พระธรรมปิฎก : 2 รายการ
เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ
เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ

พระธรรมปิฎก
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 45 บาท, จำนวน 50 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

เป็นปาฐกถาธรรมของพระธรรมปิฎก ว่าด้วยเรื่องเศรษฐศาสตร์
การจะให้เศรษฐศาสตร์มีคุณค่าอย่างแท้จริงในการแก้ไขปัญหาของมนุษย์
พัฒนาศักยภาพที่ดีงามได้ ก็โดยการกระทำกิจกรรมทางเศรษฐศาสตร์ทุกอย่างให้เป็นกิจกรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตลอดเวลา เช่นนี้แล้วเศรษฐศาสตร์จึงมีคุณค่าอย่างแท้จริง
ไตรภูมิพระร่วง : อิทธิพลต่อสังคมไทย
ไตรภูมิพระร่วง : อิทธิพลต่อสังคมไทย

พระธรรมปิฎก
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 65 บาท, จำนวน 72 หน้า, ขนาด 13 x 18.5 ซม.

เรียบเรียงจากคำบรรยายในการสัมมนาเรื่อง “ไตรภูมิพระร่วง”
ณ หอสมุดแห่งชาติ ในโครงการรวบรวมวรรณกรรมอาเซียนของไทย

หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้เราเข้าใจอุดมคติเรื่องความหลุดพ้นจากไตรภูมิ และอุดมการณ์เรื่องกรรมและไตรลักษณ์ที่ถูกต้อง ทั้งหาทางชำระสะสางเปลือกกระพี้ที่เคลือบคลุมให้ชัดเจน จับหลักเกณฑ์ให้แม่นยำและประยุกต์แก่นพุทธธรรมให้ร่วมสมัยและเหมาะกับสังคมไทยในปัจจุบัน
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว