ธนา นิลชัยโกวิทย์, นพ. : 1 รายการ
คุยกันเรื่องความคิด กับ ศ.นพ.ประเวศ วะสี
คุยกันเรื่องความคิด กับ ศ.นพ.ประเวศ วะสี

ธนา นิลชัยโกวิทย์, นพ.
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 65 บาท, จำนวน 95 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

หมอประเวศ ราษฎรอาวุโส นักคิดคนสำคัญของเมืองไทย มิได้เป็นแต่เพียงแพทย์ผู้ตรวจรักษาโรคเช่นแพทย์ทั่ว ๆ ไปเท่านั้น แต่ยังเป็นแพทย์ผู้เสนอแนะแนวคิด อันจะช่วยบำบัดความเจ็บป่วยของสังคมโดยรวมและของบุคคล อันมีแนวคิดจากการดำรงชีวิตในสังคมปัจจุบันด้วย และที่สำคัญคือวิธีคิดของหมอประเวศนั้น มีรากฐานมาจากแก่นพุทธธรรมทั้งสิ้น
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว