โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, นพ.ดร. : 1 รายการ
ปรากฏการณ์ชีวจิตบอกอะไรแก่สังคมไทย
ปรากฏการณ์ชีวจิตบอกอะไรแก่สังคมไทย

โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, นพ.ดร.
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 0 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

ศ.นพ.ประเวศ วะสี เขียนไว้ในคำนำของหนังสือว่า ๗ ปีที่ผู้เขียนใช้เวลาศึกษาวิชา “มานุษยวิทยา” ที่มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด สามารถนำมามองปรากฏการณ์ชีวจิตได้อย่างน่าสนใจมาก ปรากฏการณ์ดังกล่าวเป็นการทวงคืนการรักษาที่ผูกขาดอยู่กับสถาบันมาเป็นของประชาชน และชี้ให้เห็นว่า “การแพทย์ทางเลือก” จะเป็นสิ่งที่ดำรงคงอยู่และยิ่งจะมีความหลากหลายมากขึ้นเรื่อย ๆ ในสังคมยุคโลกาภิวัตน์
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว