู้ได้โดยไม่จำเป็นต้องมีใครบอก”
วิถีแห่งดุลยภาพ
วิถีแห่งดุลยภาพ

ตาร์ถัง ตุลกู / บุลยา
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 180 บาท, จำนวน 224 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

วิถีแห่งดุลยภาพ หนังสือเล่มนี้กล่าวไว้ว่าเราจะชื่นชมต่อการมีชีวิตบนโลกใบนี้ได้อย่างเต็มที่ก็ต่อเมื่อเราตระหนักถึงความตาย อันเป็นส่วนหนึ่งของกฎแห่งความไม่เที่ยงที่ครอบงำทุกสรรพสิ่งในสากลจักรวาล และเราจะมีชีวิตอย่างความสุขได้ก็ต่อเมื่อค้นพบดุลยภาพแห่งการดำรงอยู่ แล้วอะไรคือดุลยภาพ เราจะค้นพบมันได้จากที่ใด ท่ามกลางกระแสชีวิตอันเร่งเร้า แก่งแย่งแข่งขัน เราจะทำอย่างไรเพื่อให้ได้มันมา

"วิถีแห่งดุลยภาพ" ไม่เพียงเปิดเผยให้ผู้อ่านได้ตระหนักถึงสภาวการณ์แห่งความทุกข์หรือความสุขเทียมที่มนุษย์กำลังเผชิญอยู่ และกระจ่างถึงต้นเหตุแห่งทุกข์นั้น หากยังค่อย ๆ นำผู้อ่านให้เดินไปบนวิถีแห่งธรรมด้วยการปฏิบัติภาวนา อันเป็นทางสายเอกที่จะนำมนุษย์ทุกคนไปสู่จุดสมดุลแห่งชีวิต หรืออาจกล่าวง่าย ๆ ว่าเป็นหนทางที่จะนำพาเราไปสู่ความสุข หนังสือเล่มนี้ไม่เหมาะที่จะเก็บไว้อ่านเพียงอย่างเดียว หากเนื้อหาในทุกส่วนยังควรค่าแก่การทดลองนำมาปฏิบัติจริงสำหรับใครก็ตามที่ปรารถนาถึงความสุขที่แท้ในชีวิต
แห่งการงานอันเบิกบาน
แห่งการงานอันเบิกบาน

ตาร์ถัง ตุลกู / โสรีช์ โพธิแก้ว
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 160 บาท, จำนวน 190 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

หนังสือเล่มนี้ได้เสนอแนวทางในการสร้างสรรค์การทำงานอย่างมีความสุข เนื้อหาแบ่งเป็นสามภาค คือ ภาคแรก แห่งความสำนึกในตน เป็นการสำรวจและทำความรู้จักตนเอง ภาคสอง แห่งการเปลี่ยนแปลง บอกถึงวิธีในการแก้ไขปัญหาที่ค้นพบ และภาคสาม แห่งการร่วมใจ สร้างความเข้าใจชีวิตและงานมากขึ้น อันจะเป็นหนทางไปสู่การสร้างสรรค์ความสำเร็จในชีวิตการงาน พร้อม ๆ กับการพัฒนาศักยภาพและจิตใจไปพร้อม ๆ กัน
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว