ประสาท มีแต้ม, ผศ. : 1 รายการ
การจัดการความรู้เพื่อความอยู่รอดของมนุษยชาติ:จากสงขลาถึงนิวยอร์ก
การจัดการความรู้เพื่อความอยู่รอดของมนุษยชาติ:จากสงขลาถึงนิวยอร์ก

ประสาท มีแต้ม, ผศ. / ภูมินทร์ พงษ์ไกรกิตติ
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 90 บาท, จำนวน 96 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

เห็นชื่อเรื่องแล้วสงสัยกันบ้างไหมว่า การจัดการสิ่งที่เรียกว่าเป็น “ความรู้” นั้นเกี่ยวข้องอย่างไรกับความอยู่รอดของมนุษยชาติ แล้วสงขลากับนิวยอร์กเกี่ยวโยงถึงกันได้อย่างไร ผศ.ประสาท มีแต้ม อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จะคลายความสงสัยให้แก่ผู้ใคร่รู้ทั้งหลายที่ใส่ใจกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับสังคมระดับต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับรากหญ้าในสังคมไทยไปจนถึงสังคมโลก โดยใช้สูตรคือการจัดการ “ความรู้” เป็นเครื่องมือไขโจทย์ปัญหาสังคมให้ออกมาเป็นผลลัพธ์คือ ความอยู่รอดและทางออกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับมวลมนุษยชาติจากประสบการณ์ในการทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนทั้งชุมชนวิชาการในมหาวิทยาลัยและชุมชนของชาวบ้านในจังหวัดสงขลา แหล่งที่เป็นองค์กรการเรียนรู้ภาคประชาสังคมของพลเมืองระดับรากหญ้า เพื่อเตรียมรับมือกับการดำเนินโครงการต่าง ๆ ของภาครัฐอย่างรู้เท่าทัน นำมาโยงเข้ากับการสร้างกฎกติกาการอยู่ร่วมกันของพลเมืองโลก ซึ่งเป็นหน้าที่รับผิดชอบขององค์การสหประชาชาติอันมีที่ตั้งอยู่ ณ มหานครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ดังนั้นจากสงขลาถึงนิวยอร์ก จึงเชื่อมโยงถึงกันในฐานะที่เป็นที่ตั้งขององค์กรการรวมตัวของมนุษย์ที่อยากเห็นการดำรงอยู่ของดาวเคราะห์ที่ชื่อ “โลก” อันเป็นที่ตั้งของทั้งสงขลาและนิวยอร์ก หากความสำคัญที่สุดอยู่ที่โลกเป็นอาณาจักรสืบทอดเผ่าพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตหลากชนิดที่ต้องเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ไม่จำเพาะเผ่าพันธุ์มนุษย์เพียงอย่างเดียว การจัดการความรู้จึงต้องเชื่อมโยงทุกส่วนของโลกเข้าไว้ด้วยกัน
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว