บรรจง นะแส : 1 รายการ
งานพัฒนาคือการปลดปล่อย
งานพัฒนาคือการปลดปล่อย

บรรจง นะแส / ภูมินทร์ พงษ์ไกรกิตติ
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 90 บาท, จำนวน 144 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

เป็นผลงานปาฐกถาของ คุณบรรจง นะแส ซึ่งได้รับเชิญจากมูลนิธิโกมลคีมทองเป็นปาฐกประจำปี ๒๕๔๖ สาระพูดถึงประสบการณ์ด้านต่าง ๆ ที่เกิดจากการทำงานพัฒนา ด้วยความเชื่อมาตลอดว่างานพัฒนาจะนำมาซึ่งการปลดปล่อยพันธนาการที่ถูกผูกมัดจากระบบสังคม ไม่ว่าจะเป็นการกดขี่ การเอารัดเอาเปรียบ ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชน ในภาคเสวนา เป็นการแลกเปลี่ยนแง่มุมการต่อสู้ของคนเล็กคนน้อยในพื้นที่ต่าง ๆ ที่ได้รับผลจากการพัฒนาของรัฐ ในหัวข้อ “ทางออกการต่อสู้ของชุมชนกับการพัฒนาของรัฐ” อีกทั้งในภาคผนวก บทสัมภาษณ์ “ผู้หญิงหลังท่อก๊าซ ทัศนีย์ นะแส” ยังได้สะท้อนความรู้สึกอย่างตรงไปตรงมากับสิ่งที่เกิดขึ้นกับสามีของเธอ ในนามของความอยุติธรรมอันเนื่องมาจากกรณีประท้วงท่อก๊าซไทย–มาเลเซีย
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว