พระไพศาล วิสาโล : 12 รายการ
ชุดหนังสือสื่อความคิด ๔.จากใจถึงใจ คำแนะนำเพื่อช่วยเหลือผู้ใกล้ตาย
ชุดหนังสือสื่อความคิด ๔.จากใจถึงใจ คำแนะนำเพื่อช่วยเหลือผู้ใกล้ตาย

โซเกียล รินโปเช / พระไพศาล วิสาโล
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 25 บาท, จำนวน 63 หน้า, ขนาด 9.5 x 13 ซม.

“หากคุณติดยึดกับผู้ที่กำลังจะตาย คุณอาจทำให้เขาปวดร้าวใจโดยไม่จำเป็น และทำให้เป็นการยากมากที่เขาจะปล่อยวางและตายอย่างสงบสุข”
เหนือห้วงมหรรณพ : คำสอนธิเบตเพื่อการอยู่และตายอย่างไร้ทุกข์
เหนือห้วงมหรรณพ : คำสอนธิเบตเพื่อการอยู่และตายอย่างไร้ทุกข์

โซเกียล รินโปเช / พระไพศาล วิสาโล
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 190 บาท, จำนวน 304 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

หนังสือเล่มนี้เป็นเนื้อหาในภาคแรกที่ว่าด้วยเรื่องการมีชีวิต (Part l : Living) ซึ่งเขียนถึงการเปิดเผยหนทางในการเอาชนะความตาย กล่าวคือตายโดยไม่ทุกข์ และไม่สิ้นไร้ไม้ตอกเมื่อเผชิญกับความตาย และเรายังสามารถใช้ความตายให้เป็นประโยชน์ในการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต ไม่จำเพาะ “โลกนี้” เท่านั้น หากรวมถึง “โลกหน้า” ด้วย ยิ่งกว่านั้นหากเรารู้จักความตายดีพอ มันยังเป็นโอกาสแห่งการหลุดพ้นจากอำนาจของความตายอย่างแท้จริง นั่นคือไม่มี “การเกิด” อีกต่อไปด้วย
จุดเปลี่ยนแห่งศตวรรษ เล่ม ๓
จุดเปลี่ยนแห่งศตวรรษ เล่ม ๓

ฟริตจ๊อบ คาปร้า / พระประชา ปสนฺนธมฺโม / พระไพศาล วิสาโล / สันติสุข โสภณสิริ / รสนา โตสิตระกูล
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 195 บาท, จำนวน 328 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

The Turning Point
เล่ม ๓ : มองความจริงด้วยทัศนะใหม่

จุดเปลี่ยนแห่งศตวรรษ เป็นหนังสือที่สร้างความสั่นสะเทือนทางกรอบคิด ด้วยการจุดกระแสการทำความเข้าใจในทัศนะแบบองค์รวมขึ้นมาในแวดวงวิชาการ แม้จะนำมาพิมพ์ใหม่หลายครั้ง แต่โดยเนื้อหาแล้วยังถือว่าทันยุคทันสมัยอยู่ เป็นการกล่าวถึงกระแสที่ครอบงำโลก อันมีผลต่อการจัดระเบียบทางความคิดและการปฏิบัติในแทบทุกด้านของสังคมโลกในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ การแพทย์หรือจิตวิทยา ในจุดเปลี่ยนแห่งศตวรรษทั้งสามเล่มนี้ เล่มแรกจะเป็นการกล่าวถึงทัศนะ ความคิดที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทิศทางของสังคม เล่มสอง อธิบายรายละเอียดถึงอิทธิพลความคิดแบบเดส์คาตส์–นิวตัน ที่มีผลกระทบต่อการทำความเข้าใจศาสตร์ทุกแขนง และนำสู่การใช้ชีวิตแบบไร้ชีวิตในสังคมโลกสมัยใหม่นี้ และเล่มที่สาม เป็นการเสนอการมองความเป็นจริงในทัศนะแบบใหม่ ที่ก้าวพ้นความเป็นวิทยาศาสตร์ในยุคนี้ไป
จุดเปลี่ยนแห่งศตวรรษ เล่ม ๒
จุดเปลี่ยนแห่งศตวรรษ เล่ม ๒

ฟริตจ๊อบ คาปร้า / พระประชา ปสนฺนธมฺโม / พระไพศาล วิสาโล / สันติสุข โสภณสิริ / รสนา โตสิตระกูล
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 205 บาท, จำนวน 288 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

The Turning Point
เล่ม ๒ : อิทธิพลของความคิดแบบเดส์คาตส์ – นิวตัน

จุดเปลี่ยนแห่งศตวรรษ เป็นหนังสือที่สร้างความสั่นสะเทือนทางกรอบคิด ด้วยการจุดกระแสการทำความเข้าใจในทัศนะแบบองค์รวมขึ้นมาในแวดวงวิชาการ แม้จะนำมาพิมพ์ใหม่หลายครั้ง แต่โดยเนื้อหาแล้วยังถือว่าทันยุคทันสมัยอยู่ เป็นการกล่าวถึงกระแสที่ครอบงำโลก อันมีผลต่อการจัดระเบียบทางความคิดและการปฏิบัติในแทบทุกด้านของสังคมโลกในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ การแพทย์หรือจิตวิทยา ในจุดเปลี่ยนแห่งศตวรรษทั้งสามเล่มนี้ เล่มแรกจะเป็นการกล่าวถึงทัศนะ ความคิดที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทิศทางของสังคม เล่มสอง อธิบายรายละเอียดถึงอิทธิพลความคิดแบบเดส์คาตส์–นิวตัน ที่มีผลกระทบต่อการทำความเข้าใจศาสตร์ทุกแขนง และนำสู่การใช้ชีวิตแบบไร้ชีวิตในสังคมโลกสมัยใหม่นี้ และเล่มที่สาม เป็นการเสนอการมองความเป็นจริงในทัศนะแบบใหม่ ที่ก้าวพ้นความเป็นวิทยาศาสตร์ในยุคนี้ไป
จุดเปลี่ยนแห่งศตวรรษ เล่ม ๑
จุดเปลี่ยนแห่งศตวรรษ เล่ม ๑

ฟริตจ๊อบ คาปร้า / พระประชา ปสนฺนธมฺโม / พระไพศาล วิสาโล / สันติสุข โสภณสิริ / รสนา โตสิตระกูล
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 120 บาท, จำนวน 173 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

The Turning Point
เล่ม ๑ : ทัศนะแม่บทเพื่อการปฏิวัติวัฒนธรรมแบบใหม่

จุดเปลี่ยนแห่งศตวรรษ เป็นหนังสือที่สร้างความสั่นสะเทือนทางกรอบคิด ด้วยการจุดกระแสการทำความเข้าใจในทัศนะแบบองค์รวมขึ้นมาในแวดวงวิชาการ แม้จะนำมาพิมพ์ใหม่หลายครั้ง แต่โดยเนื้อหาแล้วยังถือว่าทันยุคทันสมัยอยู่ เป็นการกล่าวถึงกระแสที่ครอบงำโลก อันมีผลต่อการจัดระเบียบทางความคิดและการปฏิบัติในแทบทุกด้านของสังคมโลกในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ การแพทย์หรือจิตวิทยา ในจุดเปลี่ยนแห่งศตวรรษทั้งสามเล่มนี้ เล่มแรกจะเป็นการกล่าวถึงทัศนะ ความคิดที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทิศทางของสังคม เล่มสอง อธิบายรายละเอียดถึงอิทธิพลความคิดแบบเดส์คาตส์–นิวตัน ที่มีผลกระทบต่อการทำความเข้าใจศาสตร์ทุกแขนง และนำสู่การใช้ชีวิตแบบไร้ชีวิตในสังคมโลกสมัยใหม่นี้ และเล่มที่สาม เป็นการเสนอการมองความเป็นจริงในทัศนะแบบใหม่ ที่ก้าวพ้นความเป็นวิทยาศาสตร์ในยุคนี้ไป
ฉลาดทำบุญ รวมเรื่องน่ารู้ คู่มือทำบุญให้ถูกวิธี
ฉลาดทำบุญ รวมเรื่องน่ารู้ คู่มือทำบุญให้ถูกวิธี

พระชาย วรธัมโม / พระไพศาล วิสาโล / โอภาส เชษฐากุล
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 50 บาท, จำนวน 88 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

การทำบุญจะก่อให้เกิดผลเป็น “บุญ” ได้จริงมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายประการ ตั้งแต่ความเข้าใจที่ถูกต้อง การตั้งจิต การเตรียมตัว ผู้รับบุญ ฯลฯ หนังสือเล่มนี้จะให้คำตอบทั้งความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องของบุญ และวิธีการทำบุญในแบบและโอกาสต่าง ๆ อันจะนำไปสู่ “ความสำเร็จในบุญ” ที่ผู้ทำปรารถนา
ชีวิตและความตายในสังคมสมัยใหม่
ชีวิตและความตายในสังคมสมัยใหม่

พระไพศาล วิสาโล / ส.ศิวรักษ์ / นิธิ เอียวศรีวงศ์ / พรทิพย์ โรจนสุนันท์, พญ. / เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 55 บาท, จำนวน 66 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

หนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอมุมมองจากการเสวนาในรายการขอคิดด้วยคน ดังหัวข้อตามชื่อหนังสือ โดยมีผู้ร่วมเสวนาคือ พระไพศาล วิสาโล, สุลักษณ์ ศิวรักษ์, นิธิ เอียวศรีวงศ์, พรทิพย์ โรจนสุนันท์, เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง (ดำเนินรายการ) ซึ่งสะท้อนให้เห็นทัศนคติหรือท่าทีต่อชีวิตและความตายของคนสมัยก่อนที่ต่างจากปัจจุบัน กล่าวคือสมัยก่อนผู้คนมักใกล้ชิดกับทั้งการเกิดและการตายจนเห็นว่าเป็นความธรรมดาสามัญ และเชื่อว่าความตายไม่สิ้นสูญ แต่ปัจจุบันกลับดูคล้ายว่าชีวิตและความตายถูกแยกจากกันอย่างเด็ดขาด กลายเป็นว่าชีวิตคือความเบิกบาน และความตายคือสิ่งน่ากลัว ฉะนั้นผู้คนจึงดิ้นรนเพื่อหนีจากความตายเท่าที่เครื่องมือแพทย์สมัยใหม่จะช่วยได้ แต่ก็เป็นเพียงการเหนี่ยวรั้งทางกายภาพเท่านั้น และแม้สมัยนี้เราจะได้รู้เห็นความตายจากทั่วทุกมุมโลกผ่านสื่อต่าง ๆ ก็ตาม แต่ก็ยังเป็นการรับรู้แบบแบ่งแยก มิได้เข้าสัมพันธ์และเกี่ยวข้อง ทั้งระบบบริโภคนิยมเองก็เป็นตัวทำให้คนยิ่งเดินห่างจากความตายมากยิ่งขึ้น เช่นนี้แล้ว เมื่อถึงคราที่ต้องเผชิญหน้าความตาย เราจะทำอย่างไรให้จิตภาวะขณะนั้นเกิดความสงบและน้อมรับโดยดุษณี หนทางแบบพุทธจึงเป็นทางออกหนึ่งที่ได้นำเสนอไว้ในหนังสือเล่มนี้
ประตูสู่สภาวะใหม่ : คำสอนธิเบตเพื่อเตรียมตัวตายและช่วยเหลือผู้ใกล้ตาย
ประตูสู่สภาวะใหม่ : คำสอนธิเบตเพื่อเตรียมตัวตายและช่วยเหลือผู้ใกล้ตาย

โซเกียล รินโปเช / พระไพศาล วิสาโล
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 220 บาท, จำนวน 388 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

หนังสือเล่มนี้เป็นเนื้อหาในภาคหลังที่ว่าด้วยเรื่องความตาย (Part II : Dying) ซึ่งช่วยอย่างมากในการเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับความตาย คนทั่วไปมักเห็นว่าความตายเป็น “ปัญหา” หรือ “ภาวะจนตรอก” ที่ทุกคนต้องพ่ายแพ้สถานเดียว แต่ที่จริงความตายนั้นเป็น “โอกาส” แห่งความเจริญงอกงามของชีวิตด้านใน ทั้งของผู้ที่กำลังจะตาย (หรือตายแล้ว) และผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ กุญแจสำคัญนั้นอยู่ที่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความตาย รวมทั้งการรู้จักธรรมชาติแห่งจิตของตนอย่างลึกซึ้ง และการมีสติประคองจิตไม่ให้หวั่นไหวไปกับสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งก่อนตายและหลังตาย
พุทธธรรมกับอุดมการณ์สำหรับศตวรรษที่ ๒๑
พุทธธรรมกับอุดมการณ์สำหรับศตวรรษที่ ๒๑

พระไพศาล วิสาโล / ส.ศิวรักษ์ / ประเวศ วะสี, ศ.นพ. / วีระ สมบูรณ์, ดร.
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 0 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

เป็นการรวมปาฐกถา ๔ ชุด ที่จัดขึ้นเนื่องในวาระครบ ๖๐ ปี ของพระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) ภิกษุผู้เป็นปูชนียบุคคลของสังคมไทย เนื้อหาของปาฐกถา ๔ ชุดคือ พระธรรมปิฎกกับพัฒนาการของพุทธศาสนาในประเทศไทย โดยพระไพศาล วิสาโล, การฟื้นฟูคณะสงฆ์ไทย : ภารกิจของชาวพุทธร่วมสมัย โดย อ.สุลักษณ์ ศิวรักษ์, พุทธธรรมกับอุดมการณ์สำหรับศตวรรษที่ ๒๑ โดย ศ.นพ.ประเวศ วะสี และอริยวินัยกับศาสตร์ร่วมสมัย โดย ดร.วีระ สมบูรณ์
มองอย่างพุทธ เพื่อความเข้าใจในชีวิตและสังคม
มองอย่างพุทธ เพื่อความเข้าใจในชีวิตและสังคม

พระไพศาล วิสาโล / อรศรี งามวิทยาพงศ์ / สมเกียรติ มีธรรม
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 75 บาท, จำนวน 108 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

เป็นหนังสือที่รวบรวมบทความซึ่งลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ มติชนรายวัน คอลัมน์มองอย่างพุทธ กว่า ๗๐ บทความ และคัดสรรให้เหลือเพียง ๒๑ บทความ เพื่อนำเสนอมุมมองและท่าทีของพุทธศาสนาต่อชีวิตและสังคม ให้เชื่อมโยงกันอย่างเป็นองค์รวม มิใช่การมองชีวิตอย่างเป็นส่วน ๆ เช่นที่โลกสมัยใหม่กำลังเป็นอยู่“มองอย่างพุทธ” คือการนำเอาวิธีคิด วิธีมองโลก มองชีวิตของพุทธศาสนามาเข้าประยุกต์ใช้อย่างเป็นปกติในชีวิต และเข้าใจอุบัติการณ์ต่าง ๆ ว่ามีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันด้วยกระบวนการที่เรียกว่า “อิทัปปัจจยตา” เนื้อหาหนังสือจะแบ่งออกเป็น ๓ ภาค แต่ละภาคมีประเด็นที่น่าสนใจคือ ภาคแรก มองชีวิต พินิจโลก เป็นมุมมองเพื่อความเข้าใจในชีวิตและโลก (สังคมและธรรมชาติ) โดยผ่านสถานการณ์ใกล้ตัว ภาคที่สอง เปิดม่านธรรม เริ่มแง้มมองเข้าไปในหลักธรรมคำสอนที่แท้ของพุทธศาสนาและตั้งคำถามต่อความเป็นไปว่า สิ่งที่ขาดหายไปในการสอนศีลธรรมคืออะไร พิธีกรรมยังมีประโยชน์อยู่อีกหรือไม่ การพิจารณาเรื่องศีลแค่ชั้นเดียวเพียงพอหรือเปล่าสำหรับสังคมทุกวันนี้ รวมถึงการทำความเข้าใจว่าทำไมพุทธศาสนาในเมืองไทยมีแนวโน้มที่จะกลมกลืนไปกับลัทธิบริโภคนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ ส่วนภาคที่สาม ใส่ใจคณะสงฆ์ นำเสนอมุมมองและความคิดใหม่ ๆ เพื่อสร้างความเข้าใจทั้งแก่คฤหัสถ์และบรรพชิตต่อเรื่องคณะสงฆ์ ภิกษุณี พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ และอื่น ๆ
มองอย่างพุทธ จึงมิใช่จะมุ่งเน้นเพียงเรื่องการมองเพียงอย่างเดียว แต่ต้องรวมถึงการประพฤติกาย วาจา และใจให้สอดคล้องกับความเข้าใจโลกและชีวิตอย่างพุทธด้วย

*เครือข่ายชาวพุทธเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคมไทย (คพส.) เป็นองค์กรประสานงานภาคประชาชน ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อผลักดันให้เกิดการฟื้นฟูพระพุทธศาสนา โดยมีองค์กรเครือข่าย คือ มูลนิธิโกมลคีมทอง มูลนิธิพุทธธรรม มูลนิธิสุขภาพไทย มูลนิธิเด็ก เสมสิกขาลัย กลุ่มเสขิยธรรม
หัวใจแห่งโยคะ : ค้นหาท่วงท่าและมรรคาเฉพาะตัว
หัวใจแห่งโยคะ : ค้นหาท่วงท่าและมรรคาเฉพาะตัว

ที.เค.วี. เทสิกาจารย์ / ธีรเดช อุทัยวิทยารัตน์ / พระไพศาล วิสาโล
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 300 บาท, จำนวน 412 หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

การภาวนาเพื่อนำเรากลับไปสัมผัสจิตรู้หรือจิตเดิมแท้ มีอยู่ด้วยกันหลากหลายวิถีและวิธีการ โยคะก็เป็นหนึ่งในวิถีทางที่จะนำเรากลับสู่จิตที่รู้แจ้งเพื่อเป็นอิสระจากทุกข์ หรือที่ในหนังสือ “หัวใจแห่งโยคะ” เรียกว่า “ปุรุษ” (ปุ-รุ-ฉะ) หรือ “สิ่งที่สามารถมองเห็นอย่างถูกต้อง” โยคะสามารถเอื้อให้การมองเห็นนี้เกิดขึ้นและทำให้การรับรู้ที่คลุมเครือและถูกครอบงำจากอวิทยากระจ่างชัดขึ้น จากการฝึกปฏิบัติ ความเงียบสงบภายในตัวเราจะปรากฏ และเมื่อนั้นเราจะตระหนักและเข้าใจในธรรมชาติที่แท้จริงของสรรพสิ่ง ซึ่งนำเราไปสู่การกระทำอย่างถูกต้องและมีสติต่อสถานการณ์ต่าง ๆ วิธีจัดการกับความสุขและความเจ็บปวดของเราจะเปลี่ยนไป นั่นเพราะจิตใจของเราได้เปลี่ยนแปลงไปแล้ว เทสิกาจารย์ ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ย้ำเน้นว่า โยคะมิใช่การบริหารร่างกาย ทั้งมิใช่การพูดถึงแนวคิดที่ซับซ้อน หากโยคะคือการปฏิบัติโดยประสานทุกแง่มุมเข้าด้วยกัน ทั้งสุขภาพ ลมหายใจ และวิถีแห่งสมาธิ โดยไม่ลืมว่าแต่ละท่วงท่านั้นต้องประยุกต์ให้เหมาะกับสภาพของแต่ละคน มิใช่การปรับคนให้เข้ากับโยคะ อีกทั้งการฝึกท่วงท่าได้มากมายและงดงามเพียงใด ก็ไม่สำคัญเท่ากับความมั่นคงและความสบายที่เกิดขึ้นภายใน
๖ ตุลาจารึก : ความทรงจำ ความหวังและบทเรียน
๖ ตุลาจารึก : ความทรงจำ ความหวังและบทเรียน

พระไพศาล วิสาโล / ส.ศิวรักษ์ / มธก.๑๘๙
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ราคาปก 0 บาท, จำนวน _ หน้า, ขนาด 14.5 x 21 ซม.

เป็นหนังสือรวมข้อเขียนสำคัญในโอกาสครบรอบ ๒๐ ปี ๖ ตุลาคม ๒๕๑๖ ได้แก่ “เขียนไว้ให้ปรากฏ : ความทรงจำในเดือนตุลาคม ๒๕๑๙” โดย มธก.๑๘๙, “อนุสติจาก ๖ ตุลา : ความชั่วร้าย ความตาย และชัยชนะ” โดยพระไพศาล วิสาโล และ “บทเรียนจาก ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙” โดย ส.ศิวรักษ์
หน้า 1 of 1
หน้าแรก | รายการหนังสือ | สำนักพิมพ์ | ผู้เขียน | ค้นหาหนังสือ | ชั้นหนังสือส่วนตัว