พจน์ กริชไกรวรรณ : 3 รายการ
โกมล คีมทอง ปรัชญาและปณิธานแห่งชีวิต
โกมล คีมทอง ปรัชญาและปณิธานแห่งชีวิต

พจน์ กริชไกรวรรณ
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 140 บาท, จำนวน 192 หน้า, ขนาด 19 x 20 ซม.

หนังสือรวมทัศนะและบทสัมภาษณ์ของบุคคลต่าง ๆ อาทิ ผู้ใหญ่ที่ครูโกมลนับถือ ชาวบ้านส้อง อดีตลูกศิษย์ตัวจริง เพื่อน และคนรุ่นหลัง ที่เคยได้รับแรงบันดาลใจจากเขา อันจะช่วยเติมเต็มความเป็นโกมลให้ผู้อ่านเห็นได้ชัดเจนมากขึ้น
โกมลฅนหนุ่ม รวมข้อเขียนแห่งความบันดาลใจ
โกมลฅนหนุ่ม รวมข้อเขียนแห่งความบันดาลใจ

โกมล คีมทอง / พจน์ กริชไกรวรรณ
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 140 บาท, จำนวน 164 หน้า, ขนาด 19 x 20 ซม.

หนังสือรวมข้อเขียนของครูโกมลกว่า ๓๐ ชิ้น ว่าด้วยทัศนะเกี่ยวกับการใช้ชีวิต ความสงสัยและการพิจารณาทบทวนตนเอง ความสนใจในวัฒนธรรมพื้นบ้าน การทำหนังสือ ความเป็นบัณฑิต การศึกษา และความเป็นครูที่แท้
ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ประสบการณ์ชีวิตและข้อคิดสำหรับคนหนุ่มสาว
ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ประสบการณ์ชีวิตและข้อคิดสำหรับคนหนุ่มสาว

พจน์ กริชไกรวรรณ
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 120 บาท, จำนวน 190 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

เป็นการรวบรวมข้อคิดต่าง ๆ ของอาจารย์ป๋วย ผู้เป็นปูชนียบุคคลที่มีคุณค่าต่อสังคมไทย โดยนำมาจากงานเขียนเล่มต่าง ๆ ที่หายากในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็น คุณภาพแห่งชีวิต ปฏิทินแห่งความหวัง : จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน, มหาวิทยาลัยกับสังคมไทย, เหลียวหลัง แลหน้า, เสียดายโอกาส ฯลฯ ซึ่งก่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าในบทบาทต่าง ๆ ที่ตนดำรงอยู่ ให้ได้รับรู้ข้อคิดและประสบการณ์เหล่านี้ เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตและสังคมได้เป็นอย่างดี
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว