ประมวล เพ็งจันทร์ : 1 รายการ
การเดินทางสู่ความเป็นมนุษย์ที่แท้
การเดินทางสู่ความเป็นมนุษย์ที่แท้

ประมวล เพ็งจันทร์
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 180 บาท, จำนวน 206 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

ก้าวสู่มิตราภิเษก

การเปลี่ยนผ่านครั้งสุดท้ายที่เรียกว่า "มิตราภิเษก" นั้นปรากฏอยู่ในใจผมเป็นเวลานานแล้ว หากแต่รอความพร้อมในด้านต่าง ๆ และแล้วเหตุปัจจัยที่บ่งชี้ถึงความพร้อมก็ปรากฏชัดขึ้น

เริ่มต้นการเปลี่ยนผ่านจากชีวิตข้าราชการ ไปสู่ชีวิตที่ไม่ผูกพันติดข้องอยู่กับอำนาจและหน้าที่ทางสังคมที่เคยมีมา วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๔๘ เป็นวันที่ผมกำหนดลาออกจากการเป็นข้าราชการตำแหน่งอาจารย์ประจำภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระบบราชการเปรียบไปก็เหมือนกรงทอง อันเป็นที่พำนักพักอาศัยของนกน้อยเฉกเช่นตัวผมมาเป็นเวลาเนิ่นนาน ในกรงแคบ ๆ นี้ผมรู้สึกปลอดภัย มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี มีอำนาจ และมีรายได้ที่แน่นอน

ถึงแม้จะมีอาหารการกินที่พร้อมมูลภายในกรง ตลอดทั้งรู้สึกปลอดภัยจากการถูกเบียดเบียนจากโลกภายนอก แต่ด้วยธรรมชาติแห่งนกป่าที่มีอยู่ในตัว ทำให้ผมคิดถึงการโบยบินออกจากกรงอยู่ตลอดเวลา
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว