ติช นัท ฮันห์ : 10 รายการ
ศิลปะแห่งอำนาจ The Art of Power
ศิลปะแห่งอำนาจ The Art of Power

ติช นัท ฮันห์ / จิตร์ ตัณฑเสถียร / สังฆะหมู่บ้านพลัมประเทศไทย
สำนักพิมพ์ ฟรีมายด์ พับลิชชิ่ง
ราคาปก 250 บาท, จำนวน 256 หน้า

"อำนาจนั้นมีความมีดีอยู่เพียงแค่อย่างเดียวเท่านั้น คือ การเพิ่มพูนความสุขของตนเอง และความสุขของผู้อื่น ความสงบสุขนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตของคนเรา ทว่าเรายังคงเป็นทุกข์อยู่เกือบตลอดเวลากับการวิ่งไล่ตามความอยากต่างๆนานาของตนเอง เรามัวแต่มองหาความสุขในอดีตหรือในอนาคต"
ชุดหนังสือสื่อความคิด ๑.เมล็ดพันธุ์แห่งความสุข
ชุดหนังสือสื่อความคิด ๑.เมล็ดพันธุ์แห่งความสุข

ติช นัท ฮันห์ / ธีรเดช อุทัยวิทยารัตน์
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 25 บาท, จำนวน 64 หน้า, ขนาด 9.5 x 13 ซม.

“สติคือศูนย์รวมแห่งเมล็ดพันธุ์และความมั่นคงของเรา หากเราใช้ชีวิตอย่างมีสติ เราจะรู้วิธีรดน้ำให้แก่เมล็ดพันธุ์แห่งความสดชื่นรื่นเริง และเปลี่ยนแปลงเมล็ดพันธุ์แห่งความทุกข์และความเศร้าโศก ให้เป็นความเข้าใจ ความกรุณา ความรักและเมตตา”
เดิน วิถีแห่งสติ
เดิน วิถีแห่งสติ

ติช นัท ฮันห์ / รสนา โตสิตระกูล
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 40 บาท, จำนวน 49 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

เป็นคู่มือการฝึกฝนซึ่งสามารถเปิดมิติใหม่ให้แก่ชีวิตด้วยวิธีสามัญ ผู้เขียนได้นำอิริยาบถพื้น ๆ คือ การเดิน มาเป็นรูปแบบสำหรับการฝึกสติได้อย่างแยบคาย โน้มนำผู้ปฏิบัติให้เข้าถึงความอิสระ งดงามด้วยชีวิตด้านในและโลกภายนอก โดยไม่หลงลืมต่อสภาพความเป็นจริงของธรรมชาติและสังคม
เมตตาภาวนา : คำสอนว่าด้วยรัก
เมตตาภาวนา : คำสอนว่าด้วยรัก

ติช นัท ฮันห์ / ธารา รินศานต์
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 175 บาท, จำนวน 225 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

งานของท่านติช นัท ฮันห์ เล่มนี้ เป็นเสมือนสายน้ำที่มารินรดจิตวิญญาณของเราให้ได้เพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความรักขึ้นมา ท่านนำพรหมวิหารสี่มาอธิบายด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย แต่สื่อถึงเนื้อหาทางธรรมได้อย่างกลมกลืน รวมทั้งคำแนะนำที่เป็นรูปธรรมในการดำรงชีวิตของเรา ให้เราสามารถมองดูสรรพสิ่งอย่างเชื่อมโยงและเข้าใจ ยอมรับความไม่สมบูรณ์ของสิ่งนั้น ๆ ด้วยการบ่มเพาะความรักให้เกิดขึ้นทั้งต่อผู้อื่นและตนเอง
เรียกฉันด้วยนามอันแท้จริง
เรียกฉันด้วยนามอันแท้จริง

ติช นัท ฮันห์ / ร.จันเสน
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 190 บาท, จำนวน 226 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

เป็นงานรวมบทกวีที่สมบูรณ์ครบถ้วนที่สุดของท่านติช นัท ฮันห์ บทกวี ๑๐๖ บทที่ท่านเขียนขึ้นในช่วงเวลากว่า ๔๐ ปี ได้สะท้อนประสบการณ์เกี่ยวกับสงคราม ความโดดเดี่ยวอ้างว้าง การพลัดถิ่น และความตระหนักรู้อันแจ่มแจ้งที่ช่วยแปรเปลี่ยนประสบการณ์มืดมนเหล่านั้น ให้กลายเป็นน้ำทิพย์ชโลมจิตวิญญาณ
กุญแจเซน
กุญแจเซน

ติช นัท ฮันห์ / พจนา จันทรสันติ
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 150 บาท, จำนวน 160 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

เพียงคำว่า “สติ” หลายคนอาจไม่คิดว่าจะเชื่อมโยงกับสันติภาพได้อย่างไร ทว่านั่นคือสิ่งที่ท่านติช นัท ฮันห์ ย้ำเน้นในทุกโอกาส และหนังสือเล่มนี้เองก็เช่นกันท่านเริ่มเนื้อหาด้วยเรื่องราวและชีวิตในสำนักเซน ซึ่งมิได้มีรากฐานอยู่บนการศึกษาแนวความคิดในทางปรัชญา แต่อยู่บนการทำงานด้วยกำลังกายแบบพื้น ๆ และมีชีวิตอยู่ด้วยการกำหนดรู้ในตนตลอดเวลา ในเซนนั้นถือว่ากิจการทุกอย่างที่ได้ทำไปล้วนเป็นเครื่องนำไปสู่การรู้แจ้งทั้งสิ้น ไม่ว่างานนั้นจะเป็นงานอะไร น่าทำหรือไม่ หากทำด้วยจิตที่ว่างและปราศจากตัวตนแล้ว งานนั้นย่อมเป็นงานที่สร้างสรรค์ท่านนัท ฮันห์ยังเชื่อมโยงให้เห็นด้วยว่า การขาดสติเครื่องกำหนดรู้นี้ย่อมก่อให้เกิดความรุนแรงและทุกข์ทรมานขึ้นในโลก ด้วยอำนาจของตัวตนย่อมโลดแล่นออกไปประหัตประหารเช่นในทุกวันนี้ พวกเขามิได้ให้คุณค่าแก่ผู้คนและสรรพสิ่ง แต่ผู้มีสติย่อมเห็นสรรพสิ่งโดยไม่แบ่งแยก และแน่นอนว่าจากการมีสติ ณ จุดที่เขายืน เขาย่อมไม่ปล่อยให้สายน้ำไหลเปลืองเปล่าโดยไม่ดูดาย หรือตะเกียงลุกวาวโดยมิได้ต้องการ
กุหลาบประดับดวงใจ
กุหลาบประดับดวงใจ

ติช นัท ฮันห์ / รสนา โตสิตระกูล
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 45 บาท, จำนวน 35 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

หนังสือเล่มนี้เป็นสาสน์น้อย ๆ เล่มหนึ่งที่มิใช่บทเทศนา หากเป็นลำนำที่ว่าด้วยความรัก ความผูกพันโดยธรรมชาติระหว่างแม่กับลูก ซึ่งปลอดพ้นจากพันธนาการทางจารีตประเพณีของสังคม หรือแม้กระทั่งความคิดทางจริยศาสตร์ใด ๆ
ท่านกล่าวว่า ท่านได้ตระหนักว่าการรักแม่นั้น เธอไม่ต้องทำอะไร แค่รักท่านเท่านั้นก็เพียงพอแล้ว การรักท่านหาใช่เรื่องของศีลธรรมและคุณธรรมแต่อย่างใด มันเป็นธรรมชาติอย่างยิ่ง
สำหรับท่าน ความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูกนั้นเป็นสัมพันธภาพแรกของมนุษย์ และเป็นต้นกำเนิดแห่งความรู้สึกรักทั้งปวง ทั้งการรักเพื่อนบ้าน รักสิ่งมีชีวิตทั้งมวล และจากความรักนี้เองที่ทำให้ช่องว่างระหว่างความเชื่อและการกระทำเหลือน้อยลง
ความโกรธ ปัญญาดับเปลวไฟแห่งโทสะ
ความโกรธ ปัญญาดับเปลวไฟแห่งโทสะ

ติช นัท ฮันห์ / ธารา รินศานต์
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 150 บาท, จำนวน 184 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

เป็นหนังสือที่พูดถึงธรรมชาติความโกรธของมนุษย์ และวิธีจัดการกับความโกรธอย่างสันติด้วยการฝึกปฏิบัติและภาวนา รวมถึงวิธีการสมานสัมพันธภาพที่เกิดจากความไม่เข้าใจขึ้นใหม่ได้ วิธีการที่แนะนำในหนังสือนี้ล้วนเป็นวิธีที่ได้ผล ทั้งในความสัมพันธ์ระหว่างพ่อ/แม่-ลูก หรือสามี-ภรรยา การปฏิบัติจะทำให้เราสามารถบ่มเพาะความเมตตากรุณาขึ้นในใจ จนถึงขั้นที่สามารถรับฟังผู้อื่นอย่างตั้งใจ และที่สุดคือการให้อภัยได้ แม้ต้นทางจะเป็นการเรียนรู้จักความโกรธ แต่ท้ายสุดแล้วนำไปสู่การบ่มเพาะความรักขึ้นในตนเองและแก่คนรอบข้าง
ปาฏิหาริย์แห่งการตื่นอยู่เสมอ
ปาฏิหาริย์แห่งการตื่นอยู่เสมอ

ติช นัท ฮันห์ / พระประชา ปสนฺนธมฺโม
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 85 บาท, จำนวน 126 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

เป็นจดหมายที่ท่านติช นัท ฮันห์ อาจารย์เซนและนักเคลื่อนไหวเพื่อสันติภาพคนสำคัญของเวียดนาม เขียนถึงกลุ่มหนุ่มสาวที่ทำงานเพื่อรับใช้สังคม เป็นเรื่องของสติและการฝึกสติให้เกิดขึ้นในทุก ๆ ขณะ เพื่อสร้างความสุขให้เพิ่มขึ้นและลดทุกข์ของชีวิตให้น้อยลง ให้เรารู้เท่าทันภาวะอารมณ์ที่เกิดขึ้น และดำรงชีวิตอยู่ในปัจจุบันขณะให้ดีที่สุด เป็นการประยุกต์เอาพุทธศาสนามาใช้กับคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่อย่างสมสมัย
อาศรมกลางเมฆ
อาศรมกลางเมฆ

ติช นัท ฮันห์ / ไกรวรรณ สีดาฟอง
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 115 บาท, จำนวน 145 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

นวนิยายเชิงประวัติศาสตร์เล่มนี้ ท่านติช นัท ฮันห์ ประพันธ์ขึ้นในช่วงที่ทหารเวียดนามสองแสนคนกำลังยึดครองกัมพูชา ภาพของดินแดนเวียดและจามที่เคยมีทั้งสงครามและสันติภาพตัดสลับไปมากับความเป็นจริง ภาพของพระนางเพชรทิพย์ ภิกษุณีมาลัยหอม พระอริยาจารย์แห่งป่าไผ่ผู้เป็นราชบิดา ในความพยายามที่จะสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในดินแดนจามและเวียดยังคงฉายชัด เป็นทั้งบาดแผลในอดีตและบทเรียนสำหรับอนาคตของเวียดนาม กัมพูชา และอีกหลายร้อยประเทศทั่วโลก ที่กำลังประหัตประหารกันในนามของสงคราม ไม่ว่าอาวุธจะเป็นกระบอกปืนหรือเงินตรา และไม่ว่าจะลงเอยด้วยเลือดเนื้อหรือความอดอยากหิวโหยวรรณกรรมเชิงประวัติศาสตร์เชิงพุทธเล่มนี้ นำเสนอภาพของสงครามทั้งภายนอกและภายในใจคน ขณะเดียวกันก็หยิบยื่นความหวังและสันติภาพให้แก่มนุษย์ด้วย
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว