ประวิตร โรจนพฤกษ์ : 1 รายการ
สื่อเสรีมีจริงหรือ : บทเรียนประชาธิปไตยและวัฒนธรรมสื่อไทย
สื่อเสรีมีจริงหรือ : บทเรียนประชาธิปไตยและวัฒนธรรมสื่อไทย

ประวิตร โรจนพฤกษ์
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 0 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

เป็นหนังสือที่น่าจะทำให้คนหันกลับมาให้ความสนใจกับสื่อและทวงถามความเป็นประชาธิปไตย และจริยธรรมของสื่อไทยให้มากขึ้น เพราะในปัจจุบัน อิทธิพลของสื่อได้ครอบงำความคิดและความเชื่อ ทำให้เราสนับสนุน หรือคัดค้านตามกระแสการรายงานข่าว โดยมิได้เท่าทันความเป็นจริงที่แฝงเร้นมาในรูปของทุน อำนาจ นักข่าวกลายเป็นเพียงผู้รายงานสถานการณ์ ข้อเท็จ/จริง ตามแต่จะมีผู้เห็นสมควร ฉะนั้นประชาชนจึงไม่อาจรู้ได้เลยว่าความจริงคืออะไร และกว่าสารจะถูกส่งถึงผู้รับนั้น ได้เกิดกระบวนการแปลงเปลี่ยนขึ้นอย่างไร ส่วนหนึ่งของมุมมองและคำบอกเล่าจากคนทำงานสื่อต่อวัฒนธรรมสื่อไทย ได้ถูกถ่ายทอดไว้แล้วในหนังสือเล่มนี้ รวมทั้งอีกหลายประเด็นที่ท้าทายคนทำงานสื่อให้ได้ขบคิดและตั้งคำถามกับองค์กรของตนต่อไป
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว