ป๋วย อึ๊งภากรณ์ : 5 รายการ
A Siamese for All Seasons
A Siamese for All Seasons

ป๋วย อึ๊งภากรณ์
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 0 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

รวมบทความของอาจารย์ป๋วย และบุคคลที่คุ้นเคยกับท่าน (ภาคภาษาอังกฤษ)

ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ชาวสยามสามัญ ผู้ผ่านร้อนผ่านหนาวมากับการต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมของสังคมไทยท่ามกลางยุคสมัยของการคอร์รัปชั่น โดยยึดหลักประชาธรรม คือ ธรรมคืออำนาจ ไม่ใช่อำนาจคือธรรม เรื่องราวการต่อสู้ทางความคิดและอุดมการณ์ ความซื่อสัตย์และคุณธรรม ยังคงเป็นสิ่งที่น่าจะเรียนรู้ เพื่อตอบรับกับสภาพสังคมปัจจุบันได้เป็นอย่างดี หนังสือเล่มนี้ได้รวมบทความ คำบรรยาย และปาฐกถาทางวิชาการ (เป็นภาษาอังกฤษ) เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของไทย พร้อมด้วยประวัติและเกียรติคุณที่ได้รับการยกย่องจากมูลนิธิแม็กไซไซ อีกทั้งในภาคผนวกยังได้ตีพิมพ์เอกสารที่แสดงคุณูปการในการช่วยชาติสมัยเป็นเสรีไทยของท่าน ซึ่งยังไม่เคยตีพิมพ์มาก่อน หนังสือเล่มนี้จึงถือเป็นงานชิ้นสำคัญที่จะช่วยยืนยันเจตนาอันบริสุทธิ์ ความซื่อสัตย์ และความพยายามที่จะช่วยปกป้องประเทศจากวิกฤตการณ์ทุก ๆ ด้านโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของศีลธรรมและคุณธรรมมาโดยตลอด
ก่อนจะถึงเชิงตะกอน
ก่อนจะถึงเชิงตะกอน

ป๋วย อึ๊งภากรณ์ / ธวัชชัย แซ่โค้ว / ธนาพล อิ๋วสกุล
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 170 บาท, จำนวน 196 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

รวมบทความและบทสัมภาษณ์ถึงการกระทำและแนวคิดเพื่อสามัญชนของป๋วย อึ๊งภากรณ์

หลายครั้งที่เรารำลึกถึงใครบางคน เพราะการรำลึกถึงเขาผู้นั้นทำให้เรารำลึกถึงชีวิตของเพื่อนมนุษย์คนอื่น รำลึกถึงภารกิจของผู้ที่ยังอยู่…ซึ่งเป็นการรำลึกที่ข้ามพ้นความผูกพันส่วนตัวก่อนจะถึงเชิงตะกอน เป็นหนังสือรำลึกในวาระครบรอบ ๘๕ ปี อาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ โดยผ่านมุมมองของผู้ที่มิได้ใกล้ชิดท่านในทางใดเป็นพิเศษ แต่ในฐานะผู้อยู่ร่วมสังคมที่ยังคงต้องการการกระทำและความคิดเพื่อสามัญชน บรรณาธิการได้ให้คำจำกัดความการรำลึก ซึ่งพ้นไปจากการแสดงความโศกเศร้า หลั่งน้ำตาหรือสรรเสริญเยินยอ แต่มุ่งไปที่การสานต่อความคิดและการกระทำ ที่ท่านได้ปฏิบัติมาตลอดชีวิตในฐานะสามัญชนคนหนึ่ง
คำให้การของ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ กรณีเหตุการณ์ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙
คำให้การของ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ กรณีเหตุการณ์ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙

ป๋วย อึ๊งภากรณ์
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 0 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

เป็นการให้ปากคำต่อรัฐสภาในประเทศสหรัฐอเมริกาของ ดร.ป๋วย กรณีเหตุการณ์ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ และ “บันทึกความรุนแรงและรัฐประหาร ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙” ที่อาจารย์ได้บันทึกทันทีเมื่อถึงลอนดอน ซึ่งถือเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญยิ่ง เพราะยังไม่มีการชำระประวัติศาสตร์ในเหตุการณ์ดังกล่าว
จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน
จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน

ป๋วย อึ๊งภากรณ์
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 130 บาท, จำนวน 222 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

รวมข้อเขียนของนายป๋วย อึ๊งภากรณ์ ในหนังสือเล่มนี้ ทางครอบครัวได้คัดเลือกเพื่อเป็นที่ระลึก หลังจากท่านล่วงลับไป เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ และสำนักพิมพ์ฯ ได้พิมพ์ซ้ำอีกสองครั้งเนื้อหามีสามบท บทแรกคือ คุณภาพแห่งชีวิต ปฏิทินแห่งความหวัง : จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน ซึ่งเป็นข้อเขียนที่เด่นที่สุด โดยแสดงจุดยืนทางอุดมคติของท่าน บทที่สองคือ อัตชีวประวัติ ที่ทำให้เรารู้จักท่านมากขึ้น ส่วนบทที่สามคือ ความคิด โดยบางชิ้นมีผลกระทบถึงสังคมการเมืองอย่างจัง ๆ เช่น จดหมายจากนายเข้ม เย็นยิ่ง ถึงพี่ทำนุ เกียรติก้อง เป็นต้น
อุดมคติสำหรับคนรุ่นใหม่
อุดมคติสำหรับคนรุ่นใหม่

ป๋วย อึ๊งภากรณ์ / พระประชา ปสนฺนธมฺโม / วิชัย โชควิวัฒน์, นพ. / เตือนใจ ดีเทศน์
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 65 บาท, จำนวน 149 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

ปาฐกถาประจำปี พ.ศ. ๒๕๑๗ อาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ปาฐก
พ.ศ. ๒๕๒๔ พระประชา ปสนฺนธมฺโม ปาฐก
พ.ศ. ๒๕๒๖ นพ.วิชัย โชควิวัฒน ปาฐก
และ พ.ศ. ๒๕๒๘ เตือนใจ ดีเทศน์ ปาฐก

พิมพ์ครั้งที่ ๑

หนังสือรวมปาฐกถามูลนิธิโกมลคีมทอง ที่คัดเลือกมาโดยเฉพาะ ตั้งแต่ปฐมกถาของอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เมื่อปี ๒๕๑๗ อันเกี่ยวเนื่องกับการให้กำลังใจแก่คนหนุ่มสาวในยุคปัจจุบัน และเสนอตัวอย่างการดำเนินชีวิตที่เรียบง่ายของปาฐกบางท่าน เพื่อเป็นแนวทางและกระตุ้นให้คนหนุ่มสาวผู้ใฝ่หาสังคมอุดมคติมีความเข้มแข็งและมีความกล้าหาญทางจริยธรรม
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว