ที.เค.วี. เทสิกาจารย์ : 1 รายการ
หัวใจแห่งโยคะ : ค้นหาท่วงท่าและมรรคาเฉพาะตัว
หัวใจแห่งโยคะ : ค้นหาท่วงท่าและมรรคาเฉพาะตัว

ที.เค.วี. เทสิกาจารย์ / ธีรเดช อุทัยวิทยารัตน์ / พระไพศาล วิสาโล
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 300 บาท, จำนวน 412 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

การภาวนาเพื่อนำเรากลับไปสัมผัสจิตรู้หรือจิตเดิมแท้ มีอยู่ด้วยกันหลากหลายวิถีและวิธีการ โยคะก็เป็นหนึ่งในวิถีทางที่จะนำเรากลับสู่จิตที่รู้แจ้งเพื่อเป็นอิสระจากทุกข์ หรือที่ในหนังสือ “หัวใจแห่งโยคะ” เรียกว่า “ปุรุษ” (ปุ-รุ-ฉะ) หรือ “สิ่งที่สามารถมองเห็นอย่างถูกต้อง” โยคะสามารถเอื้อให้การมองเห็นนี้เกิดขึ้นและทำให้การรับรู้ที่คลุมเครือและถูกครอบงำจากอวิทยากระจ่างชัดขึ้น จากการฝึกปฏิบัติ ความเงียบสงบภายในตัวเราจะปรากฏ และเมื่อนั้นเราจะตระหนักและเข้าใจในธรรมชาติที่แท้จริงของสรรพสิ่ง ซึ่งนำเราไปสู่การกระทำอย่างถูกต้องและมีสติต่อสถานการณ์ต่าง ๆ วิธีจัดการกับความสุขและความเจ็บปวดของเราจะเปลี่ยนไป นั่นเพราะจิตใจของเราได้เปลี่ยนแปลงไปแล้ว เทสิกาจารย์ ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ย้ำเน้นว่า โยคะมิใช่การบริหารร่างกาย ทั้งมิใช่การพูดถึงแนวคิดที่ซับซ้อน หากโยคะคือการปฏิบัติโดยประสานทุกแง่มุมเข้าด้วยกัน ทั้งสุขภาพ ลมหายใจ และวิถีแห่งสมาธิ โดยไม่ลืมว่าแต่ละท่วงท่านั้นต้องประยุกต์ให้เหมาะกับสภาพของแต่ละคน มิใช่การปรับคนให้เข้ากับโยคะ อีกทั้งการฝึกท่วงท่าได้มากมายและงดงามเพียงใด ก็ไม่สำคัญเท่ากับความมั่นคงและความสบายที่เกิดขึ้นภายใน
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว